4,5 jaar cel voor Clemens K.

Clemens K. is op 16 juni in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 6 maanden. Het hof vindt bewezen dat hij ongeveer 16,2 miljoen euro heeft verduisterd bij 2 stichtingen in de kunstsector. Het gerechtshof Amsterdam heeft dit vandaag beslist. Ook moet de verdachte een schadevergoeding betalen aan de benadeelde partij. De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie. De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 5 jaar gevangenisstraf.

Verduistering als boekhouder

De verdachte heeft tijdens werkzaamheden als boekhouder voor 2 stichtingen in de kunstsector geld verduisterd. Hij heeft zich na de verduistering in Thailand gevestigd. Daar bevond hij zich tot na de start van de behandeling in hoger beroep in januari 2012. Sinds 1 juli 2013 is de verdachte in Nederland en zit hij in voorarrest. Hierna is er veel aanvullend onderzoek geweest en is een groot aantal getuigen gehoord. De berechting in hoger beroep heeft daardoor wat langer geduurd dan gebruikelijk.

Geen overmacht

Het hof vindt niet aannemelijk dat de verduistering is gepleegd onder zodanige druk van anderen dat sprake is van overmacht. Het hof acht alle feiten bewezen en de verdachte strafbaar.

Gevangenisstraf

Bij het bepalen van de op te leggen straf heeft het hof rekening gehouden met een aantal factoren. De verdachte was jaren werkzaam voor 2 met overheidsgeld gesubsidieerde stichtingen, die een belangrijke rol spelen in de financiële ondersteuning van kunstenaars en kunstprojecten. De verdachte heeft niet alleen de stichtingen financiële schade toegebracht, maar ook het aanzien van de gesubsidieerde kunstsector ernstig geschaad.

Hij heeft zich hierbij laten leiden door de zucht naar financieel gewin. De ernst van de deze misdrijven wordt mede bepaald door de omvang en het stelselmatige karakter van de fraude en het grensoverschrijdende aspect ervan. Anderzijds speelt een rol dat de verdachte niet eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld. Het hof weegt hierbij mee dat het dossier aanwijzingen bevat dat hij de dynamiek van zijn samenwerking met anderen van dubieus allooi heeft onderschat en onder invloed van deze mensen tot een omvangrijkere fraude is gekomen dan aanvankelijk zijn bedoeling was.

Print Friendly and PDF ^