21 maanden gevangenisstraf geëist tegen vastgoedman vanwege omkoping medewerker van Google

Het Openbaar Ministerie heeft op 24 september voor de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 21 maanden geëist tegen een 62-jarige vastgoedhandelaar en zijn 52-jarige partner. Het OM verwijt hen dat zij met hun ondernemingen TCN SIG Telehousing Exploitatie B.V. en TCN SIG Telehousing B.V. een criminele organisatie vormden die voor 1,7 miljoen euro een (oud) medewerker van Google heeft omgekocht. Het gaat om ernstige feiten aldus het OM: “Het vertrouwen in de vastgoedsector heeft opnieuw een deuk opgelopen” zei de officier op zitting: “Bovendien is het fnuikend voor Nederland als betrouwbaar vestigingsland voor kennisintensieve bedrijven.”

Het onderzoek door de FIOD startte in 2015 na informatie van het Department of Justice (DoJ) in de Verenigde Staten (VS). De Amerikaanse autoriteiten hadden in een onderzoek naar een van de grootste cocaïnehandelaren van Pennsylvania een computer in beslag genomen bij een medewerker van Google, die zijn rekening ter beschikking had gesteld aan de cocaïnehandelaar. Op de computer werd ook informatie gevonden over vermoedelijke steekpenningen die door de twee Nederlandse verdachten vanuit Utrecht waren betaald aan deze en nog een andere medewerker van het Amerikaanse bedrijf.

Vermoedelijke werkwijze

Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat de vastgoedhandelaar steeds het initiatief zou hebben genomen voor de smeergelden. Zijn partner wist er van en hielp hem. In de zomer van 2007 raakt de kredietcrisis de Nederlandse economie wat onder meer tot gevolg had dat banken strenger werden bij het verstrekken van kredieten. De gevolgen daarvan ondervond TCN in 2008 aan den lijve: “Indien er niet werd verkocht was er kans dat ze op een faillissement zouden afstevenen. De verkoop van de datacenters in Groningen en Eemshaven werd daarbij als mogelijke redding gezien”, zei de officier op zitting. Google kwam in beeld als een mogelijk geschikte partij. Aanvankelijk leek die partij weinig belangstelling te hebben, vandaar dat er naar andere middelen zou zijn gegrepen om zaken te regelen.

De medewerker die mogelijk gevoelig kon zijn voor betaling van smeergelden werd benaderd. De afspraken met hem werden in versluierd taalgebruik via het privé e-mail account bevestigd. De omkoping bestond eerst uit het beloven en daarna uit het betalen van smeergeld in ruil voor het ‘gedaan krijgen van zaken’ zoals verlenging van het huurcontract van het datacenter en uitstellen van de verhuisdatum. In totaal is er – al dan niet direct – voor bijna EUR 1,7 miljoen aan smeergeld betaald. De smeergeldbetalingen zijn daarbij - met hulp van de partner van de vastgoedhandelaar- verborgen en verhuld als makelaarscourtage in de bedrijfsadministratie, zo blijkt uit onderzoek. De smeergelden werden vervolgens overgeboekt naar lege vennootschappen in belastingparadijzen zoals de Bahama’s en Dominica, waar de medewerker van het Amerikaanse bedrijf over kon beschikken. Hierdoor hebben verdachten volgens het OM ook meegeholpen met het witwassen van het smeergeld. De verdachten zouden in een georganiseerde en geoliede organisatie hebben gewerkt om de strafbare feiten te plegen.

Corruptie ondermijnt de samenleving

Volgens het OM zijn verdachten geraffineerd te werk gegaan: “Hun ontdekking was nagenoeg uitgesloten vanwege de hoge positie die zij innamen binnen het TCN concern.” Per definitie is corruptie een nadruk op het eigenbelang. Corruptie ondermijnt het vertrouwen in eerlijke handel en werkt concurrentievervalsend: “Het betalen van smeergeld zoals de verdachten hebben gedaan is bij uitstek een voorbeeld van oneerbaar handelen, omdat het in strijd is met de integriteit en openheid die de wetgever heeft bedoeld te beschermen.” Zei de officier op zitting. De verdachten hebben het foute van hun handelen niet willen inzien. Tegen de vastgoedhandelaar eist het OM een gevangenisstraf van 21 maanden. Tegen zijn partner eist het OM een gevangenisstraf van 15 maanden.

Verbeurdverklaring inkomsten na smeergeld

TCN SIG Telehousing Exploitatie B.V. hoorde een boete van 1.000.000 euro tegen zich eisen en een verbeurdverklaring van ruim 20 miljoen. Dat laatste bedrag betreft het voordeel dat het bedrijf had door de betaling van steekpenningen. Tegen TCN SIG Telehousing B.V. eist het OM een boete van 690.658 euro en een verbeurdverklaring van bijna 3 miljoen euro.

Voor het geval de rechtbank de verbeurdverklaring niet toekent, kondigde het OM op zitting ook een ontneming aan om het wederrechtelijk verkregen voordeel te kunnen ontnemen.


Bron: OM


Print Friendly and PDF ^