OM eist 100.000 euro boete tegen DBM Blending BV vanwege risicovolle opslag gevaarlijke stoffen

Het Openbaar Ministerie heeft op 22 september  in de rechtbank in Breda een boete van 100.000 euro – waarvan 40.000 euro voorwaardelijk- geëist tegen het bedrijf DBM Blending BV uit Klundert vanwege de onvergunde opslag van gevaarlijke stoffen en een onveilige bedrijfscultuur tussen 2013 en 2015. Tegen de directeur eiste de officier van justitie 20.000 euro boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Nederlands UBO-register en centraal aandeelhoudersregister

In een brief aan de Tweede Kamer van 10 februari 2016 heeft de Minister van Financiën de contouren geschetst van het Nederlandse UBOregister. In het register moet bepaalde informatie over alle uiteindelijke belanghebbenden van vennootschappen en stichtingen worden opgenomen. De instelling van het UBOregister is verplicht op grond van de Vierde anti-witwasrichtlijn. Ook kondigt de minister in de brief aan dat de ontwikkeling van het centraal aandeelhoudersregister wordt aangehouden totdat het UBO-register verder is ontwikkeld. Dit artikel gaat in op de beide registers.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eurocommissaris: Bahama-leaks nieuw bewijs belastingontduiking

De onthullingen over de Bahama’s zijn een nieuw bewijs van de enorme schaal van mondiale belastingontwijking en -ontduiking. Dat stelt EU-commissaris Pierre Moscovici (Belastingen) in een reactie op de zogenoemde Bahama Leaks die een journalistiek onderzoeksconsortium woensdagavond onthulde.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rechtspersoon wordt veroordeeld wegens opzettelijke overtreding van een voorschrift gesteld krachtens art. 5 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 september 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:7410

De verdachte heeft, door chauffeurs de door hen vervoerde verpakkingen (IBC's) van ladingen zwavelzuur en hypochloriet te laten openen, de uit de wet voortvloeiende verplichtingen voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen niet nageleefd. Ter terechtzitting is van de zijde van de verdachte gesteld dat het niet haar intentie is geweest om te tornen aan de veiligheid. Verdachte is echter onverminderd gehouden de toepasselijke wettelijke bepalingen na te leven.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Wettelijke meldplicht voor raad van commissarissen van woningcorporaraties

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet is het instellen van een raad van commissarissen binnen een woningcorporatie verplicht. Op grond van de Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV) heeft de raad van commissarissen van een woningcorporatie een wettelijke meldplicht: in de in art. 29 BTIV genoemde situaties dient de raad van commissarissen de Minister op de hoogte te stellen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM wil ruim 900.000 ontnemen voor handel in verboden gewasbeschermingsmiddelen

Het Openbaar Ministerie heeft op 22 september in de rechtbank in Breda geëist dat een groothandel uit Oosterhout en de directeur 737.480,07 euro betalen aan de staat. Het bedrijf is veroordeeld voor de handel in meer dan 20.000 kilo verboden gewasbeschermingsmiddelen. De45-jarige importeur uit Monster moet als het aan het OM ligt 169.775,- euro betalen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM eist half miljoen boete tegen BP Angola vanwege illegale overbrenging afvalstoffen

Het Openbaar Ministerie heeft op 21 september  in de rechtbank in Rotterdam boetes tot 500.000 euro geëist  tegen BP Angola (block 18) en het bedrijf International Slop Disposal (ISD). BP Angola heeft volgens het OM in strijd met de Europese regels (EVOA) afval overgebracht van Angola naar de haven van Rotterdam. ISD heeft het afval vervolgens met valse documenten naar een verwerker gebracht. De directeur en werknemer van ISD hoorden werkstraffen tot 240 uur tegen zich eisen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak gewoontewitwassen van illegale inkomsten partner, wel veroordeling schuldwitwassen

Rechtbank Oost-Brabant 14 september 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:5081

Verdachte heeft gedurende de periode periode van 1 januari 2009 tot en met 25 april 2014 een relatie gehad met een man die zijn inkomsten genereerde uit criminele activiteiten. Verdachte heeft tijdens die relatie een quad en geld ontvangen waarvan zij had moeten vermoeden dat die quad en dat geld afkomstig was uit enig misdrijf.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kinderrechter verklaart OM niet-ontvankelijkheid i.v.m. overschrijding van de redelijke termijn

Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, 20 september 2016, parketnummer 16/659505-14 (niet gepubliceerd)

In onderhavige zaak heeft mr. C.C. Polat (Guarda Advocaten)  een preliminair verweer gevoerd omdat er sprake zou zijn van schending van de redelijke termijn bij een minderjarige. De kinderrechter is hierin meegegaan en heeft het OM niet-ontvankelijk verklaard.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: U zult geen dieren houden. En doet u dat toch, wat dan nog

In het kader van een strafzaak wegens dierenmishandeling- en verwaarlozing kan een houdverbod worden opgelegd. Geen enkele modaliteit van dit houdverbod geeft een ultieme oplossing voor het probleem. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF