Veroordeling commercieel-directeur wegens oplichting

Rechtbank Limburg 6 oktober 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:8974

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte een totaalbedrag van ruim € 145.000,- heeft gedeclareerd bij zijn toenmalige werkgever in verband met de beweerdelijke aanschaf van producten voor klanten van het bedrijf, terwijl deze producten nimmer zijn aangeschaft, waardoor de verdachte zich wederrechtelijk heeft bevoordeeld. Verdachte heeft zich hiermee schuldig gemaakt aan oplichting.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Reisbureau verdacht van oplichting tientallen klanten

In 2013 kwamen er meldingen van klanten van Astrie Reizen in Almere binnen: op Schiphol bleek dat de tickets die zij hadden betaald en ontvangen, niet waren geboekt. Het onderzoek dat volgde, leverde diverse andere strafbare feiten op. Vandaag werd de zaak behandeld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Actie tegen Btw-fraude onder leiding van Europol en Eurojust

Afgelopen week heeft onder leiding van Europol en Eurojust een grootschalige actie plaatsgevonden in verband met de verdenking van btw-fraude, waarmee een bedrag van EUR 320 miljoen gepaard zou gaan.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aanhoudingen en beslag in onderzoek naar illegaal gokken

De FIOD heeft op 19 oktober 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar het opzettelijk niet afdragen van loonheffing en het niet afdragen van kansspelbelasting voor ca. 300.000. De FIOD deed doorzoekingen in 2 woningen in Muntendam en een woning in Marum, en op 2 bedrijfslocaties in Nieuwe Pekela en in Marum. De Belastingdienst heeft op circa 120 speelautomaten beslag gelegd voor openstaande belastingschulden. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordelingen voor toelaten mensen in steenfabriek met gevaarlijk asbest

De rechtbank heeft een 54-jarige medewerker van de Dienst Landelijke Gebieden en de feitelijk beheerder (47) van een voormalige steenfabriek veroordeeld voor het nalaten tot het treffen van maatregelen om te voorkomen dat een voormalige steenfabriek in Dodewaard werd betreden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

NZa legt huisartsenpraktijk recordboete op

De NZa heeft aan een huisartsenpraktijk in Lelystad een boete van 100.000 euro opgelegd vanwege het veelvuldig in rekening brengen van onjuiste declaraties en gebreken in de administratieve verslaglegging. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Voorhanden hebben van illegale sigaretten in Litouwen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 oktober 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:8086

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van illegale sigaretten te Litouwen met het doel deze sigaretten naar Nederland te vervoeren. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM niet-ontvankelijk in ontnemingsvordering vanwege niet deugdelijk verbaliseren van inbeslaggenomen administratie: geen adequate verdediging mogelijk

Gerechtshof Amsterdam 18 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4150 en ECLI:NL:GHAMS:2016:4151

Het niet conform de regelgeving administreren en bewaren van inslaggenomen goederen heeft dan tot gevolg dat de basis van de ontnemingsvordering voor de rechter niet controleerbaar en toetsbaar is en ook het voeren van een adequate verdediging wordt aldus (nagenoeg) onmogelijk. Dit levert naar het oordeel van het hof een niet meer te herstellen vormverzuim in de zin van artikel 359a Sv op. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Pon's Automobielhandel betaalt wegens omkoping transactie van 12 miljoen

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie heeft de omkopingszaak tegen Pon's Automobielhandel (PAH) afgerond met een transactie van 12 miljoen euro. Het bedrijf voorkomt daarmee verdere strafvervolging vanwege omkoping van politie- en defensieambtenaren die betrokken waren bij het wagenparkbeheer of de aanbesteding van dienstauto's in de periode 2001- 2011. De omkoping bestond uit het verlenen van ongeoorloofde giften aan ambtenaren. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tonnen boete voor Rotterdams wedkantoor

De Kansspelautoriteit heeft een boete van ruim 370.000 euro opgelegd aan de eigenaren van een illegaal wedkantoor in Rotterdam. Zij worden beboet omdat ze illegale gokzuilen in hun zaak hadden staan en zich voordeden als een legale organisatie. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF