Leestip: Herijking van Uniestrafrecht

In deze inaugurele rede laat de auteur zien dat de strafrechtelijke bevoegdheden van de Europese Unie hun grondslag vinden in de doelstelling van economische integratie. Verdragsrechtelijk gezien behoort strafrechtelijke EU-regelgeving steeds ten dienste te staan van de verwezenlijking van een interne markt waarin het vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal is gewaarborgd.
 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Doelen aanleveren fraudezaken ruimschoots behaald door politie

De politie en het OM maakten voor de periode 2015-2018 afspraken met de regionale eenheden over de aanlevering van zaken op het gebied van horizontale fraude. In 2016 diende de politie zaken aan te leveren die leiden tot de inschrijving bij het OM van 1600 verdachten met de classificatie horizontale fraude. Met de inschrijving van 2780 verdachten door de eenheden behaalde de politie deze doelstelling. Daarnaast leverde de Landelijke Eenheid 14 verdachten aan.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verdachten gehoord in onderzoek naar zorgfraude

Zeven zorgverzekeraars deden in 2015 aangifte van declaratiefraude in de zorg door meerdere verdachten. Hierop starten rechercheurs een fraude onderzoek. In mei hoorden rechercheurs vijf verdachten voor hun betrokkenheid bij valsheid in geschrifte en oplichting. Dinsdag 23 mei werd de laatste verdachte gehoord. Tegen alle vijf is proces-verbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie neemt in deze zaak een vervolgbeslissing.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Nieuwe onderzoeken PG naar functioneren OM

De procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Jos Silvis, zal de minister van Veiligheid en Justitie maandag 29 mei de resultatenvan twee onderzoeken naar het functioneren van het Openbaar Ministerie aanbieden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

In hoger beroep werkstraf geëist wegens verduistering van erfenis

De advocaat-generaal in Den Bosch heeft in hoger beroep een werkstraf van 60 uur geëist tegen een 54-jarige vrouw uit Den Bosch. In de visie van het OM heeft ze zich schuldig gemaakt aan verduistering van ruim € 72.000 die zij en haar broer hadden geërfd van hun overleden vader. De verduistering vond plaats in september 2012 in Den Bosch. Ook vindt de advocaat-generaal dat ze de helft van dat bedrag aan schadevergoeding aan haar broer moet betalen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling extern boekhouder wegens stelselmatig schuldig maken aan het valselijk opmaken van de bedrijfsadministratie

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 mei 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:2852

Verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim 4 jaar als extern boekhouder van een bedrijf stelselmatig schuldig gemaakt aan het valselijk opmaken van de bedrijfsadministratie door daarin valse inkoopfacturen met betrekking tot de aankoop van diesel op te nemen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Jaarverslag FIU-Nederland: Omvang verdachte transacties verdubbeld

FIU-Nederland ontving in 2016 in totaal 417.067 meldingen van ongebruikelijke transacties. De totale waarde van de verdachte transacties bedroeg 4,6 miljard Euro, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015. Dit kan mede zijn veroorzaakt door een toename in het bewustzijn en de alertheid bij de meldplichtige instellingen en door een meer themagerichte manier van werken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tot 16 maanden cel geëist tegen verdachten Edelchemie

Het openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen tot 16 maanden geeist tegen drie directeuren en een leidinggevende van de bedrijven Edelchemie Panheel B.V., Phoenica BV en Edelchemie Benelux Bvba. Tegen de drie bedrijven eist het OMeen boete van in totaal 325.000 euro. Het OM verwijt de verdachten dat ze stelselmatig geld verdienden met onvergunde bedrijfsactiviteiten ten koste van de veiligheid van mens en omgeving.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Schuldwitwassen: Middelen over het bestanddeel schuld, kwalificatie als schuldwitwassen en bewijs van omzetten en gebruik maken

Hoge Raad 16 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:897

Het eerste middel klaagt dat het bestanddeel schuld, als bedoeld in art. 420quater Sr, ten aanzien van de omstandigheid dat het voorwerp van misdrijf afkomstig is, niet (zonder meer) uit de gebezigde bewijsvoering kan worden afgeleid.

 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ontneming: fiscale schikking wordt niet in mindering gebracht op wederrechtelijk verkregen voordeel

Rechtbank Rotterdam 15 mei 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:3682

De verdediging stelt zich op het standpunt dat op het wederrechtelijk verkregen voordeel in mindering strekt een schikking die de veroordeelde samen met medeverdachte 1 is aangegaan met de fiscus. Een deel van deze schikking heeft betrekking op de onderhavige panden, aldus de verdediging.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF