Tuchtmaatregel accountants Econcern blijft staan

College van Beroep voor het bedrijfsleven 6 november 2018, ECLI:NL:CBB:2018:556

De uitspraak van de accountantskamer op een door Delta Lloyd Asset Management N.V (Delta Lloyd) ingediende klacht tegen twee accountants die een goedkeurende verklaring hebben afgegeven bij de jaarrekening 2007 van het in 2009 failliet verklaarde Econcern houdt stand. Dat blijkt uit de uitspraak die het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in het hoger beroep van de accountants deed.

Read More
Print Friendly and PDF

Gemeente krijgt via strafrecht schadevergoeding voor publiekrechtelijk gemaakte kosten

Rechtbank Overijssel 4 oktober 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3656

Een Enschedese man die een jaar geleden een evenement à la Project X in Haren wilde organiseren is door de rechtbank in Almelo veroordeeld voor opruiing, illegaal gebruik van persoonsgegevens en uitlokking van openlijk geweld tegen goederen. Hij moet de gemeente Enschede 4.800 euro betalen voor materiële schade en ambtelijke kosten die de gemeente moest maken.

Read More
Print Friendly and PDF

Totstandkoming StAB-deskundigenberichten niet in strijd met artikel 6 EVRM

Raad van State 17 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3389

De manier waarop deskundigenberichten van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) tot stand komen, is niet in strijd met het recht op een eerlijk proces. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het recht op een eerlijk proces is neergelegd in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Read More
Print Friendly and PDF

Claimstichting in civiele zaak Trafigura niet-ontvankelijk

Gerechtshof Amsterdam 16 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3707 (Civiel recht)

Een stichting die vorderingen heeft ingesteld tegen Trafigura, is niet-ontvankelijk verklaard in haar hoger beroep. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam beslist. Eerder werd de stichting door de rechtbank Amsterdam al niet-ontvankelijk verklaard, zij het om andere redenen.

Read More
Print Friendly and PDF

Ook accountant in business moet beroepseed afleggen

College van Beroep voor het bedrijfsleven 2 oktober 2018, ECLI:NL:CBB:2018:502

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bevestigt dit in het hogerberoep tegen een tuchtuitspraak van de accountantskamer. De betrokken accountant wees er op dat hij de specifieke belangen van zijn werkgever of opdrachtgever behartigt en (toch) moet beloven in het openbaar belang te handelen.

Read More
Print Friendly and PDF

Toezichtheffingen DNB voor betaalinstellingen houden stand

College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 september 2018, ECLI:NL:CBB:2018:475

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft terecht heffingen opgelegd aan een aantal Nederlandse betaalinstellingen voor de toezichtkosten over het jaar 2015. Buitenlandse betaalinstellingen die in Nederland actief zijn op een Europees paspoort (EP-houders) hoeven niet mee te betalen aan deze toezichtkosten. Dat is de uitkomst van de hoger beroepen van DNB en de betaalinstellingen, waarover het College van Beroep voor het bedrijfsleven(CBb) vandaag uitspraak deed. 

Read More
Print Friendly and PDF

Afdeling over moment van geven cautie door toezichthouder

Raad van State 27 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2115

Deze zaak gaat over de vraag of aan appellante op 23 mei 2014 terecht een bestuurlijke boete van € 6.000,00 is opgelegd. Daarbij komt aan de orde of de cautie had moeten worden gegeven en zo ja, op welk moment en aan welke personen.

Read More
Print Friendly and PDF

Vermogensonderzoek gemeente Utrecht niet in strijd met discriminatieverbod

Het vermogensonderzoek dat de gemeente Utrecht in Turkije heeft laten uitvoeren om bijstandsfraude op te sporen, is niet in strijd met het discriminatieverbod. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld in 5 uitspraken.

Read More
Print Friendly and PDF

Conclusie AG Wattel over verenigbaarheid van de bestuurlijke beboeting bij overtreding van art. 7 en 14 Meststoffenwet met het EU-Handvest en EVRM

College van Beroep voor het bedrijfsleven 22 mei 2018, ECLI:NL:CBB:2018:187

Raadsheer advocaat-generaal Wattel heeft een conclusie genomen in drie bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) aanhangige hoger beroepszaken. De president van het CBb had hem gevraagd een conclusie te nemen in drie zaken waarin boetes zijn opgelegd wegens overtreding van de Meststoffenwet. In deze drie zaken zijn vragen gerezen over de verenigbaarheid van de bestuurlijke beboeting bij overtreding van de art. 7 en 14 van de Meststoffenwet (Msw) met het Handvest van de grondrechten van de EU (EU-Handvest) en het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Read More
Print Friendly and PDF

Bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit

Raad van State 5 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1449

De waarschuwing die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2014 heeft gegeven aan een bedrijf uit Hengelo (Gelderland) vanwege het overtreden van het Arbeidsomstandighedenbesluit is een besluit dat kan worden aangevochten bij de bestuursrechter. 

Read More
Print Friendly and PDF