BijzonderStrafrecht respecteert uw privacy en ziet erop toe dat alle waarborgen op grond van de toepasselijke wetgeving in acht worden genomen.

In dit privacy en cookie statement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Mocht u na het lezen van dit privacy en cookiestatement nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Algemeen

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk en zo zorgvuldig mogelijk behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op een van onze websites, gaat u ermee akkoord dat BijzonderStrafrecht uw gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring gebruikt. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is slechts een contractuele overeenkomst, geen wettelijke verplichting. Het is echter wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst aan te gaan.

Persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden toegestuurd door uw device (computer, tablet, mobiele telefoon). Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover dat het geval is, geldt het cookiestatement dat verder in dit statement staat. De persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen zijn:

 • Browsergegevens;

 • Locatiegegevens op basis van uw IP-adres;

 • Hoe u op onze website terecht bent gekomen;

 • Duur van uw bezoek;

 • Pagina’s die u bezoekt;

 • Links waar u op klikt;

 • Waar u onze website weer verlaat.

Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn onder meer uw voor- en achternaam, e-mailadres, geslacht, naam organisatie, functie, post- en factuuradres, telefoonnummer en betalingsgegevens.

BijzonderStrafrecht neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zoals uw naam en e-mailadres slaan wij op zolang u op onze nieuwsbrief bent ingeschreven.

U heeft tevens het recht om de toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit kan u doen door een e-mail te sturen naar info@BijzonderStrafrecht.nl.

Doeleinden

BijzonderStrafrecht gebruikt uw gegevens slechts op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Ter uitvoering van de overeenkomst.

 • Op basis van uw toestemming.

Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken (zie onder de kop ‘Persoonsgegevens’ hoe u dit kunt doen).

Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Op basis van toestemming (u kunt deze toestemming op elk moment weer intrekken);

 • Voor het uitvoeren/nakomen van overeenkomsten;

 • Voor het uitvoeren/nakomen van een wettelijke verplichting.

Meer specifiek:

 • communiceren over algemene informatie en diensten vanuit BijzonderStrafrecht;

 • verzenden van de nieuwsbrief;

 • versturen van informatie m.b.t. evenementen;

 • het vermelden van persoonsgegevens (voor- en achternaam, kantoor/organisatie) op de deelnemerslijst van evenementen waarvoor men zich voor heeft opgegeven;

 • toesturen van certificaten;

 • bewaren van de gegevens ter controle voor PO-punten;

 • marketing doeleinden, zoals het informeren over volgende evenementen;

 • factureren;

 • versturen van bestellingen, zoals tijdschriften en boeken;

 • het digitaal versturen van online magazines en artikelen.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is in het kader van de hiervoor genoemde doelen, en tevens als wij daartoe bij wet of op grond van een rechterlijke uitspraak, verplicht zijn.

In het geval van hyperlinks naar websites van derden adviseren wij het privacy- en cookiebeleid van deze partijen te raadplegen. BijzonderStrafrecht is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door derde partijen.

Bewaartermijn

Alle persoonsgegevens worden gedurende 7 jaar bewaard.

Cookies

Welke cookies zetten wij in, voor welke doeleinden? Hieronder vindt u daarover tekst en uitleg.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website naar behoren functioneert. Deze cookies:

 • lezen uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven

 • sporen misbruik op van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren

 • zorgen voor een gelijkmatige belasting van de website, waardoor de site goed bereikbaar blijft

 • slaan inloggegevens op, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.

Sessie-cookies

Sessie-cookies worden door ons gebruikt om te weten wat u op onze site bekijkt en hoe lang. Het analyseren van dit soort gegevens maakt het voor ons duidelijk welke onderdelen al dan niet populair zijn. Op basis van deze informatie kunnen wij onze diensten verfijnen en verbeteren. De gegevens die worden verzameld door de sessie-cookies zijn niet herleidbaar naar personen.

Sessie-cookies worden dus gebruikt voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's

 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's

 • het bijhouden van de volgorde waarin een bezoeker pagina's bezoekt

 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven

 • het anderszins optimaliseren van de website.

Social media-cookies

Berichten die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media-cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een bericht wilt delen.

Voor de cookies die de social media-partijen plaatsen en de mogelijke data die zij daarbij verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen van deze partijen; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen kunnen wijzigen. BijzonderStrafrecht heeft daar geen invloed op.

Cookies en uw browser

Hoe u wilt omgaan met cookies, kunt u aangeven in de browser die u gebruikt. Voor elke browser die u gebruikt, zult u deze instellingen apart moeten invoeren. Er is niet één cookie-instelling voor alle te gebruiken browsers.

Analytics

Ter optimalisering van de websites maakt BijzonderStrafrecht gebruik van Google Analytics. De verkregen gegevens, waaronder het IP-adres van uw computer, worden overgebracht naar deze partijen. Lees hier het Privacybeleid van Google of het (meer specifieke) Privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

Rechten

Iedere gebruiker heeft het recht van inzage, correctie, verwijdering en verzet. U kunt deze rechten uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen via info@BijzonderStrafrecht.nl. Ter controle van uw identiteit vragen wij u een kopie van de voorkant uw identiteitsbewijs mee te sturen (zonder BSN). Uw verzoek zal binnen redelijke termijn worden behandeld.

Recht op inzage, correctie en om vergeten te worden

U heeft het recht om te allen tijde de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien en te corrigeren. Daar waar u niet zelf meteen de gegevens kunt inzien (bijvoorbeeld in uw account, of inschrijving op een mailing), kunt u een schriftelijk verzoek indienen om een overzicht te krijgen van alle persoonsgegevens die wij van u hebben. U kunt dit verzoek indienen per mail naar info@BijzonderStrafrecht.nl.

Indien u vermoedt dat uw persoonsgegevens niet (meer) correct zijn, of onjuist verwerkt zijn, dan kunt u deze persoonsgegevens waar mogelijk zelf corrigeren, of anders kunt u ons verzoeken deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan ook via bovengenoemde contactmogelijkheden.

U heeft ook het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die we van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om vergeten te worden, zullen wij alle gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten bewaren. U kunt dit verzoek indienen via bovengenoemde contactmogelijkheden.

Recht op intrekking van toestemming en om bezwaar te maken

U kunt te allen tijde de door u gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens intrekken. Dit kan middels de uitschrijflinks in onze nieuwsbrieven en mailings.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden als u het niet eens bent met de manier waarop bij uw gegevens verwerken. Dit kan middels de bovengenoemde contactmogelijkheden of via de beschikbare opt-out mogelijkheden in onze mailings.

Recht op beperking en dataportabiliteit

U kunt ons ook verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Daarnaast kunt u ons ook verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Bezwaren en verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in beginsel binnen 30 dagen behandeld worden.

Wijzigingen

BijzonderStrafrecht behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze websites worden gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2019.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande? Meer weten over uw gegevens? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.


BijzonderStrafrecht B.V.

Postbus 63212
1005 LE Amsterdam

T   070-711 39 10
E   info@bijzonderstrafrecht.nl