Veroordeling voormalig bestuurder van thuiszorginstelling voor feitelijk leidinggeven aan oplichting, valsheid in geschrift en gewoontewitwassen (zorgfraude)

Gerechtshof Amsterdam 13 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:456

De verdachte heeft als directeur van een thuiszorgorganisatie tenminste gedurende drie jaar op structurele en listige wijze zorgverzekeraar Agis opgelicht, waarbij zijn eigen financieel gewin blijkbaar allesbepalend was. Dit heeft de verdachte gedaan door jarenlang onjuiste gegevens bij Agis in te dienen. De verdachte heeft de daadwerkelijk gemaakte en aan onderaannemers betaalde zorguren fictief opgehoogd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tot drie maanden gevangenisstraf voor verdachten vanwege indienen valse facturen bij zorgverzekeraar

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Rotterdam werkstraffen en een voorwaardelijke gevangenisstraf geĆ«ist tegen zes verdachten voor het indienen van zorgkosten in Marokko, terwijl uit onderzoek van de opsporingsdienst van de inspectie SZW blijkt dat die in werkelijkheid niet zouden zijn gemaakt. De politierechter legde ook werkstraffen op. De hoofdverdachte moet twee maanden de cel in.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel tegen zorgfraude strandt in Eerste Kamer

Op verzoek van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport houdt de Eerste Kamer de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg aan. De Kamer debatteerde maandag 17 december over het wetsvoorstel. Toen bleek dat het voorstel niet genoeg steun zou krijgen met name op aspecten van privacy, besloot de minister de Kamer om aanhouding te vragen om zich te beraden over vier aspecten van privacy.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak zorgfraude

Rechtbank Gelderland 2 mei 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6942

Verdachte heeft valse declaraties voor laboratoriumonderzoeken ingediend bij naam 1. Aangegeven werd dat de laboratoriumonderzoeken waren aangevraagd door een huisarts (door vermelding van de code 0100), terwijl de onderzoeken in werkelijkheid werden aangevraagd door alternatieve zorgverleners en daardoor niet zonder meer voor vergoeding in aanmerking kwamen. Door op deze wijze te declareren, heeft verdachte een valse voorstelling van zaken geschetst, waardoor naam 1 werd bewogen tot het betalen van de declaraties.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Harde aanpak zorgfraude: Signalen zorgfraude stijgen met meer dan 50%

De Minister van VWS zet in op harde aanpak van zorgfraude. Om dit te bereiken is onder meer het Informatie Knooppunt Zorg (IKZ) opgericht. Uit de rapportage Signalen zorgfraude 2017 blijkt dat er in vergelijking met 2016 vorig jaar een enorme toename van meer dan 50% in het aantal signalen van zorgfraude is binnengekomen bij het IKZ. De verwachting is dat het aantal signalen alleen maar zal toenemen door intensievere samenwerking en informatiedeling en meer mogelijkheden voor het Openbaar Ministerie om strafrechtelijk op te treden.

Read More
Print Friendly and PDF ^