Wetsvoorstel tegen zorgfraude strandt in Eerste Kamer

Op verzoek van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport houdt de Eerste Kamer de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg aan. De Kamer debatteerde maandag 17 december over het wetsvoorstel. Toen bleek dat het voorstel niet genoeg steun zou krijgen met name op aspecten van privacy, besloot de minister de Kamer om aanhouding te vragen om zich te beraden over vier aspecten van privacy.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak zorgfraude

Rechtbank Gelderland 2 mei 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6942

Verdachte heeft valse declaraties voor laboratoriumonderzoeken ingediend bij naam 1. Aangegeven werd dat de laboratoriumonderzoeken waren aangevraagd door een huisarts (door vermelding van de code 0100), terwijl de onderzoeken in werkelijkheid werden aangevraagd door alternatieve zorgverleners en daardoor niet zonder meer voor vergoeding in aanmerking kwamen. Door op deze wijze te declareren, heeft verdachte een valse voorstelling van zaken geschetst, waardoor naam 1 werd bewogen tot het betalen van de declaraties.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Harde aanpak zorgfraude: Signalen zorgfraude stijgen met meer dan 50%

De Minister van VWS zet in op harde aanpak van zorgfraude. Om dit te bereiken is onder meer het Informatie Knooppunt Zorg (IKZ) opgericht. Uit de rapportage Signalen zorgfraude 2017 blijkt dat er in vergelijking met 2016 vorig jaar een enorme toename van meer dan 50% in het aantal signalen van zorgfraude is binnengekomen bij het IKZ. De verwachting is dat het aantal signalen alleen maar zal toenemen door intensievere samenwerking en informatiedeling en meer mogelijkheden voor het Openbaar Ministerie om strafrechtelijk op te treden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak in miljoenenzaak pgb-fraude

Rechtbank Overijssel 10 juli 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2355 en ECLI:NL:RBOVE:2018:2359

Drie zorginstellingen uit Twente en Katwijk en zeven van hun bestuurders zijn door de rechtbank Overijssel vrijgesproken van een miljoenenfraude met persoonsgebonden budgetten (pgb). De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van ongeoorloofd geschuif van soorten zorg en budgetten, het vervalsen van facturen en oplichting. De destijds gehanteerde werkwijze was niet ongewoon in de zorgwereld en wordt gesteund door de uitvoeringspraktijk van de zorgkantoren, de parlementaire geschiedenis en rechterlijke uitspraken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eis: Tot 3,5 jaar gevangenisstraf voor aankoop paarden, kunst en luxe met zorggelden

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Roermond een gevangenisstraf van 42 maanden geëist tegen een voormalig bestuurder van een Limburgse stichting die zich volgens het OM samen met zijn vriendin heeft verrijkt met gelden die bestemd waren voor de zorg aan gehandicapten. Tegen zijn vriendin heeft het OM 18 maanden geëist waarvan 6 maanden voorwaardelijk: “De gelden zijn uitgegeven aankoop van dressuurpaarden, luxe verbouwingen aan hun woningen en kunstaankopen.”

Read More
Print Friendly and PDF ^