Vrijspraak zorgfraude

Rechtbank Gelderland 2 mei 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6942

Verdachte heeft valse declaraties voor laboratoriumonderzoeken ingediend bij naam 1. Aangegeven werd dat de laboratoriumonderzoeken waren aangevraagd door een huisarts (door vermelding van de code 0100), terwijl de onderzoeken in werkelijkheid werden aangevraagd door alternatieve zorgverleners en daardoor niet zonder meer voor vergoeding in aanmerking kwamen. Door op deze wijze te declareren, heeft verdachte een valse voorstelling van zaken geschetst, waardoor naam 1 werd bewogen tot het betalen van de declaraties.

Read More
Print Friendly and PDF

Harde aanpak zorgfraude: Signalen zorgfraude stijgen met meer dan 50%

De Minister van VWS zet in op harde aanpak van zorgfraude. Om dit te bereiken is onder meer het Informatie Knooppunt Zorg (IKZ) opgericht. Uit de rapportage Signalen zorgfraude 2017 blijkt dat er in vergelijking met 2016 vorig jaar een enorme toename van meer dan 50% in het aantal signalen van zorgfraude is binnengekomen bij het IKZ. De verwachting is dat het aantal signalen alleen maar zal toenemen door intensievere samenwerking en informatiedeling en meer mogelijkheden voor het Openbaar Ministerie om strafrechtelijk op te treden.

Read More
Print Friendly and PDF

Vrijspraak in miljoenenzaak pgb-fraude

Rechtbank Overijssel 10 juli 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2355 en ECLI:NL:RBOVE:2018:2359

Drie zorginstellingen uit Twente en Katwijk en zeven van hun bestuurders zijn door de rechtbank Overijssel vrijgesproken van een miljoenenfraude met persoonsgebonden budgetten (pgb). De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van ongeoorloofd geschuif van soorten zorg en budgetten, het vervalsen van facturen en oplichting. De destijds gehanteerde werkwijze was niet ongewoon in de zorgwereld en wordt gesteund door de uitvoeringspraktijk van de zorgkantoren, de parlementaire geschiedenis en rechterlijke uitspraken.

Read More
Print Friendly and PDF

Eis: Tot 3,5 jaar gevangenisstraf voor aankoop paarden, kunst en luxe met zorggelden

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Roermond een gevangenisstraf van 42 maanden geëist tegen een voormalig bestuurder van een Limburgse stichting die zich volgens het OM samen met zijn vriendin heeft verrijkt met gelden die bestemd waren voor de zorg aan gehandicapten. Tegen zijn vriendin heeft het OM 18 maanden geëist waarvan 6 maanden voorwaardelijk: “De gelden zijn uitgegeven aankoop van dressuurpaarden, luxe verbouwingen aan hun woningen en kunstaankopen.”

Read More
Print Friendly and PDF

Apotheekketen diende valse declaraties in bij zorgverzekeraars en zette preferentiebeleid naar eigen hand

Rechtbank Rotterdam 26 april 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3370

De apothekersorganisatie VAL B.V. heeft zich schuldig gemaakt aan het opmaken van zo’n 3,6 miljoen valse declaraties. Op de declaraties stonden andere artikelnummers van geneesmiddelen vermeld dan de nummers van de geneesmiddelen die werden verstrekt. VAL B.V. diende deze declaraties in bij zorgverzekeraars VGZ, CZ en Zilveren Kruis. Daarmee gaf de verdachte leiding aan verboden gedrag; op zijn initiatief werden de valse declaraties opgemaakt en ingediend. Dat gebeurde door middel van een aanpassing in de software van het declaratiesysteem. De verdachte wilde daarmee het - niet onomstreden - preferentiebeleid waaraan VAL B.V. was gebonden naar zijn eigen hand zetten. Volgens het preferentiebeleid mag de zorgverzekeraar bij meerdere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof bepalen welke variant hij vergoedt.

Read More
Print Friendly and PDF

Eis: Ontneming ruim 170.000 euro voor hoofdverdachte PGB-fraude

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Rotterdam geëist, dat een 40-jarige man uit Den Haag in totaal 173.632,93 euro betaalt aan de staat. De man heeft dit geld volgens het OM verdiend met fraude met Persoonsgebonden Budget (PGB).

Read More
Print Friendly and PDF

Twee medewerkers thuiszorgbureau aangehouden in onderzoek naar miljoenenfraude met PGB

De recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW heeft op 4 april een bestuurder en een werknemer van een thuiszorgbureau in Utrecht aangehouden. Zij worden verdacht van jarenlange, stelselmatige fraude met Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Om hoeveel geld het gaat is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk om meer dan 6.000.000 euro.

Read More
Print Friendly and PDF

Twee medewerkers thuiszorgbureau aangehouden in onderzoek naar miljoenenfraude met PGB

De recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW heeft op 4 april een bestuurder en een werknemer van een thuiszorgbureau in Utrecht aangehouden. Zij worden verdacht van jarenlange, stelselmatige fraude met Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Om hoeveel geld het gaat is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk om meer dan 6.000.000 euro.

Read More
Print Friendly and PDF

Eis: 30 maanden gevangenisstraf voor bestuurders Limburgse apothekersorganisatie

Het Openbaar Ministerie heeft op 27 maart in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot 30 maanden –waarvan zes maanden voorwaardelijk- geëist tegen twee bestuurders van een apothekersorganisatie  uit Limburg. Het OM verwijt hen het jarenlang en stelselmatig opzettelijk onjuist declareren van medicijnen bij zorgverzekeraars.

Read More
Print Friendly and PDF

Gevangenisstraf van 27 maanden voor ex-directeur thuiszorgorganisatie wegens fraude met thuiszorggeld

Rechtbank Amsterdam 15 maart 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1422

Verdachte heeft als directeur van een thuiszorgorganisatie tenminste gedurende drie jaar op structurele en listige wijze zorgverzekeraar Agis opgelicht. Dit heeft verdachte gedaan door jarenlang vervalste realisatieformats op te maken en bij Agis in te dienen. Hierwaarin heeft hij de daadwerkelijk gemaakte en aan onderaannemers betaalde zorguren fictief opgehoogd of omgekat.

Read More
Print Friendly and PDF