Vervolging notaris voor overtreding art. 16 Wwft naast tuchtrechtelijke procedure: OM ontvankelijk in vervolging. Volgt schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel.

Gerechtshof Den Haag 1 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:187

De raadsman heeft zich overeenkomstig zijn pleitaantekeningen op het standpunt gesteld dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging van de verdachte wegens schending van beginselen van een behoorlijke procesorde. Hij heeft daartoe aangevoerd dat door de officier van justitie op geen enkel moment op de in de wetsgeschiedenis voorgeschreven wijze een (bewuste) afweging is gemaakt tussen een tuchtrechtelijke aanpak of een strafrechtelijke vervolging, dan wel de samenloop daarvan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM: Ook in 2019 onderzoek naleving voorkoming witwassen en terrorismefinanciering

In 2018 is de AFM gestart met onderzoeken naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft BES) door financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen. Ook in 2019 besteedt de AFM daar aandacht aan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe Richtsnoeren Wwft voor belastingadviseurs en accountants

Per 25 juli 2018 is een aantal wijzigingen in de Wwft in werking getreden. De toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hanteert tot 1 januari 2019 een soepel handhavingsbeleid met betrekking tot deze wijzigingen. In verband met de wijzigingen hebben de beroepsorganisaties NOB, RB en NBA de afgelopen maanden gewerkt aan een update van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants. De NOB en het RB hebben deze nieuwe Richtsnoeren onlangs gepubliceerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wwft – are you ready?

Op 25 juli 2018 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (de Wwft). Deze implementatie brengt ingrijpende wijzigingen voor de kantoororganisatie met zich mee. Om de betrokken instellingen de gelegenheid te geven om de bedrijfsprocessen aan te passen, hebben de toezichthouders van de Wwft laten weten dat zij tot 1 januari 2019 een soepel handhavingsbeleid zullen betrachten bij de bepaalde nieuwe bepalingen uit de Wwft.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe specifieke leidraden Wwft

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft op 25 oktober jl. nieuwe specifieke leidraden Wwft voor notarissen, kandidaat notarissen en toegevoegd notarissen gepubliceerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^