Wwft – are you ready?

Op 25 juli 2018 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (de Wwft). Deze implementatie brengt ingrijpende wijzigingen voor de kantoororganisatie met zich mee. Om de betrokken instellingen de gelegenheid te geven om de bedrijfsprocessen aan te passen, hebben de toezichthouders van de Wwft laten weten dat zij tot 1 januari 2019 een soepel handhavingsbeleid zullen betrachten bij de bepaalde nieuwe bepalingen uit de Wwft.

Read More
Print Friendly and PDF

Nieuwe specifieke leidraden Wwft

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft op 25 oktober jl. nieuwe specifieke leidraden Wwft voor notarissen, kandidaat notarissen en toegevoegd notarissen gepubliceerd.

Read More
Print Friendly and PDF

Nieuwe handleiding Wwft voor advocaten gepubliceerd

De Nederlandse orde van advocaten heeft met betrekking tot de Wwft een algemene handleiding samengesteld naar aanleiding van de implementatie van de Vierde anti-witwasrichtlijn. Deze handleiding biedt advocaten en medewerkers van advocatenkantoren handvatten voor de naleving van de identificatie- en meldingsplicht op grond van de Wwft.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: De UBO geïdentificeerd en geverifieerd, maar nog niet centraal geregistreerd

Nu het eerste deel van de vierde anti-witwasrichtlijn is geïmplementeerd en het resterende deel nog parlementair behandeld moet worden, kan een tussentijdse balans opgemaakt worden ten aanzien van het UBO-begrip en de registratie van de UBO in het handelsregister. Bij de in concept voorgestelde regels rond het UBO-register kunnen kritische kanttekeningen geplaatst worden, waaronder ten aanzien van de voorgestelde terugmeldingsplicht voor advocaten en notarissen waarop hieronder nader wordt ingegaan.

Read More
Print Friendly and PDF

Evaluatie BFT door WODC

In opdracht van het WODC heeft SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met Clear Conduct onderzoek verricht naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het toezicht door het BFT. Evaluatie van toezichthoudende organisaties is complex, omdat de gerealiseerde maatschappelijke uitkomsten niet alleen afhankelijk zijn van de kwaliteit van het toezicht, maar ook van het geheel van beleid en wetgeving en bovenal het gedrag van de ondertoezichtgestelden.

Read More
Print Friendly and PDF

AFM geeft nadere invulling aan de herziene Wwft in herschreven leidraad

Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden, waarmee de vierde EU anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. De aanscherpingen in de Wwft hebben gevolgen voor de instellingen die onder de Wwft vallen. In de herschreven Leidraad Wwft, Wwft BES en Sanctiewet 1977 geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nadere duiding aan de vereisten van de Wwft.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: De Vierde anti-witwasrichtlijn nader bekeken voor bepaalde juridische dienstverleners

Deze bijdrage richt zich op de gevolgen van de omzetting van de Vierde anti-witwas-richtlijn voor de juridische dienstverleners, zoals advocaten en notarissen en belastingadviseurs en accountants die werkzaam zijn binnen de Nederlandse vastgoedwereld. Daartoe wordt eerst ingegaan op de reikwijdte van de WWFT. Aansluitend wordt een kort overzicht gegeven van de WWFT-verplichtingen. Vervolgens komen de onderwerpen geheimhouding versus meldplicht en toezicht en handhaving aan de orde. Getoond wordt dat onder de Implementatiewet (van de Vierde anti-witwas-richtlijn) diverse verplichtingen voor juridische dienstverleners worden geïntroduceerd met betrekking tot de risicobeoordelingen onder de WWFT.

Read More
Print Friendly and PDF

Bank aansprakelijk bij fraude met bankrekening wegens schending Wwft?

Een handelaar in luxueuze merken, koopt via internet 20 duizend Burberry shawls van een leverancier. Hij betaalt hiervoor in totaal ruim € 750.000 op een ING-rekening van de leverancier. Maar die shawls worden nooit geleverd. Het blijkt een geval van fraude te zijn. De fraudeur is niet meer te achterhalen en het geld is al van de rekening doorgesluisd. Kan de benadeelde nu de ING aanspreken op grond van schending van de Wwft?

 

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF

Overtreding Wwft door autohandelaar: niet melden ongebruikelijke transactie en niet verrichten cliëntenonderzoek

Rechtbank Den Haag 12 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:4299

De verdachte wordt verweten dat hij als feitelijk leidinggever ervoor verantwoordelijk is dat zijn (toenmalige) bedrijf in strijd met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme heeft nagelaten meldingen te doen van twee ongebruikelijke transacties en voorts bij twee transacties heeft nagelaten (voldoende) cliëntenonderzoek te doen.

Read More
Print Friendly and PDF

BFT publiceert intern boetebeleid Wwft

In januari 2018 heeft het Bureau Financieel Toezicht zijn interne beleid voor het opleggen van boetes gepubliceerd op de website. Het is opmerkelijk dat het BFT hier geen enkele ruchtbaarheid aan heeft gegeven, nu dit beleid relevante informatie bevat voor de praktijk.

Read More
Print Friendly and PDF