Bank aansprakelijk bij fraude met bankrekening wegens schending Wwft?

Een handelaar in luxueuze merken, koopt via internet 20 duizend Burberry shawls van een leverancier. Hij betaalt hiervoor in totaal ruim € 750.000 op een ING-rekening van de leverancier. Maar die shawls worden nooit geleverd. Het blijkt een geval van fraude te zijn. De fraudeur is niet meer te achterhalen en het geld is al van de rekening doorgesluisd. Kan de benadeelde nu de ING aanspreken op grond van schending van de Wwft?

 

Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Overtreding Wwft door autohandelaar: niet melden ongebruikelijke transactie en niet verrichten cliëntenonderzoek

Rechtbank Den Haag 12 februari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:4299

De verdachte wordt verweten dat hij als feitelijk leidinggever ervoor verantwoordelijk is dat zijn (toenmalige) bedrijf in strijd met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme heeft nagelaten meldingen te doen van twee ongebruikelijke transacties en voorts bij twee transacties heeft nagelaten (voldoende) cliëntenonderzoek te doen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

BFT publiceert intern boetebeleid Wwft

In januari 2018 heeft het Bureau Financieel Toezicht zijn interne beleid voor het opleggen van boetes gepubliceerd op de website. Het is opmerkelijk dat het BFT hier geen enkele ruchtbaarheid aan heeft gegeven, nu dit beleid relevante informatie bevat voor de praktijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Leestip: Praktijkboek Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Het Praktijkboek Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bevat een op de vrije beroepsbeoefenaar alsmede op andere (financiële) instellingen afgestemde selectie van de Nederlandse anti-witwasregelgeving. De uitgave is een compacte verzameling van Europese richtlijnen, met lagere regelgeving en jurisprudentie vanuit tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

CBB laat bestuurlijke boete van BFT voor niet verrichten cliëntenonderzoek in stand

College van Beroep voor het bedrijfsleven 29 juni 2017, ECLI:NL:CBB:2017:235

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Leestip: Territoriale reikwijdte van de Wwft

Het doel van deze bijdrage is om de vraag te beantwoorden of instellingen (in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel a Wwft) op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) meldplichtig zijn in grensoverschrijdende gevallen, waarbij dan wel de instelling in het buitenland is gevestigd, dan wel de transactie in het buitenland is verricht. En zo ja, in welk land.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Implementatietermijn verlopen: rechtstreekse werking voor Vierde Anti-witwasrichtlijn

De uiterlijke implementatietermijn voor de Vierde Anti-witwasrichtlijn ondertekend is vastgesteld op 26 juni 2017. In Nederland wordt de richtlijn geïmplementeerd door middel van een tweetal wetten, namelijk de (concept) Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn alsmede de (concept)  Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden. Beide concept wetsvoorstellen hebben de consultatie fase inmiddels doorlopen, maar zijn nog niet ingediend bij de Tweede Kamer. Daarmee is de richtlijn door Nederland niet tijdig omgezet naar Nederlands recht en heeft de Vierde Anti-witwasrichtlijn nu rechtstreekse werking.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijstelling kansspelaanbieders van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Alle kansspelaanbieders - met uitzondering van speelcasino's - worden vrijgesteld van de verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit liet het ministerie van Financiën weten bij de implementatie van de Vierde Anti witwasrichtlijn.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Wijzigingen in de Wwft - een risicoanalyse

De internationale, grensoverschrijdende context en het feit dat criminelen continu op zoek zijn naar nieuwe kwetsbare plekken om geld wit te wassen, leiden tot voortdurende vernieuwing en aanscherping van anti-witwasregelgeving. NOAB-leden, maar bijvoorbeeld ook notarissen en accountants, hebben geen andere keuze dan mee te gaan met deze ontwikkelingen, en hun interne procedures hierop nader in te richten. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rb: Ingewikkelde constructie op zich geen reden voor Wwft-melding

Rechtbank Rotterdam 10 februari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:1047 (Bestuursrecht)

Een complexe zeggenschaps- en eigendomsstructuur is niet per se een ongebruikelijke transactie en op zichzelf nog geen reden voor een melding bij FIU-Nederland.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF