Middel doet een beroep op rechtspraak van de HR over i.h.b. de kwalificeerbaarheid als witwassen van “verwerven of voorhanden hebben” van onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen

Hoge Raad 3 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1069

Het middel doet een beroep op rechtspraak van de Hoge Raad over in het bijzonder de kwalificeerbaarheid als witwassen van het "verwerven of voorhanden hebben" van onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen (vgl. HR 25 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:702, NJ 2014/302 en HR 13 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2842, NJ 2017/218). Met die rechtspraak wordt gedoeld op het "verwerven of voorhanden hebben" als bedoeld in het eerste lid onder b van art. 420bis Sr.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Debat Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

De Eerste Kamer debatteerde maandag 9 en dinsdag 10 juli over het voorstel van minister Hoekstra van Financiën over de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn (34.808). Alle fracties in de Eerste Kamer steunen het strenger aanpakken van corruptie- en witwaspraktijken. Wel uitten de meeste woordvoerders hun zorgen over het middel dat voorlag. Met name over het verscherpte onderzoek naar mensen met een publieke functie én hun naasten werden veel vragen aan de minister gesteld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beoordelingskader van bewijslevering (gewoonte)witwassen

Rechtbank Noord-Nederland 25 juni 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:2475

De rechtbank moet beoordelen of de concrete, verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaringen van verdachten aannemelijk zijn geworden, of dat deze als niet deugdelijk terzijde moeten worden verschoven, waarbij de rechtbank het – naar aanleiding van die verklaringen – verrichte onderzoek door het Openbaar Ministerie en de overige omstandigheden van deze zaak in aanmerking zal nemen. Hieruit moet blijken of, zoals de officier van justitie heeft betoogd, met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat de voorwerpen waarop de verdenking jegens verdachten betrekking heeft een legale herkomst hebben en dat een criminele herkomst derhalve als enige aanvaardbare verklaring daarvan kan gelden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De Vierde anti-witwasrichtlijn nader bekeken voor bepaalde juridische dienstverleners

Deze bijdrage richt zich op de gevolgen van de omzetting van de Vierde anti-witwas-richtlijn voor de juridische dienstverleners, zoals advocaten en notarissen en belastingadviseurs en accountants die werkzaam zijn binnen de Nederlandse vastgoedwereld. Daartoe wordt eerst ingegaan op de reikwijdte van de WWFT. Aansluitend wordt een kort overzicht gegeven van de WWFT-verplichtingen. Vervolgens komen de onderwerpen geheimhouding versus meldplicht en toezicht en handhaving aan de orde. Getoond wordt dat onder de Implementatiewet (van de Vierde anti-witwas-richtlijn) diverse verplichtingen voor juridische dienstverleners worden geïntroduceerd met betrekking tot de risicobeoordelingen onder de WWFT.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vermoedelijke bankier van de onderwereld vast in internationaal witwasonderzoek

Het financiële team van de landelijke recherche krijgt, onder gezag van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM), steeds meer zicht op een klantenbestand van enerzijds criminelen en anderzijds burgers die geld buiten het zicht van de fiscus wilden houden. Spil daarin lijkt een 55-jarige man te zijn. Deze Nederlander, die al jaren in het buitenland woont, beheerde grote sommen geld van zijn clientèle via de Caraïben, Liechtenstein, Panama en Zwitserland.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Voorstel wijziging Wet op het financieel toezicht zodat OM en opsporingsautoriteiten automatisch beschikking krijgen over bankgegevens

Op 14 juni is een voorstel voor de Wet verwijzingsportaal bankgegevens in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel regelt dat banken en andere financiële instellingen die rekeningen met een IBAN-nummer aanbieden aansluiten op een portaal waarin de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit Nederland en de Belastingdienst geautomatiseerd gegevens kunnen opvragen over klanten van deze financiële instellingen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG over plaats misdrijf (witwassen), bestanddeel ‘omzetten’

Parket bij de Hoge Raad 12 juni 2018, ECLI:NL:PHR:2018:590

Het eerste middel klaagt dat de onder 4 bewezenverklaarde plaats van het misdrijf, te weten Nederland, niet uit de gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid. Uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen volgt namelijk dat de omzettingshandelingen grotendeels op Curaçao en in India zijn gepleegd. Daarnaast volgt uit de gebezigde bewijsmiddelen niet dat de in de damesmodezaak “ A ” te Capelle aan den IJssel verrichte betalingen door verdachte zijn gedaan uit gelden die zijn verkregen door het plegen van de onder sub 1, 2 en 3 bewezenverklaarde feiten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Absolute verjaringstermijn schuldwitwassen

Hoge Raad 5 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:842

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat zij op tijdstippen in de periode van de maand januari 2004 tot en met 25 april 2008 geldbedragen van €130.000,-- en enig geldbedrag heeft omgezet door deze geldbedragen te gebruiken voor de aanschaf, verbetering en inrichting van chalets op een recreatieterrein in Lathum, a-straat, door deze chalets eerst aan te kopen, op te knappen en in te richten en deze na investering daarin van genoemde bedragen, althans enig geldbedrag, te verkopen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Witwassen, aankopen met geleend geld en terugbetaling uit al dan niet crimineel vermogen

Hoge Raad 29 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:793

Het achtste middel bevat een klacht over een bewijsoordeel van het hof. Het betreffende oordeel houdt in dat een drietal onder de verdachte c.q. de partner van de verdachte in beslag genomen horloges van het merk Guess is gefinancierd met van misdrijf afkomstig geld. Volgens de steller van het middel is dit oordeel onbegrijpelijk, met name omdat het hof tevens (op onbegrijpelijke wijze) heeft geoordeeld dat niet relevant is of de genoemde horloges door de verdachte en zijn partner – zoals door de verdediging is gesteld – zijn betaald met van medeverdachte 1 geleend geld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Witwassen door geldbedrag om te zetten & Berekening totaalbedrag m.b.v. eenvoudige kasopstelling waarbij zowel uitgaven van verdachte als van diens echtgenote zijn betrokken

Hoge Raad 22 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:743

Het middel klaagt dat het bewezenverklaarde niet uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid. Met name kan daaruit niet worden afgeleid dat de verdachte een bedrag van € 162.990,70 heeft omgezet. In de toelichting betogen de stellers van het middel dat de gebezigde bewijsmiddelen uitgaan van berekeningen en vaststellingen die zowel op de verdachte als zijn echtgenote betrokkene 5 betrekking hebben. Het hof heeft ten onrechte uitgaven die zijn gedaan door de echtgenote van de verdachte toegeschreven aan de verdachte, aldus de stellers van het middel.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF