Rabobank moet witwassen harder aanpakken

Rabobank moet van De Nederlandsche Bank (DNB) verbeteringen doorvoeren bij zijn antiwitwasbeleid. Volgens topman Wiebe Draijer hoeft de coƶperatieve bank niet alle klanten nogmaals door te lichten. Wel moet het concern bij sommige klanten beter onderbouwen waarom ze in een bepaalde risicocategorie zijn ingedeeld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist zeven jaar cel voor witwassen 680.000 euro

Op 16 december 2018 is de politie letterlijk 680.000 euro tegen het lijf gelopen. Vandaag heeft de officier van justitie zeven jaar gevangenisstraf geĆ«ist tegen een 33-jarige Rotterdammer die onder andere wordt verdacht van witwassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

KSA Leidraden over zorgplicht en Wwft

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft recent twee leidraden gepubliceerd: de Leidraad Zorgplicht en de Leidraad Wet ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme. Met deze leidraden geeft de Ksa kansspelaanbieders handvatten om invulling te geven aan hun wettelijke verplichtingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Consultatie nieuwe DNB Leidraad Wwft en Sw

DNB heeft de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw) ter consultatie aangeboden, bijna een jaar na inwerkingtreding van de Wwft 2018. De consultatie loopt tot 16 september 2019.

In de Leidraad Wwft en Sw legt DNB uit hoe instellingen invulling kunnen geven aan de naleving van de Wwft en de Sw. De Leidraad Wwft en Sw vervangt de versie van april 2015, die geheel komt te vervallen.

De belangrijkste aanleiding voor de herziening van de Leidraad Wwft en Sw is de wetswijzing van de Wwft van 25 juli 2018.

De ontvangen reacties zullen worden meegewogen in de totstandkoming van de definitieve Leidraad Wwft en Sw en DNB zal na verwerking van de reacties een algemeen feedback statement publiceren.

In de herziene versie van de Leidraad Wwft en Sw zijn de kaders die betrekking hadden op de Wet toezicht trustkantoren verwijderd. DNB werkt op dit moment aan een separate Q&A Wet toezicht trustkantoren 2018. Naar verwachting wordt deze Q&A na de zomer ter consultatie aangeboden.


Print Friendly and PDF ^

Explosieve toename meldingen ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland

In 2018 zijn in totaal 753.352 ongebruikelijke transacties gemeld bij FIU-Nederland. Van deze 753.352 ongebruikelijke transacties zijn er 358.609 transacties gemeld als gevolg van de nieuwe objectieve indicator die bij de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn werd ingevoerd. Daarvan konden na analyse slechts 222 transacties verdacht worden verklaard (0,07 procent van het totaal aan verdachte transacties) met een totale waarde van circa 94.000 euro. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van FIU-Nederland over 2018.

Read More
Print Friendly and PDF ^