Wwft – are you ready?

Op 25 juli 2018 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (de Wwft). Deze implementatie brengt ingrijpende wijzigingen voor de kantoororganisatie met zich mee. Om de betrokken instellingen de gelegenheid te geven om de bedrijfsprocessen aan te passen, hebben de toezichthouders van de Wwft laten weten dat zij tot 1 januari 2019 een soepel handhavingsbeleid zullen betrachten bij de bepaalde nieuwe bepalingen uit de Wwft.

Read More
Print Friendly and PDF

Monitor anti-witwasbeleid 2014 - 2016

De monitor anti-witwasbeleid heeft als doel om de activiteiten en resultaten van het anti-witwasbeleid in Nederland in de jaren 2014, 2015 en 2016 in kaart te brengen. De monitor vormt onderdeel van de beleidscyclus ter voorkoming en bestrijding van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.

Read More
Print Friendly and PDF

Het geconsulteerde wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens: automatisering van bestaande informatieverplichtingen, implementatie van de vijfde anti-witwasrichtlijn of iets anders?

Onlangs heeft de Minister van Financiën het Wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens geconsulteerd. Het wetsvoorstel beoogt banken te verplichten tot het volautomatisch en digitaal aanleveren van gegevens aan een aantal overheidsdiensten, waaronder opsporingsinstanties en administratieve diensten. Met het automatiseren van gegevenslevering aan de overheid is naar verwachting een efficiëntievoordeel te behalen voor de betrokken instanties en voor de banken bij nakoming van reeds geldende informatieverplichtingen.

Read More
Print Friendly and PDF

WODC rapport: Aard en omvang van criminele bestedingen

Het onderzoek naar de aard en omvang van criminele bestedingen is in 2017 en 2018 uitgevoerd. Doel van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de discussie over de vraag in welke mate witwassen een ondermijnend effect heeft op de reguliere economie en het financiële stelsel.

Read More
Print Friendly and PDF

Familie aangehouden wegens witwassen

Op last van de officier van justitie van het Landelijk Parket zijn in Amsterdam dinsdag vier leden van een familie aangehouden. De 60-jarige en 64-jarige man en vrouw en hun 23-jarige zoon en 27-jarige dochter worden verdacht van witwassen. Daarnaast is er in hun woning een vuurwapen aangetroffen.

Read More
Print Friendly and PDF

Beslag woonhuis klaagster i.h.k.v. strafzaak tegen echtgenoot voor gewoontewitwassen: HR herhaalt overwegingen situatie waarin beslag rust op inbeslaggenomen voorwerp en derde teruggave verzoekt

Hoge Raad 16 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1952

Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat de rechter in een geval als het onderhavige, waarin op de voet van art. 94a Sv beslag rust op het inbeslaggenomen voorwerp en een derde in een beklagprocedure op de voet van art. 552a Sv om teruggave verzoekt, als maatstaf moet aanleggen of zich het geval voordoet dat buiten redelijke twijfel is dat die derde als eigenaar van dat inbeslaggenomen voorwerp moet worden aangemerkt en daarvan in zijn beslissing blijk moet geven. Indien die derde als eigenaar wordt aangemerkt, zal de rechter tevens moeten onderzoeken, en daarvan blijk moeten geven, of zich de situatie van art. 94a, vierde of vijfde lid, Sv voordoet.

Read More
Print Friendly and PDF

Eisen tot 4 jaar voor witwassers en 'windhapper'

De officier van justitie van het Landelijk Parket heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle celstraffen tot 4 jaar geëist tegen vier mensen wegens witwassen. De zaak kwam aan het rollen toen in 2016 informatie uit een ander onderzoek bekend werd over de financiering van een woning in de buurt van Amsterdam. Die zou bewoond worden door een nu 42-jarige vrouw zonder bron van inkomsten, een zogenoemde windhapper, en was ongeveer 900.000 euro waard.

Read More
Print Friendly and PDF

Nieuwe handleiding Wwft voor advocaten gepubliceerd

De Nederlandse orde van advocaten heeft met betrekking tot de Wwft een algemene handleiding samengesteld naar aanleiding van de implementatie van de Vierde anti-witwasrichtlijn. Deze handleiding biedt advocaten en medewerkers van advocatenkantoren handvatten voor de naleving van de identificatie- en meldingsplicht op grond van de Wwft.

Read More
Print Friendly and PDF

Profijtontneming gewoontewitwassen: In mindering brengen op w.v.v. van waarde verbeurdverklaarde voorwerpen?

Hoge Raad 25 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1768

Het gerechtshof Den Haag heeft bij arrest van 3 november 2016 – onder vernietiging van het beroepen vonnis – het door de betrokkene wederrechtelijk verkregen voordeel vastgesteld op een bedrag van € 72.087,- en de betrokkene de verplichting opgelegd tot betaling van datzelfde bedrag aan de staat.

Read More
Print Friendly and PDF

Nederlandse Vereniging van Banken: ‘Bestrijden witwassen moet top of mind zijn bij banken’

Bestrijden van witwassen is een wettelijke plicht van banken. De bestrijding daarvan heeft bij banken dan ook hoge prioriteit. Banken willen op geen enkele manier meewerken aan witwaspraktijken.

Read More
Print Friendly and PDF