Voorstel wijziging Wet op het financieel toezicht zodat OM en opsporingsautoriteiten automatisch beschikking krijgen over bankgegevens

Op 14 juni is een voorstel voor de Wet verwijzingsportaal bankgegevens in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel regelt dat banken en andere financiële instellingen die rekeningen met een IBAN-nummer aanbieden aansluiten op een portaal waarin de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit Nederland en de Belastingdienst geautomatiseerd gegevens kunnen opvragen over klanten van deze financiële instellingen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG over plaats misdrijf (witwassen), bestanddeel ‘omzetten’

Parket bij de Hoge Raad 12 juni 2018, ECLI:NL:PHR:2018:590

Het eerste middel klaagt dat de onder 4 bewezenverklaarde plaats van het misdrijf, te weten Nederland, niet uit de gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid. Uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen volgt namelijk dat de omzettingshandelingen grotendeels op Curaçao en in India zijn gepleegd. Daarnaast volgt uit de gebezigde bewijsmiddelen niet dat de in de damesmodezaak “ A ” te Capelle aan den IJssel verrichte betalingen door verdachte zijn gedaan uit gelden die zijn verkregen door het plegen van de onder sub 1, 2 en 3 bewezenverklaarde feiten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Absolute verjaringstermijn schuldwitwassen

Hoge Raad 5 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:842

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat zij op tijdstippen in de periode van de maand januari 2004 tot en met 25 april 2008 geldbedragen van €130.000,-- en enig geldbedrag heeft omgezet door deze geldbedragen te gebruiken voor de aanschaf, verbetering en inrichting van chalets op een recreatieterrein in Lathum, a-straat, door deze chalets eerst aan te kopen, op te knappen en in te richten en deze na investering daarin van genoemde bedragen, althans enig geldbedrag, te verkopen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Witwassen, aankopen met geleend geld en terugbetaling uit al dan niet crimineel vermogen

Hoge Raad 29 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:793

Het achtste middel bevat een klacht over een bewijsoordeel van het hof. Het betreffende oordeel houdt in dat een drietal onder de verdachte c.q. de partner van de verdachte in beslag genomen horloges van het merk Guess is gefinancierd met van misdrijf afkomstig geld. Volgens de steller van het middel is dit oordeel onbegrijpelijk, met name omdat het hof tevens (op onbegrijpelijke wijze) heeft geoordeeld dat niet relevant is of de genoemde horloges door de verdachte en zijn partner – zoals door de verdediging is gesteld – zijn betaald met van medeverdachte 1 geleend geld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Witwassen door geldbedrag om te zetten & Berekening totaalbedrag m.b.v. eenvoudige kasopstelling waarbij zowel uitgaven van verdachte als van diens echtgenote zijn betrokken

Hoge Raad 22 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:743

Het middel klaagt dat het bewezenverklaarde niet uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid. Met name kan daaruit niet worden afgeleid dat de verdachte een bedrag van € 162.990,70 heeft omgezet. In de toelichting betogen de stellers van het middel dat de gebezigde bewijsmiddelen uitgaan van berekeningen en vaststellingen die zowel op de verdachte als zijn echtgenote betrokkene 5 betrekking hebben. Het hof heeft ten onrechte uitgaven die zijn gedaan door de echtgenote van de verdachte toegeschreven aan de verdachte, aldus de stellers van het middel.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Witwassen: Omzetting gelden afkomstig uit enig misdrijf in vakantiereizen. Overwegingen mbt economische eenheid & medeplegen & wetenschap

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 17 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2185

Verdachte wordt verdacht van het medeplegen van gewoontewitwassen. De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte van de gehele tenlastelegging dient te worden vrijgesproken. Volgens de verdediging heeft verdachte gedurende haar relatie met partner langdurig van hem apart gewoond en haar eigen financiën gevoerd met financiële ondersteuning van haar ouders. Verdachte hoefde niet haar handje op te houden bij partner, aldus de verdediging.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rechtbank vonnist 15 maanden gevangenisstraf tegen onderwereldbankier

De rechtbank Overijssel heeft 15 maanden gevangenisstraf, waarvan 5 voorwaardelijk, opgelegd aan een 52-jarige Pakistaanse verdachte uit Bochum (Duitsland) voor het witwassen van grote geldbedragen. De man heeft als zogeheten hawala-bankier in februari 2014 een bedrag van 45.000 euro in contanten voorhanden gehad en in maart 2015 in Nederland een bedrag van 140.000 euro dat hij in Eindhoven heeft overgedragen aan derden. De rechtbank heeft deze geldbedragen verbeurd verklaard.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak medeplegen gewoontewitwassen: Geen bewijs voor niet-legale herkomst van aankopen in de tenlastegelegde periode door de ex-echtgenoot van de verdachte

Rechtbank Limburg 29 maart 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:3297

Niet is komen vast te staan dat medeverdachte zich vóór 1 april 2012 heeft schuldig gemaakt aan het plegen van strafbare feiten. Van aankopen door medeverdachte vóór april 2012 kan daarom niet worden vastgesteld dat deze – onmiddellijk of middellijk – uit enig misdrijf afkomstig waren. Dit brengt met zich mee dat er evenmin voldoende wettig en overtuigend bewijs is dat de verdachte zich samen met medeverdachte – in de aan haar tenlastegelegde periode van 1 januari 2000 tot en met 4 juli 2011 – heeft schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Europees Parlement keurt herziening vierde anti-witwasrichtlijn goed

Op 19 april heeft het Europees Parlement de herziening van de vierde anti-witwasrichtlijn goedgekeurd tijdens een plenaire zitting in Straatsburg. Deze nieuwe regels zullen de strijd tegen corruptie en het witwassen van geld in de EU en ontwikkelingslanden versterken door publiekelijk bekend te maken wie Europese ondernemingen bezit en controleert.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak medeplegen gewoontewitwassen: verdachte hoefde geen wetenschap / gerechtvaardigd vermoeden van witwassen c.q. criminele herkomst te hebben bij giften van vader

Rechtbank Limburg 29 maart 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:3298

Deze zaak maakt deel uit van het grootschalig onderzoek ‘Wolf/Beretta’, waarin het Openbaar Ministerie een aantal verdachten verwijt dat zij op enigerlei wijze in georganiseerd verband betrokken zijn geweest bij de import in Nederland van verdovende middelen en/of de handel daarin. De rechtbank komt niet toe aan de beoordeling van de vraag of de door medeverdachte 1 aan de verdachte geschonken geldbedragen en auto (on)middellijk uit enig misdrijf afkomstig waren omdat de rechtbank hoe dan ook niet wettig en overtuigend bewezen acht dat de verdachte dit wist dan wel redelijkerwijs moest vermoeden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF