Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (EOM) in consultatie

Op 12 april jl. is het voorstel voor de Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (EOM) in consultatie gegaan. Het EOM zal bevoegd zijn inzake de vervolging van bepaalde strafbare feiten die de financiƫle belangen van de Europese Unie schaden. Het EOM is een orgaan van de Europese Unie en deelt zijn bevoegdheid met de lidstaten. Het EOM heeft hierbij wel een voorrangsrecht, doordat het kan besluiten een EU-fraude zaak die binnen de gedeelde bevoegdheid valt aan zich te trekken teneinde die zaak te onderzoeken en vervolgen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Schadevergoeding na voorarrest verruimd

De schadevergoeding ex art 89 Sv voor onterecht ondergane voorarrest is verruimd. Bij het bepalen van de periode waarvoor schade moet worden vergoed, tellen voortaan alle dagen volledig mee.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vijfde voortgangsrapportage Modernisering Strafvordering: nieuw wetboek wordt pas eind 2020 aan parlement aangeboden

Op 9 april jl. hebben de ministers Grapperhaus en Dekker de vijfde voortgangsrapportage modernisering van het Wetboek van Strafvordering aan de Tweede Kamer gezonden. In deze vijfde voortgangsrapportage gaan zij in de op de stand van zaken van het project modernisering Wetboek van Strafvordering. Ook wordt, naar aanleiding van het verzoek van de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer, een update van de Contourennota gegeven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

UBO-register vanaf januari 2020 in werking

Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende. Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren. Een deel van deze persoonsgegevens zoals de naam en het economisch belang van de UBO wordt via het register openbaar. Het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren is, na advies van de Raad van State, ingediend bij de Tweede Kamer.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tuchtrecht gezondheidszorg uitgebreid met beroepsverbod

De tuchtrechter kan vanaf nu een beroepsverbod opleggen aan zorgverleners in de individuele gezondheidszorg. Dat is het gevolg van een wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) die per 1 april 2019 in is gegaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^