Akkoord over Europese Arbeidsautoriteit

Het Roemeense voorzitterschap van de Raad en het Europees Parlement hebben vandaag een voorlopig akkoord bereikt over een verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Dit nieuwe orgaan moet de lidstaten ondersteunen bij de toepassing van EU-wetgeving op het gebied van arbeidsmobiliteit in de Unie en coördinatie van de sociale zekerheid.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europese Commissie stelt nieuwe lijst vast van derde landen met zwakke regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering

De Commissie heeft op 13 februari haar nieuwe lijst vastgesteld van 23 derde landen met strategische tekortkomingen in hun regelgevingskader ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Grapperhaus: Vóór 1 januari 2020 Verwijzingsportaal Bankgegevens (VB)

Voor 1 januari 2020 moet het voor politie, Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en bijzondere opsporingsdiensten mogelijk zijn om geautomatiseerd bankgegevens bij Nederlandse banken op te vragen. Banken worden wettelijk verplicht om bevragingen via het portaal geautomatiseerd te beantwoorden. Het VB gaat gebruikt worden door de Politie, de Bijzondere Opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie. Ook de Belastingdienst krijgt toegang tot het VB om te controleren of opgegeven bankrekeningnummers overeenkomen met de gegevens van banken, om bijvoorbeeld fraude bij uitbetaling van toeslagen te voorkomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Schorsing debat online gokken en speelcasinoregime

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 5 februari 2019 over twee met elkaar samenhangende wetsvoorstellen over gokken, te weten de Wet kansspelen op afstand en de Wet modernisering speelcasinoregime. Met de eerste wordt het legaliseren van online kansspelen beoogd, met de tweede wordt beoogd het casinowezen te liberaliseren en Holland Casino te privatiseren. Het debat werd na de eerste termijn op verzoek van de Kamer aangehouden en wordt dinsdag 12 februari voortgezet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Benadelingsverbod klokkenluiders wordt uitgebreid

De regering wil dat vrijwilligers, stagiairs en zzp’ers ook bij wet worden beschermd als ze misstanden melden. Minister Ollongren van Binnenlandse zaken en minister Dekker voor Rechtsbescherming hebben hiertoe een voorstel in consultatie gebracht.

Read More
Print Friendly and PDF ^