Nederland krijgt nieuw instituut voor voedselveiligheid

Vanaf 1 juni 2019 vormen RIKILT Wageningen University & Research en het Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een nieuw instituut. De nieuwe organisatie draagt de naam Wageningen Food Safety Research (WFSR) en maakt onderdeel uit van Wageningen University & Research. Op 14 januari 2019 zijn de benodigde documenten in Wageningen ondertekend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Is misleiding hetzelfde als voedselfraude?

Onlangs heeft de NVWA de Staat van Voedselveiligheid gepubliceerd. Hierin staat onder andere hoe de NVWA voedselfraude bestrijdt. We stippen daarin ook nog even aan dat wij met voedselfraude iets anders bedoelen dan misleiding. Alleen, wat ik merk is dat misleiding vaak wat vergoelijkend wordt gebruikt. Men wordt liever gezien als misleider dan als fraudeur. De misschien wat teleurstellende boodschap is dat misleiding soms toch echt een vorm is van voedselfraude. Hoe zit dat?

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVWA: Voedselveiligheid in Nederland goed maar gelegenheid voedselfraude groeit

Voedsel in Nederland is in het algemeen veilig. Dit is mede te danken aan het stelsel van wetgeving, naleving door bedrijven en het  toezicht door de NVWA. Tegelijkertijd neemt het aantal signalen over voedselfraude toe en kunnen door nieuwe ontwikkelingen zoals het hergebruiken van producten ook weer nieuwe risico’s voor de voedselveiligheid ontstaan. Dit rapporteert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in haar 1e rapport over de voedselveiligheid in Nederland, de Staat van voedselveiligheid.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Paard en ei: over de criminalisering van sjoemelen met voedsel

Een terrein dat de laatste jaren toenemende aandacht geniet is dat van de Warenwetgeving. Aanleiding zijn geruchtmakende zaken zoals het melamineschandaal en de paardenvleesfraude. In het eerste schandaal zijn in China na consumptie van met melamine verontreinigd melkpoeder zes baby’s overleden en meer dan 300.000 baby’s ziek geworden. Tegen de hoofddaders zijn zelfs doodstraffen ten uitvoer gelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De transformatie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit slaat bij overtredingen steeds vaker met de vuist op tafel en deelt daarbij ook flink meer boetes uit. Het paardenvleesschandaal uit 2013 vormde het startschot voor een omvangrijk veranderproces. ‘We proberen op te schuiven naar een kennisgerichte toezichthouder die risicogerichte keuzes maakt.’

Read More
Print Friendly and PDF ^