Gegrondverklaring verzoek: recht om vergeten te worden van arts op zwarte lijst

Rechtbank Amsterdam 19 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8606

Tegen de arts in kwestie was een tuchtklacht ingediend door een patient die door de arts was geopereerd. Bij uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg is aan de arts een onvoorwaardelijke schorsing van haar inschrijving in het BIG-register opgelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gedragsregels accountants bij niet-naleving wet- en regelgeving (NOCLAR) per 1 januari 2019

Accountants kijken niet weg! Met deze slogan introduceerde de NBA begin 2018 de te consulteren Nadere voorschriften NOCLAR. Nieuwe nadere voorschriften die aangeven wat er van alle accountants verwacht wordt en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de eigen organisatie of door een cliƫnt. NOCLAR staat in dit geval voor Non-Compliance with Laws and Regulations.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Leestip: Verdachte artsen | De verhouding tussen het medisch tuchtrecht en het strafrecht

Na (vermeend) foutief handelen van een arts kan gelijktijdig of na elkaar zowel een medische tuchtzaak als een strafzaak volgen. In dit boek onderzoekt de auteur de verhouding tussen het medisch tuchtrecht en het strafrecht en in hoeverre beide procedures onafhankelijk van elkaar worden gevoerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tuchtmaatregel accountants Econcern blijft staan

College van Beroep voor het bedrijfsleven 6 november 2018, ECLI:NL:CBB:2018:556

De uitspraak van de accountantskamer op een door Delta Lloyd Asset Management N.V (Delta Lloyd) ingediende klacht tegen twee accountants die een goedkeurende verklaring hebben afgegeven bij de jaarrekening 2007 van het in 2009 failliet verklaarde Econcern houdt stand. Dat blijkt uit de uitspraak die het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in het hoger beroep van de accountants deed.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Beroepsaansprakelijkheid advocaten

Deze bijdrage gaat in op de zorgplicht van de advocaat. De inhoud van deze zorgplicht wordt mettertijd nader ingevuld door arresten van de Hoge Raad. Eind 2017 heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen over deze zorgplicht. Het eerste arrest ziet op de vraag in hoeverre de zorgplicht zich uitstrekt buiten de aan de advocaat verstrekte opdracht en geeft aanleiding tot een aantal opmerkingen over de onderzoeks- en waarschuwingsplicht.

Read More
Print Friendly and PDF ^