Toezichtagenda DNB: accent op digitale strategie, beheersing klimaatrisico’s en tegengaan financiële criminaliteit

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) gaat in het komend kalenderjaar jaar verder met het verkennen van nieuwe manieren om toezicht te houden met geautomatiseerd verworven en geanalyseerde gegevens. Ook wordt in 2019 gewerkt aan de verankering van klimaat-gerelateerde risico’s in de beoordelingskaders voor het toezicht op banken, verzekeraars en pensioenfondsen, en gaat DNB verder met onderzoek naar de wijze waarop die instellingen eventuele betrokkenheid tegengaan bij georganiseerde criminaliteit.

Read More
Print Friendly and PDF

Horecazaken gesloten vanwege "arbeidsmarktfraude"

Vervalsing van loonstroken, het tewerkstellen van vreemdelingen zonder vergunning, sjoemelen met arbeidstijden en onderbetaling. De Inspectie SZW constateerde deze overtredingen bij diverse horecaondernemingen in de Amsterdamse binnenstad. Ook bij hercontroles bleek er geen verbetering te zijn. In samenwerking met de gemeente Amsterdam zijn daarom de horecaondernemers in kwestie hard aangepakt. Zij kregen niet alleen voor duizenden euro aan boetes, ook hun horecazaken zijn gesloten.

Read More
Print Friendly and PDF

Meerjarenplan Inspectie SZW verschenen

Werkgevers en werknemers die zich meer bewust zijn van het belang van veiligheid in hun bedrijf. En die zich actief inzetten voor het voorkomen van ongevallen, arbeidsuitbuiting en andere misstanden. Dit zijn enkele, belangrijke maatschappelijke effecten die de Inspectie SZW de komende jaren wil bereiken. Daarom verstevigt de Inspectie het toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk, onder meer door extra medewerkers te werven. Dat staat in het Meerjarenplan 2019-2022 en het Jaarplan 2019 die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Read More
Print Friendly and PDF

Bestuurlijke boetes voor medeplegen in het bestuursrecht

Niet alleen in het strafrecht maar ook in het bestuursrecht kunnen medeplegers, naast plegers, worden geconfronteerd met een bestuurlijke boete. Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 augustus 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2845) is daarvan een goed voorbeeld. Net als in het strafrecht geldt in het bestuursrecht dat voor medeplegen een bewuste en nauwe samenwerking vereist is van de overtreders.

Read More
Print Friendly and PDF

CBb: Partijen vlees terecht in officiële bewaring genomen

College van Beroep voor het bedrijfsleven 20 november 2018, ECLI:NL:CBB:2018:571

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nam terecht partijen vlees in officiële bewaring, omdat de herkomst onvoldoende viel te traceren. Dat oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in het hoger beroep van vleesbedrijf Draap.

Read More
Print Friendly and PDF

Gebruik van geavanceerde opsporingstechnologieën: de verwachtingen van toezichthouders groeien snel

‘Dus moet u zich wapenen’ benadrukte DNB-directielid Frank Elderson begin dit jaar in zijn openingswoord tijdens het DNB Seminar over Cybersecurity. ‘Niet voor niets is speerpunt nummer 1 in onze visie op toezicht 2018-2022: DNB speelt in op technologische vernieuwing.’ Eldersons opmerking geeft mooi weer hoe toezichthouders steeds nadrukkelijker verwachten dat financiële instellingen gebruik maken van geavanceerde technologieën om cyberdreigingen te voorkomen en op te sporen.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: De wenselijkheid van een wettelijke toezichtfocus

De toezichtfocus van de AFM op de Nederlandse financiële markten is onderwerp van publieke discussie. In een snel veranderende omgeving wordt veel van toezichthouders gevraagd. De AFM toont zich daarom voorstander van een toezichtfocus die zich (ook) richt op onwenselijk gedrag. Vanuit juridisch perspectief is dit echter risicovol en is een wettelijke toezichtfocus gewenst.

Read More
Print Friendly and PDF

Wat is de rangorde van handhavingsgrondslagen?

​Wanneer iemand verzoekt om handhaving, dient het bevoegd gezag vast te stellen of er sprake is van een overtreding. Wat te doen in de situatie dat meerdere bepalingen een grondslag bieden voor handhavend optreden? Bestaat er in dat geval een rangorde in de handhavingsgrondslagen waarop het bevoegd gezag zijn handhavingsactie kan baseren? En wat staat het bevoegd gezag te doen wanneer op een later moment aan de gekozen handhavingsgrondslag wordt voldaan?

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Strafrechtelijke gegevens in het bestuursrecht

Een burgemeester ontvangt van de politie het signaal dat prostituees in een vergunde seksinrichting gedwongen (onveilige) seks moeten aanbieden. Een vertrouwenspersoon van de GGD heeft dit verklaard. Anonieme berichten op internetfora bevestigen dit. Echter, de betreffende prostituees wensen geen verklaring af te leggen. De beveiliging van de seksinrichting is namelijk in handen van (leden van) de plaatselijke Outlaw Motorcycle Gang (OMG).

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Van sancties naar schadeclaims?

Natuurlijke personen kunnen nu ruim tien jaar, sinds 1 oktober 2007, door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een boete opgelegd krijgen voor betrokkenheid bij overtredingen van de Mededingingswet. Het tienjarige jubileum van deze bevoegdheid van de ACM vormt een goede aanleiding de balans op te maken van de handhaving van het mededingingsrecht bij inbreuken door natuurlijke personen. In dit artikel wordt niet alleen een analyse gemaakt van de huidige boetetoemeting aan natuurlijke personen door de ACM.

Read More
Print Friendly and PDF