Bijstandsfraude: verwerping verweren m.b.t. cautie, consultatiebijstand & informed consent

Gerechtshof Amsterdam 19 juni 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2079

De verdachte heeft zich gedurende een periode van bijna vijf jaren schuldig gemaakt aan het nalaten relevante gegevens te verstrekken aan de gemeente. Derhalve ontving de verdachte gedurende deze periode een bijstandsuitkering, terwijl zij daarop, in elk geval voor een gedeelte, geen recht had.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vermogensonderzoek gemeente Utrecht niet in strijd met discriminatieverbod

Het vermogensonderzoek dat de gemeente Utrecht in Turkije heeft laten uitvoeren om bijstandsfraude op te sporen, is niet in strijd met het discriminatieverbod. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld in 5 uitspraken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Uitkeringsfraude: Vrijspraak schending plicht tot gegevensverstrekking

Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5614

Het hof is met de raadsvrouw van oordeel dat niet bewezen kan worden dat de verdachte opzettelijk heeft nagelaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken aan de Dienst Werk en Inkomen en dat de verdachte is geïnformeerd over de voor hem als bijstandsgerechtigde geldende verplichtingen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Opnieuw doorzoekingen naar fraude bij aanvragen sociale huurwoningen

In een al langer lopend onderzoek naar fraude bij het in aanmerking komen voor sociale huurwoningen zijn gisteren in Den Haag opnieuw woningen en kantoren doorzocht. In juli 2017 deed de Recherche SZW al een doorzoeking bij de woning en kantoor van een toen 40-jarige Haagse vrouw. In dat onderzoek zijn nog twee verdachten in beeld gekomen, een 33 jarige man en een 40 jarige vrouw.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wat is toegestaan bij onderzoek naar bijstandsfraude in het buitenland?

Sinds januari 2015 heeft de Centrale Raad van Beroep tientallen uitspraken gedaan over de onderzoeksmethoden die gemeenten hanteren bij het opsporen van bijstandsfraude. Het gaat om onderzoeken naar inkomen en vermogen in het buitenland. In deze afzonderlijke uitspraken oordeelt de CRvB over de vraag of het uitgevoerde onderzoek al dan niet in strijd is met het verbod op discriminatie. In sommige gevallen oordeelde de CRvB dat het onderzoek niet strijdig was met het verbod op discriminatie. In andere gevallen, zoals onlangs nog bij een gemeente, was het onderzoek wel in strijd met het discriminatieverbod.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Sociale zekerheidsfraude: Bruto of netto benadelingsbedrag relevant bij de toepassing van de Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude?

Hoge Raad 21 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2963

Het middel klaagt over de verwerping door het Hof van het verweer dat het Openbaar Ministerie niet tot vervolging van de verdachte had mogen overgaan omdat het benadelingsbedrag verkeerd is berekend nu bij de berekening daarvan in strijd met de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude van een bruto- en niet van een nettobedrag is uitgegaan.
 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak voor bijstandsfraude: Onvoldoende is komen vast te staan dat de verdachte op het uitkeringsadres niet zijn hoofdverblijf had

Gerechtshof Amsterdam 12 september 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4292

De raadsman heeft namens de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep vrijspraak bepleit en heeft daartoe aangevoerd dat de verdachte wel degelijk zijn hoofdverblijf had op het adres 2 te Amstelveen. Volgens de raadsman hebben de getuigen onvoldoende zicht gehad op wat zich in huize verdachte afspeelde en kunnen deze niet tot bewijs leiden van het tenlastegelegde.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Omvangrijke fraude met PGB's en fraude met ‘zorg in natura’

Gerechtshof Den Haag 15 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2649

De verdachte heeft deelgenomen aan twee verschillende criminele organisaties in de periode van 1 januari 2010 tot en met 17 april 2012. Deze criminele organisaties hebben veelvuldig documenten vervalst, zorgkantoren en het CIZ of (indirect) zorgkantoor 1 opgelicht en aanzienlijke bedragen witgewassen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Recente ontwikkelingen omtrent buitengerechtelijke afdoening en de verhouding tussen het strafrecht en het bestuursrecht

In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van de verhouding tussen strafrecht en bestuursrecht alsmede buitengerechtelijke afdoening. Door de vervaagde grenzen zijn de verschillen in rechtsbescherming tussen beide sanctiestelsels niet langer te rechtvaardigen. Bovendien is voor de praktijk niet steeds duidelijk wanneer een bestuursrechtelijk traject gevolgen heeft voor een latere strafrechtelijke vervolging.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling wegens bijstanduitkeringsfraude. Verwerping niet-ontvankelijkheidsverweer i.v.m. strijd richtlijn.

Gerechtshof Amsterdam 14 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3627

De verdachte heeft gedurende een periode van ruim vier jaar nagelaten inlichtingen te verstrekken die van belang waren voor de beoordeling van de vraag of hij recht had op een uitkering en voor de hoogte daarvan. Aldus heeft hij de uitkeringsinstantie bewust misleid en heeft hij de gemeente Amsterdam voor een aanzienlijk bedrag benadeeld. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF