Zes maanden gevangenisstraf voor bijstandsfraude

De Rechtbank Gelderland heeft een 60-jarige man uit Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden voor bijstandsfraude. De man en zijn partner kregen sinds 1 februari 2011 een bijstandsuitkering van de gemeente Arnhem. De man verrichtte structureel arbeid in de garage die op naam van zijn zoon stond. Ook had hij in een loterij een aanzienlijk bedrag gewonnen. Geen van beide had hij opgegeven bij de gemeente, terwijl hij dat wel had moeten doen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM niet-ontvankelijk sociale zekerheidsfraudezaak nu de Aanwijzing bestuurlijke afdoening voorschrijft en geen sprake is van een uitzonderingsituatie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 januari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:680

Verdachte is vervolgd ter zake van sociale zekerheidsfraude. Het benadelingsbedrag van deze fraude is lager dan €50.000. Volgens de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude worden dergelijke zaken in beginsel bestuurlijk afgedaan. De in de Aanwijzing vermelde uitzonderingsituaties zijn niet aan de orde in deze zaak. Het hof verklaart het openbaar ministerie daarom niet-ontvankelijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Sociale zekerheidsfraude: OM niet-ontvankelijk

Gerechtshof Den Haag 6 november 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3187

In eerste aanleg is de verdachte ter zake van het ten laste gelegde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, alsmede tot een taakstraf voor de duur van honderd uren, subsidiair vijftig dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Bijstandsfraude: verwerping verweren m.b.t. cautie, consultatiebijstand & informed consent

Gerechtshof Amsterdam 19 juni 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2079

De verdachte heeft zich gedurende een periode van bijna vijf jaren schuldig gemaakt aan het nalaten relevante gegevens te verstrekken aan de gemeente. Derhalve ontving de verdachte gedurende deze periode een bijstandsuitkering, terwijl zij daarop, in elk geval voor een gedeelte, geen recht had.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vermogensonderzoek gemeente Utrecht niet in strijd met discriminatieverbod

Het vermogensonderzoek dat de gemeente Utrecht in Turkije heeft laten uitvoeren om bijstandsfraude op te sporen, is niet in strijd met het discriminatieverbod. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld in 5 uitspraken.

Read More
Print Friendly and PDF ^