Transacties overeengekomen na instorten dak Grolsch Veste

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland is een transactie overeengekomen met twee bouwbedrijven in verband met het instorten van het dak van De Grolsch Veste in Enschede. De transactie is overeengekomen voor het overtreden van de Arbowetgeving.

Read More
Print Friendly and PDF ^

A4all V.O.F. betaalt boete voor milieuovertredingen bij aanleg A4

De gelegenheidscombinatie A4all V.O.F. heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie van € 750.000 geaccepteerd. De combinatie wordt verweten dat het milieuovertredingen heeft begaan bij de aanleg van een nieuw snelwegtraject van de A4 tussen Delft en Schiedam. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Boete van EUR 125.000 geëist voor Metalchemic wegens illegale uitvoer ozonafbrekende stoffen

Het Openbaar Ministerie heeft op 28 juli voor de rechtbank in Almelo 125.000 euro boete geëist tegen het bedrijf Metalchemic Recycling International B.V. uit Goor (Metalchemic). Het bedrijf heeft volgens het OM zonder vergunning 20.328 kilogram ozonafbrekende (HCFK’s) naar de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) uitgevoerd. “Dat is ernstig want er is door het ontbreken van de vergunning geen zicht op verantwoorde verwerking van de stoffen. De uitstoot van ozonafbrekende stoffen brengt de ozonlaag significante schade toe. De straf moet doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn” zei de officier van justitie op zitting.

Metalchemic exporteerde in december 2014 in totaal 20.328 kilogram van het koudemiddel R-22 naar een bedrijf in de VAE. R-22 is een ozonlaagafbrekende stof, ook wel HCFK genoemd. HCFK’s zijn “zachte” CFK’s. CFK’s werden in de jaren dertig ontwikkeld en op grote schaal gebruikt als koelmiddel en drijfgas voor spuitbussen. Pas in de jaren zeventig bleek hoe schadelijk de stof voor mens en milieu was. Bovendien dragen ze waarschijnlijk bij aan de opwarming van de aarde. HCFK’s zijn minder schadelijk dan CFK’s, maar nog steeds ozonlaag aantastend. In 1987 zijn internationaal afspraken gemaakt om de productie en het gebruik van HCFK’s terug te dringen. Onderdeel van de afspraken is dat handel in HCFK’s alleen maar is toegestaan tussen landen die partij zijn bij het Protocol. Europese bedrijven die HCFK’s willen exporteren moeten hiervoor een vergunning aanvragen bij de Europese Commissie. Vergunning verlening vindt pas plaats als het importerend bedrijf een importvergunning heeft. Zo wordt controle gehouden op de vraag of het land van ontvangst de stoffen ook mag ontvangen en verantwoord kan verwerken. Metalchemic had geen vergunning aangevraagd voor de export en het bedrijf wist dus ook niet of het ontvangende bedrijf in de VAE de stoffen mocht en kon ontvangen. Metalchemic heeft de uitvoer niet gemeld aan de Europese commissie, zoals wel had gemoeten. Daarnaast zijn in de begeleidende douanedocumenten foute codes gebruikt, waardoor de uitvoer van de ozonlaagafbrekende stof niet is opgemerkt en tegengehouden door toezichthouders.

Passende boete

“Het gaat om ernstige milieufeiten. HCFK’s kunnen aanzienlijke schade veroorzaken aan de ozonlaag en daarmee aan het milieu”, zei de officier van justitie op zitting: “Metalchemic is een groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing. Het bedrijf had als professionele handelaar moeten weten dat de export van HCFK’s aan regels gebonden is” zei de officier van justitie. Dat maakt het handelen van het bedrijf volgens haar extra kwalijk. “De stoffen dragen bij aan de opwarming van de aarde met alle gevolgen van dien. De opmerking van verdachte dat deze hele zaak zonder negatieve impact op het milieu is gebleven slaat nergens op. Verdachte weet immers niet wat het bedrijf dat de stoffen heeft gekocht met de stoffen gaat doen en heeft gedaan. Ieder overheidstoezicht daarop heeft verdachte door haar handelen weten tegen te houden.” De officier plaatst de zaak in een internationaal perspectief. “In de Europese verordening die lidstaten opdraagt dit soort zaken strafrechtelijk te vervolgen staat dat een sancties in dergelijke zaken doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend moeten zijn.” Mede daarom vindt het OM de boete van 125.000 euro passend.

Bron: OM

 

 

Print Friendly and PDF ^

Transactie overeengekomen met Brabants bedrijf Europe Metals i.v.m. illegaal overbrengen van afval

Europe Metals B.V. betaalt een door het Functioneel Parket aangeboden transactie van 100.000 euro voor de verdenking van het illegaal overbrengen van afval naar Polen, China en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast treft het Openbaar Ministerie een schikking met het bedrijf voor een bedrag van 260.000 euro; het bedrag dat het bedrijf volgens het Openbaar Ministerie destijds met de illegale overbrenging heeft verdiend.

Het onderzoek

Uit onderzoek door de Politie is het vermoeden ontstaan dat er in de periode 2004 tot met 2006 afvalstoffen  zijn overgebracht in strijd met de Europese regels Voor Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Een aantal keren betrof het een lading afvalstoffen die door het bedrijf werd aangemerkt als groene lijst afvalstof (geen kennisgeving nodig) terwijl volgens het Openbaar Ministerie de lading bestond uit een mengsel van afvalstoffen (wel kennisgeving vereist). Daarnaast heeft volgens het Openbaar Ministerie een aantal malen het vervoer – anders dan op de transportformulieren vermeld - niet plaats gevonden vanuit de inrichting van het bedrijf in Nederland maar vanuit Duitsland of België. Volgens het OM werden tevens een aantal documenten, waaronder de begeleidende documenten van de afvalstoffen en contracten met de Chinese afnemers door werknemers van het bedrijf vervalst.

EVOA

In de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) zijn regels opgesteld voor (inter)nationaal vervoer  van afvalstoffen. Het is een toezicht-, controle- en beheerssysteem met als doel het waarborgen van een hoog niveau van bescherming van het milieu en de gezondheid van de mens. Met het niet naleven van de regels kunnen bedrijven kosten besparen. Dat kan ze een concurrentievoordeel opleveren ten opzichte van bedrijven die zich wel aan de regels houden. Daarom treedt de overheid hiertegen op.

Passende afdoening

Het Openbaar Ministerie ziet de transactie als een passende afdoening van een langlopende strafzaak. De doorzoeking van het bedrijf was in april 2006. Sedert 2007 is er sprake van een nieuwe EVOA en is het beleid van China ten aanzien van het binnenlaten van afvalstoffen soepeler geworden. Een groot deel van de in de tenlastelegging opgenomen overbrengingen, waar destijds een kennisgeving voor was vereist, zouden onder het huidige beleid zonder kennisgeving kunnen worden overgebracht.

Daarnaast is de bedrijfsvoering van Europe Metals BV zodanig verbeterd dat er de laatste jaren geen nieuwe overtredingen zijn geconstateerd. Het bedrijf is inmiddels overgenomen door een nieuwe eigenaar.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^

Afvalinzamelaar en -verwerker accepteert transactie van half miljoen euro voor het in strijd met de vergunning verwerken van gevaarlijk afval

Afvalinzamelaar en -verwerker AVR-Industrial Waste BV heeft een door het Functioneel Parket aangeboden transactie van in totaal 500.000 euro geaccepteerd. AVR betaalt een boete van 200.000 euro voor het in strijd met de vergunning verwerken van bijna 2000 ton gevaarlijk afval. Daarnaast wordt het geld dat het bedrijf hiermee verdiend heeft – in totaal 300.000 euro- ontnomen.

Print Friendly and PDF ^