Opgelegde ontnemingsmaatregel aan Jan-Dirk P. van ruim 24 miljoen euro definitief

Hoge Raad 12 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:212

De door het Amsterdamse hof aan Jan-Dirk P. opgelegde ontnemingsmaatregel van ruim 24 miljoen euro is definitief. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. Het bedrag van ruim 24 miljoen euro bestaat naast de ruim 17 miljoen euro die verband houdt met de afpersing van Endstra, uit de vruchten daarvan, het zogenaamde vervolgprofijt, en uit voordeel uit heling.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM wil ruim 6 miljoen euro ontnemen van bestuurder goede doelen stichtingen

Het Openbaar Ministerie eist in de rechtbank Den Bosch dat bij een voormalig bestuurder van goede doelen stichtingen 6.272.445,- euro aan crimineel verdiend vermogen wordt afgepakt. De bestuurder heeft dit geld volgens het OM tussen 2006 en 2013 verdiend door middel valsheid in geschrift en verduistering van gelden van goede doelen. De bestuursvoorzitter van vier stichtingen werd op 28 september 2018 door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden – waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De penningmeester van de stichtingen kreeg van de rechtbank een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk

Read More
Print Friendly and PDF ^

Bevoegdheid Hof Arnhem-Leeuwarden om kennis te nemen van ontnemingsvordering na een toewijzing in eerste aanleg door de rb Leeuwarden, aangewezen als nevenzittingsplaats van rb Rotterdam

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:10292

De raadsman van veroordeelde stelt dat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden niet bevoegd is om kennis te nemen van de ontnemingsvordering. Daartoe voert hij aan dat alleen de rechtbank Rotterdam bevoegd was om kennis te nemen van de vordering in de strafzaak uitgebracht door de officier van justitie bij het landelijk parket. Wegens gebrek aan voldoende zittingscapaciteit in Rotterdam werd destijds op grond van artikel 8 lid 1 van het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen de rechtbank Leeuwarden als nevenzittingsplaats aangewezen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM & FIOD: "Aantal ontnemingsvorderingen stijgt te langzaam"

Het Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten willen nieuwe energie op afpakken. Het resultaat van de samenwerking tussen de Politie, FIOD, Douane, Domeinen Roerende Zaken (DRZ), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), het Openbaar Ministerie (OM) en andere partners op afpakken levert voor 2018 een totaal van 171.327.427,- euro voor de schatkist.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Methode van eenvoudige kasopstelling & in mindering brengen van verbeurdverklaarde geldbedragen

Hoge Raad 15 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:45

Ingevolge art. 33a, eerste lid, aanhef en onder a, Sv zijn voorwerpen die aan de betrokkene toebehoren en die geheel of grotendeels door middel van of uit de baten van het strafbare feit zijn verkregen vatbaar voor verbeurdverklaring. Dit artikel is laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 31 maart 2011 tot verruiming van de mogelijkheden tot voordeelsontneming. Uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot die wet volgt dat ook door verbeurdverklaring van voorwerpen die kunnen worden aangemerkt als opbrengst van een strafbaar feit kan worden bereikt dat aan de betrokkene wederrechtelijk verkregen voordeel wordt ontnomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^