Schatting wederrechtelijk verkregen voordeel, bewijs & mondeling vonnis

Hoge Raad 12 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:908

Het middel klaagt dat de door het Hof bevestigde uitspraak van de Politierechter niet de inhoud van de bewijsmiddelen bevat waaraan de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel is ontleend, zodat het Hof die uitspraak ten onrechte heeft bevestigd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verzoek ex art. 577b Sv: Aan tijdsverloop van >7 jr kan veroordeelde niet gerechtvaardigde verwachting ontlenen dat niet meer tot executie ontnemingsmaatregel zou worden overgegaan

Gerechtshof Den Haag 2 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1238

Het gerechtshof heeft bij arrest van 29 april 2008 ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel aan de veroordeelde de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van €8.500,00.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Dissertatie: ‘Door ontnemingsmaatregel te veel geld afgepakt’

De harde uitwerking van ontnemingsmaatregel bemoeilijk de resocialisatie van de veroordeelde crimineel. Dat stelt de Utrechtse onderzoekers Wouter de Zanger in zijn proefschrift De ontnemingsmaatregel toegepast, waarop hij vrijdag 1 juni aan de Universiteit Utrecht promoveerde. “Hoewel deze maatregel niet is bedoeld om mensen te bestraffen, komen ze vaak toch in een slechte, soms uitzichtloze situatie terecht.”

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Opgelegde ontnemingsmaatregel & verkort arrest

Hoge Raad 22 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:745

Het middel bevat de klacht dat het Hof in de aanvulling op het verkorte arrest, zoals bedoeld in art. 365a, tweede lid, Sv, in verbinding met art. 511g, tweede lid, Sv, de grondslag van de ontnemingsvordering heeft gewijzigd, hetgeen ontoelaatbaar is.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

HR herhaalt m.b.t. het beperkte aantal gevallen waarin hoofdelijke aansprakelijkheid a.b.i. art. 36e lid 7 Sr zich zal voordoen

Hoge Raad 29 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:783

Het middel komt op tegen het oordeel van het Hof om aan de betrokkene ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel de hoofdelijke verplichting op te leggen tot betaling aan de Staat van € 25.379,20.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Witwassen door geldbedrag om te zetten & Berekening totaalbedrag m.b.v. eenvoudige kasopstelling waarbij zowel uitgaven van verdachte als van diens echtgenote zijn betrokken

Hoge Raad 22 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:743

Het middel klaagt dat het bewezenverklaarde niet uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid. Met name kan daaruit niet worden afgeleid dat de verdachte een bedrag van € 162.990,70 heeft omgezet. In de toelichting betogen de stellers van het middel dat de gebezigde bewijsmiddelen uitgaan van berekeningen en vaststellingen die zowel op de verdachte als zijn echtgenote betrokkene 5 betrekking hebben. Het hof heeft ten onrechte uitgaven die zijn gedaan door de echtgenote van de verdachte toegeschreven aan de verdachte, aldus de stellers van het middel.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG over het betrekken van geldbedragen die het voorwerp zijn van witwassen in een eenvoudige kasopstelling in het kader van de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel

Parket bij de Hoge Raad 15 mei 2018, ECLI:NL:PHR:2018:459

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordelingen & ontneming voor illegale medicijnhandel

Rechtbank Midden-Nederland 2 mei 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1857, ECLI:NL:RBMNE:2018:1860, ECLI:NL:RBMNE:2018:1862 en ECLI:NL:RBMNE:2018:1859

Een 35-jarige vrouw en een 58-jarige man uit Rotterdam hebben zich in 2014 en 2015 in Nieuwegein schuldig gemaakt aan illegale medicijnhandel. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt hen tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een taakstraf van 160 uur.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Toepassing methode van eenvoudige kasopstelling & art. 36e lid 2 en lid 3 Sr

Hoge Raad 10 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:543

Het Hof heeft geoordeeld dat de betrokkene wederrechtelijk voordeel heeft genoten, en heeft het bedrag waarop het voormeld voordeel heeft geschat, vastgesteld op € 338.302,26. Het heeft ter ontneming daarvan aan de betrokkene de verplichting opgelegd tot betaling aan de Staat van een bedrag van € 333.000,00.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eis: Ontneming ruim 170.000 euro voor hoofdverdachte PGB-fraude

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Rotterdam geëist, dat een 40-jarige man uit Den Haag in totaal 173.632,93 euro betaalt aan de staat. De man heeft dit geld volgens het OM verdiend met fraude met Persoonsgebonden Budget (PGB).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF