Vier aanhoudingen in onderzoek naar illegale dumping radioactief schroot

De politie heeft in een strafrechtelijk onderzoek van het Functioneel Parket vier verdachten aangehouden. Het gaat om een schroothandelaar uit Zuidoost Drenthe, twee schroothandelaren uit Zuidwest Friesland en één uit de kop van Overijssel. De vier mannen worden ervan verdacht dat ze mensen opzettelijk aan radioactieve straling hebben blootgesteld en van het aanbieden van radioactief metaalafval, wat in strijd is met de regels. Het betrof in totaal 25 ton metalen ballastblokken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ook in hoger beroep straffen opgelegd in de Mestsilozaak Makkinga

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5635, ECLI:NL:GHARL:2018:5719, ECLI:NL:RBOVE:2017:1097

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een bedrijf dat zich bezighoudt met het mixen en pompen van mest en de feitelijke leidinggever van dit bedrijf veroordeeld wegens overtredingen van de arbeidsomstandighedenwetgeving. De aanleiding voor deze zaak was een ongeval bij het reinigen van een mestsilo in Makkinga op 19 juni 2013, waarbij 3 mensen om het leven zijn gekomen en een persoon zwaargewond is geraakt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Milieuclubs willen fraudeonderzoek pulsvisserij

Een groep vissers- en milieuorganisaties vermoedt dat in de Nederlandse pulsvisserijsector fraude is gepleegd. Onder het mom van wetenschappelijk onderzoek naar deze vorm van vissen, waarbij vissen met stroomstootjes worden opgeschrikt en het net in worden gedreven, zou commercieel vis gevangen zijn, zeggen zij. Overheidssubsidies die hiervoor werden verstrekt zijn dan ook onrechtmatig, stellen ze.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kledingwinkel krijgt boete voor het bezit van jassen, jurken en schoenen gemaakt van beschermde bedreigde uitheemse diersoorten

Rechtbank Amsterdam 6 juni 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:3951

Op 9 mei 2016 is door de Douane op Schiphol een zending van een partij leer van geprepareerde vellen van de Siamese krokodil onderzocht. Deze partij leer was afkomstig uit Thailand en was bestemd voor X B.V. Voor de zending was wel een Thaise CITES-uitvoervergunning afgegeven, maar niet de vereiste CITES invoervergunning. De partij is vervolgens bestuursrechtelijk in bewaring genomen en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) is in kennis gesteld. Zij heeft vervolgens de NVWA verzocht een inspectie uit te voeren bij X BV.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aanhouding wegens vermoedelijke smokkel beschermde orchideeën

De Douane heeft vorige week met ondersteuning van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een echtpaar aangehouden op Schiphol. In hun koffers hadden zij circa 440 beschermde orchideeën, zonder de bijbehorende documenten. De man is door de rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam in bewaring gesteld voor 14 dagen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Forse straf geëist in mestsilodrama Makkinga

Het OM heeft in hoger beroep voor het hof in Leeuwarden om forse straffen gevraagd in de zogenaamde mestsilozaak in het Friese Makkinga. Drie mensen kwamen op 19 juni 2013 om het leven bij een bedrijfsongeval in een silo. Een vierde persoon overleefde het nog maar net, maar is voor het leven getekend.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wijzigingen van het recht betreffende het faunabeheer in de Wet natuurbescherming: De aangeschoten jager het haasje

Het jachtrecht is met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 op enkele onderdelen gewijzigd, aangescherpt en waar nodig verduidelijkt. In deze bijdrage wordt ingegaan op deze wijzigingen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Opzet & Flora- en Faunawet

Hoge Raad 29 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:782

Het middel berust kennelijk op de opvatting dat voor het opzettelijk begaan van de tenlastegelegde overtreding van een voorschrift gesteld bij art. 13, eerste lid aanhef en onder a, Flora- en Faunawet (oud) niet alleen is vereist dat de verdachte opzettelijk dieren behorende tot een beschermde diersoort als in die bepaling bedoeld onder zich had, maar ook dat zijn opzet erop was gericht dat hij (aldus) in strijd met die bepaling handelde en dat de in art. 5 van voornoemd Besluit opgenomen uitzondering op het verbod van art. 13 Flora- en Fraudewet (oud) niet van toepassing was.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Inspectiediensten, politie en douane pakken transportsector aan

Inspectiediensten, politie en douane hebben vanaf begin dit jaar tot heden 25 transportbedrijven gecontroleerd die ervan werden verdacht de transportregels te overtreden. De verdenkingen betreffen onder meer sjoemelen met tachografen, het overschrijden van de rij- en rusttijden, schijnconstructies, overbelading, fraude met mestmonsters en het overschrijden van regels voor dierenvervoer.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Overlijden werknemer in bedrijfshal na een ongeval met shovel: vrijspraak bedrijf, geen handelen in strijd met arbeidsomstandighedenwetgeving

Rechtbank Overijssel 28 mei 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:1816

De rechtbank Overijssel oordeelt dat een mestverwerker uit Friesland niet in strijd met de wet op arbeidsomstandigheden heeft gehandeld en spreekt het bedrijf vrij. Op 28 september 2016 overleed een werknemer in een bedrijfshal na een ongeval met een shovel. De rechtbank oordeelt dat het bedrijf van te voren goed had nagedacht over de risico's van het werk en dat de medewerkers goed waren voorgelicht en geïnstrueerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF