Gevangenisstraf voor man die zich voordeed als arts en patholoog

Rechtbank Midden-Nederland 2 april 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:1354

Een 58-jarige man uit Bennekom is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 5 jaar. Hij deed zich tussen 2013 en 2015 voor als forensisch arts en patholoog. Met zijn oplichterspraktijken probeerde hij niet alleen die functie te bemachtigen, maar is hij ook daadwerkelijk aan het werk gegaan op de rampplekken van vliegtuigongelukken in Namibië en Frankrijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geldboete geëist voor nalatige GGzE instelling

Janneke een 29-jarige vrouw in de bloei van haar leven, is er niet meer. Op 25 april 2013 werd zij opgenomen op de afdeling spoedeisende psychiatrie van de GGzE in Eindhoven, exact een maand later overleed zij daar. De oorzaak? Een hartspierontsteking ten gevolge van de medicatie. Een zeldzame, maar risicovolle bijwerking, dat in alle bijsluiters en protocollen over dat medicijn vermeld staat. Deze bijwerking is niet onderkend en onbehandeld gebleven, met de dood van de vrouw tot gevolg.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM seponeert onderzoek naar abortusklinieken Casa

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om de abortusklinieken Casa en medisch diagnostisch centrum STAR niet strafrechtelijk te vervolgen. De conclusie van het strafrechtelijk onderzoek is dat de regels -opgesteld door het ministerie van VWS- door toezichthouders, ambtenaren en deskundigen anders werden geïnterpreteerd. De verdachten hadden hierdoor de indruk dat zij niet onjuist handelden.  De verschillende uitleg van de wet- en regelgeving leidt voor het OM ertoe dat strafrechtelijke vervolging van verdachten niet aan de orde kan zijn. De bevindingen van het onderzoek zijn gedeeld met Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist gevangenisstraf tegen man die zich voordeed als arts en patholoog

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland heeft een gevangenisstraf van 48 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijkgeëist tegen een 58-jarige man uit Bennekom. Het OM verdenkt de man ervan dat hij zich ten onrechte heeft uitgegeven als arts en patholoog in binnen- en buitenland. De werkwijze van de man kwam in 2015 aan het licht, nadat werkgevers ontdekten dat hij geen geldige diploma’s kon overleggen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De meldplicht van de arts

Aan de bij euthanasie cruciale meldplicht van de arts wordt in zo’n 20% van de gevallen niet voldaan. Op z’n minst in een aantal daarvan is sprake van euthanasie in de zin van art. 293 lid 1 Sr. Deze bijdrage gaat na wat de oorzaken hiervan zijn. Vervolgens worden de plaats van de meldplicht in het juridische systeem en de strafbaarstelling van het niet melden geanalyseerd. De oplossing wordt niet gezocht in een aanpassing van juridische kwalificaties of controlemechanismen, maar in een niet geheel vrijblijvende verbeterde toepassing van het bestaande juridische kader op basis van betere kennis bij alle betrokkenen.

Read More
Print Friendly and PDF ^