Strafrechtelijk onderzoek naar gedragingen Coöperatie Laatste Wil

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland start een strafrechtelijk onderzoek naar de gedragingen van de Coöperatie Laatste Wil (CLW). Deze beslissing is vandaag schriftelijk aan het bestuur van CLW  meegedeeld. Het OM heeft de coöperatie ook verzocht om de activiteiten met onmiddellijke ingang te staken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vier strafrechtelijke onderzoeken naar mogelijk strafbare euthanasie

Het College van procureurs-generaal heeft besloten dat er vier strafrechtelijke onderzoeken worden ingesteld naar mogelijk strafbare euthanasie, uitgevoerd door artsen. Twee onderzoeken vallen onder het parket Noord-Holland, een onder parket Oost-Nederland en de vierde onder parket Den Haag.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Bekendmaking van berispingen en boetes in het BIG-register beschouwd

Sinds 2012 worden in het BIG-register boetes en berispingen openbaar gemaakt. Op deze beslissing is kritiek geleverd, maar er zijn ook voorstanders te vinden. Een belangrijk punt in het debat lijkt te worden vergeten. Draagt de openbaarmaking van boetes en berispingen namelijk wel bij aan de doelen van het tuchtrecht?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Huisarts aangehouden in verband met verdacht sterfgeval in zorginstelling

De politie heeft op 21 februari een 57-jarige Maastrichtse huisarts aangehouden in een lopend onderzoek naar een verdacht sterfgeval in een zorginstelling in Maastricht in 2016.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kroniek rechtspraak medisch strafrecht

In de Kroniek rechtspraak strafrecht staan de belangrijkste ontwikkelingen, in het bijzonder de relevante rechtspraak, vanaf 1 december 2015 tot en met 31 augustus 2017 centraal. Ten eerste wordt ingegaan op strafbare feiten in (en door) het ziekenhuis. Vervolgens komt het medisch beroepsgeheim en vorderen van gegevens aan bod. Voorts wordt ingegaan op fraude in de zorg, artikel 96 Wet BIG en euthanasie en hulp bij zelfdoding, levensbeëindiging van ernstig gehandicapte pasgeborenen en late zwangerschapsonderbreking.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Tuchtrecht met strafrechtelijke elementen: zwijgen of verklaren?

Het tuchtrecht heeft als doel om de kwaliteit van de zorg te bewaken. Het gaat daarbij niet om de bestraffing van individuele zorgverleners. Toch kan een zorgverlener te maken krijgen met strafrechtelijke elementen. Dat overkwam een apotheker die door een zorgverzekeraar werd beschuldigd van declaratiefraude. Kon hij uit tactisch oogpunt beter zwijgen, of toch zijn verhaal doen?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verzorgende verdacht van meer levensdelicten

De 21 jarige Rotterdammer die wordt verdacht van moord en poging tot moord op in ieder geval drie bejaarde mensen, wordt inmiddels van meer feiten verdacht. De raadkamer van de rechtbank Rotterdam heeft donderdag besloten de jongeman, die werkte als verzorgende in verschillende instellingen, 90 dagen langer vast te houden voor onderzoek naar in ieder geval twee nieuwe levensdelicten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Arts veroordeeld voor mishandeling met zwaar lichamelijk letsel van patiënten

Gerechtshof Den Haag 30 november 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3382

Een 58-jarige gynaecoloog uit Vlaardingen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar waarvan een jaar voorwaardelijk. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vandaag bepaald. De verdachte heeft als behandelend arts 9 patiënten zwaar lichamelijk letsel toegebracht door op ondeugdelijke wijze chirurgische ingrepen uit te voeren. De patiënten hebben infecties opgelopen en moeten verder leven met ontsierende littekens en verwondingen aan met name hun borsten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM eist in hoger beroep drie jaar cel tegen Haagse ‘borstendokter’

De advocaten-generaal (OM) in Den Haag eisten op 8 november in hoger beroep een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, tegen een 57-jarige arts uit Vlaardingen. De man wordt  verdacht van mishandeling van zijn patiënten met zwaar lichamelijk tot gevolg. Het OM eiste ook als bijzondere voorwaarde dat de verdachte gedurende een proeftijd van twee jaar geen medische handelingen mag verrichten in Nederland en het buitenland.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: De professionele standaard - wat is een open en eerlijke reactie na een medisch incident?

In deze bijdrage wordt uiteengezet wat ‘openheid van zaken geven’ concreet inhoudt. Na een begrippenkader worden het doel en de achtergrond gegeven van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) als juridisch kader. Uit actuele inzichten uit wetenschap en (tucht)rechtspraak zijn vijf elementen van openheid af te leiden waaraan een open en eerlijke reactie moet voldoen, deze worden toegelicht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF