Leestip: Verdachte artsen | De verhouding tussen het medisch tuchtrecht en het strafrecht

Na (vermeend) foutief handelen van een arts kan gelijktijdig of na elkaar zowel een medische tuchtzaak als een strafzaak volgen. In dit boek onderzoekt de auteur de verhouding tussen het medisch tuchtrecht en het strafrecht en in hoeverre beide procedures onafhankelijk van elkaar worden gevoerd.

Read More
Print Friendly and PDF

Wijziging Wet BIG

Als gevolg van een wetsvoorstel dat de Eerste Kamer op 10 juli 2018 heeft aangenomen, wordt de Wet BIG op een aantal punten (aanzienlijk) gewijzigd. Hieronder volgt een korte samenvatting van de wijzigingen die zullen plaatsvinden als het wetsvoorstel – naar verwachting begin 2019 – in werking treedt.

Read More
Print Friendly and PDF

Meer topclaims na medische fouten

Een onderzoek naar schadeclaims in de ziekenhuiszorg in de periode 2007-2016. Het hoogste bedrag aan smartengeld dat door de rechter werd toegewezen bedroeg €225.000. De gemiddelde schade per claim was in 2016 €24.260.

Read More
Print Friendly and PDF

Strafrechtelijk onderzoek naar gedragingen Coöperatie Laatste Wil

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland start een strafrechtelijk onderzoek naar de gedragingen van de Coöperatie Laatste Wil (CLW). Deze beslissing is vandaag schriftelijk aan het bestuur van CLW  meegedeeld. Het OM heeft de coöperatie ook verzocht om de activiteiten met onmiddellijke ingang te staken.

Read More
Print Friendly and PDF

Vier strafrechtelijke onderzoeken naar mogelijk strafbare euthanasie

Het College van procureurs-generaal heeft besloten dat er vier strafrechtelijke onderzoeken worden ingesteld naar mogelijk strafbare euthanasie, uitgevoerd door artsen. Twee onderzoeken vallen onder het parket Noord-Holland, een onder parket Oost-Nederland en de vierde onder parket Den Haag.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Bekendmaking van berispingen en boetes in het BIG-register beschouwd

Sinds 2012 worden in het BIG-register boetes en berispingen openbaar gemaakt. Op deze beslissing is kritiek geleverd, maar er zijn ook voorstanders te vinden. Een belangrijk punt in het debat lijkt te worden vergeten. Draagt de openbaarmaking van boetes en berispingen namelijk wel bij aan de doelen van het tuchtrecht?

Read More
Print Friendly and PDF

Huisarts aangehouden in verband met verdacht sterfgeval in zorginstelling

De politie heeft op 21 februari een 57-jarige Maastrichtse huisarts aangehouden in een lopend onderzoek naar een verdacht sterfgeval in een zorginstelling in Maastricht in 2016.

Read More
Print Friendly and PDF

Kroniek rechtspraak medisch strafrecht

In de Kroniek rechtspraak strafrecht staan de belangrijkste ontwikkelingen, in het bijzonder de relevante rechtspraak, vanaf 1 december 2015 tot en met 31 augustus 2017 centraal. Ten eerste wordt ingegaan op strafbare feiten in (en door) het ziekenhuis. Vervolgens komt het medisch beroepsgeheim en vorderen van gegevens aan bod. Voorts wordt ingegaan op fraude in de zorg, artikel 96 Wet BIG en euthanasie en hulp bij zelfdoding, levensbeëindiging van ernstig gehandicapte pasgeborenen en late zwangerschapsonderbreking.

Read More
Print Friendly and PDF

Tuchtrecht met strafrechtelijke elementen: zwijgen of verklaren?

Het tuchtrecht heeft als doel om de kwaliteit van de zorg te bewaken. Het gaat daarbij niet om de bestraffing van individuele zorgverleners. Toch kan een zorgverlener te maken krijgen met strafrechtelijke elementen. Dat overkwam een apotheker die door een zorgverzekeraar werd beschuldigd van declaratiefraude. Kon hij uit tactisch oogpunt beter zwijgen, of toch zijn verhaal doen?

Read More
Print Friendly and PDF

Verzorgende verdacht van meer levensdelicten

De 21 jarige Rotterdammer die wordt verdacht van moord en poging tot moord op in ieder geval drie bejaarde mensen, wordt inmiddels van meer feiten verdacht. De raadkamer van de rechtbank Rotterdam heeft donderdag besloten de jongeman, die werkte als verzorgende in verschillende instellingen, 90 dagen langer vast te houden voor onderzoek naar in ieder geval twee nieuwe levensdelicten.

Read More
Print Friendly and PDF