Is voortzetting beslag op letselschade-uitkering in overeenstemming met eisen van proportionaliteit en subsidiariteit?

Hoge Raad 19 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:247

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beslag: dient door onjuiste informatieverstrekking aan buitenlandse autoriteiten (en dus schending van het interstatelijke vertrouwensbeginsel) het beklag gegrond te worden verklaard?

Parket bij de Hoge Raad 29 januari 2019, ECLI:NL:PHR:2019:79

De rechtbank heeft geoordeeld dat er vanwege de onjuiste informatieverstrekking door de Nederlandse autoriteiten aan de Belgische autoriteiten omtrent een bestaande huwelijkse gemeenschap tussen de klaagster en haar echtgenoot, gebreken aan de inbeslagneming kleven die door de rechtbank in deze procedure niet hersteld kunnen worden. Het middel werpt de vraag op of dat een grond oplevert voor de door de rechtbank bevolen opheffing van het beslag.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Opgelegde ontnemingsmaatregel aan Jan-Dirk P. van ruim 24 miljoen euro definitief

Hoge Raad 12 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:212

De door het Amsterdamse hof aan Jan-Dirk P. opgelegde ontnemingsmaatregel van ruim 24 miljoen euro is definitief. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. Het bedrag van ruim 24 miljoen euro bestaat naast de ruim 17 miljoen euro die verband houdt met de afpersing van Endstra, uit de vruchten daarvan, het zogenaamde vervolgprofijt, en uit voordeel uit heling.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt wanneer cassatieberoep tijdig is ingesteld: als fax op laatste dag van de cassatietermijn om 16:59 uur ter griffie is begonnen binnen te komen

Hoge Raad 5 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:173

In de cassatieschriftuur is aangevoerd dat het cassatieberoep tijdig is ingesteld, aangezien uit het faxbericht van 24 november 2016 kan worden afgeleid dat de fax is begonnen binnen te komen om 16:59 uur en dat de verzending was voltooid om 17:01:39 uur.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR over veerdrukpistolen & Speelgoedrichtlijn. Uitspraak Hof wordt niet gecasseerd.

Hoge Raad 5 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:177

Het middel klaagt onder meer over de verwerping door het Hof van het verweer dat de in de bewezenverklaring vermelde veerdrukpistolen speelgoedvoorwerpen zijn in de zin van art. 3 RWM in verbinding met de Speelgoedrichtlijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^