Veroordeling wegens belastingfraude: taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden bij benadelingsbedrag van € 140.000

Rechtbank Amsterdam 6 februari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:750

Verdachte heeft gefraudeerd met de belastingaangiften van zijn webshop. Over de jaren 2013 tot en met 2016 heeft hij elk kwartaal onjuiste aangiften omzetbelasting ingediend. Nadat de Belastingdienst eind 2016 een onderzoek had aangekondigd heeft verdachte zijn administratie, rekeningafschriften van zijn webshop en inkoopfacturen vervalst en aan de Belastingdienst gegeven. Ook heeft hij zijn aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2016 onjuist ingediend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onjuiste aangiften omzetbelasting, overwegingen inzake: Ontvankelijkheidsverweren met beroep op inkeerregeling en vertrouwensbeginsel, opzet, verhouding strafrechtelijk en fiscaalrechtelijk nadeel

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:482

Ten laste van de verdachte is bewezen verklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude. Hoewel de verdachte omzetbelasting voor verhuur- en managementkosten aan een van zijn vennootschappen in rekening heeft gebracht, heeft hij verzuimd om deze te voldoen. Over de jaren 2006, 2007 en 2008 zijn immers nihilaangiften gedaan. Voorts heeft de verdachte feitelijk leiding gegeven aan het door werkmaatschappij A GmbH opzettelijk onjuist doen van aangiften omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2009 en het tweede en derde kwartaal van 2010.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De jacht op buitenlands vermogen, anno 2018

Eind november 2017 verscheen het boek ‘De jacht op buitenlands vermogen’, waarin Anke Feenstra en Angelique Perdaems een aantal thema’s op dit terrein naar voren brachten. De ontwikkelingen hebben in 2018 niet stilgestaan. In dit artikel bespreken Anke en Angelique recente ontwikkelingen in wetgeving, beleid en rechtspraak.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding fiscaal adviseur door FIOD

De FIOD heeft op 28 januari een 52-jarige Nederlander, woonachtig in België, aangehouden. De man wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting voor zijn eigen bedrijven. Ook heeft hij vermoedelijk valse aangiften vennootschapsbelasting gedaan en verzuimd aangifte dividendbelasting te doen. Hiermee is de Belastingdienst in drie jaar ongeveer 150.000 euro misgelopen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor belastingfraude

Rechtbank Gelderland 17 januari 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:158

Verdachte was directeur grootaandeelhouder van een naam 4. Verdachte heeft een deel van de omzet zonder haar medeweten op een bankrekening op naam van zijn dochter laten storten en niet op de bankrekening behorende bij naam 1, naam 2 of naam 3 Over de jaren 2005 tot en met 2013 ontving hij circa €500.000 op de bankrekening op naam van zijn dochter.

Read More
Print Friendly and PDF ^