Fiscale fraudezaak: Bewijsoverwegingen over feitelijk leidinggeven en opzet op het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting & (strafrechtelijke vervolging van) niet voldoen aan suppletieplicht

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 10 juli 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2879

Het hof komt tot de conclusie dat de wetgever niet heeft (willen) voorzien in de mogelijkheid van een strafrechtelijke vervolging van overtreding van artikel 10a van de AWR jo. artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. De suppletieplicht van de artikelen 10a van de AWR jo. 15 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is namelijk in strijd met het nemo-teneturbeginsel, oftewel het verbod van zelfincriminatie, zoals volgt uit artikel 6, tweede lid, van het EVRM en artikel 48, eerste lid, van het Handvest van de Grondrechten van Europese Unie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Belastingfraude kan niet altijd worden witgewassen

In deze editie past een annotatie bij een arrest dat ook een, zij het tweede, lustrum viert. Dit betreft het arrest van de Hoge Raad van 7 oktober 2008, waarin de Hoge Raad oordeelde dat ook een fiscaal delict als gronddelict voor witwassen kan gelden. Voor de fiscale strafrechtpraktijk was dit arrest van groot belang, omdat tot dan toe steeds werd bepleit dat fiscale fraude geen witwassen kon opleveren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG: Opgeven van privébeleggingen als zakelijk vermogen, bewijsklachten m.b.t. (voorwaardelijk) opzet

Parket bij de Hoge Raad 26 juni 2018, ECLI:NL:PHR:2018:659

Het middel klaagt dat de beslissingen van het hof ten aanzien van het (voorwaardelijk) opzet van de verdachte onjuist zijn, althans dat de verwerping van het verweer dat de verdachte geen (voorwaardelijk) opzet heeft gehad op het plegen van de ten laste gelegde feiten en de bewezenverklaringen van opzet onvoldoende met redenen zijn omkleed.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Taakstraffen geëist voor het weigeren van het doen van aangiften inkomstenbelasting

Het Functioneel Parket heeft voor de politierechter in Groningen geldboetes en taakstraffen geëist tegen 12 verdachten voor het structureel weigeren van het doen van aangifte Inkomstenbelasting 2015/2016. De politierechter heeft taakstraffen opgelegd variërend van 30 uur tot 60 uur. Een enkele verdachte heeft naast de taakstraf ook nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 weken opgelegd gekregen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraffen voor verduisteren en witwassen 19,5 miljoen euro van Belastingdienst

Rechtbank Gelderland 5 juli 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2967 en ECLI:NL:RBGEL:2018:2968

De rechtbank legt gevangenisstraffen en geldboetes op voor het verduisteren en witwassen van 19,5 miljoen euro van de Belastingdienst. Dit gebeurde tussen 27 mei 2014 en 1 juli 2014. Een 55-jarige man uit Duiven krijgt een gevangenisstraf van 48 maanden. De rechtbank legt zijn 58-jarige plaatsgenoot een celstraf van 46 maanden op.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

FIOD doet onderzoek naar grootschalige omzetbelastingfraude en witwassen

De FIOD heeft op 4 juli doorzoekingen gedaan in een strafrechtelijke onderzoeken naar belastingfraude met omzetbelasting en valsheid in geschrifte. De doorzoekingen vonden plaats in 4 woningen en 1 kantoorpand in de gemeenten Buren, Geldermalsen, Utrechtse Heuvelrug en Zaltbommel. De verdachten in deze omzetbelastingfraude zijn 3 mannen van 35, 69 en 76 jaar. Het fraudebedrag is vooralsnog berekend op een bedrag van 1,5 miljoen euro dat door verdachten onterecht van de Belastingdienst is terug ontvangen. Er is beslag gelegd op administratie, bankrekeningen, duizenden euro’s en de woning van één van de verdachte.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Echtpaar aangehouden voor hardnekkig verzwijgen buitenlands vermogen

Op 26 juni heeft de FIOD in de omgeving van Hilversum een man (71) en zijn vrouw (71) aangehouden. Het echtpaar zou gedurende vele jaren inkomsten en vermogen op een buitenlandse bankrekening hebben verzwegen. Beiden hebben jarenlang geen enkele medewerking verleend aan de Belastingdienst en hebben daarmee het onderzoek naar buitenlands vermogen vertraagd en gefrustreerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Akkoord over aanpak btw-fraude

Op 22 juni is een politiek akkoord tussen de EU-lidstaten bereikt over nieuwe instrumenten om mazen in het btw-stelsel van de EU te dichten. Deze inconsistenties kunnen tot grootschalige btw-fraude leiden, waardoor er elk jaar 50 miljard euro verloren gaat voor de nationale begrotingen van de EU-lidstaten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Intermediairs worden verplicht grensoverschrijdende constructies te gaan melden

Er wordt wetgeving voorbereid die intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen vanaf 1 juli 2020 verplicht stelt om grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontduiken bij de Belastingdienst te melden. De informatie die vanaf dan geleverd moet worden gaat terug tot 25 juni 2018.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak van de tenlastegelegde poging tot het vervaardigen van onveraccijnsde sigaretten

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12 juni 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2471

De verdachte staat ingevolge hetgeen aan hem ten laste is gelegd terecht ter zake van een poging om onveraccijnsde sigaretten te vervaardigen, al dan niet in vereniging, door diverse goederen voor de productie van sigaretten bijeen te brengen in een productiefaciliteit c.q. loods en het beheer daarover te voeren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF