Ontslag van alle rechtsvervolging voor uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning, nu het bestanddeel “zetel in Nederland” in tll ontbreekt

Rechtbank Rotterdam 20 december 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10937

De verdachte heeft zich gedurende een langere periode samen met anderen schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen, aan het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning en aan deelname aan een organisatie met het oogmerk tot het plegen van misdrijven. Verdachte heeft hiermee bijgedragen aan de maatschappelijk ongewenste vermenging van de “bovenwereld” met de “onderwereld”. Verdachte heeft door zijn handelen ertoe bijgedragen dat opbrengsten van misdrijven aan het zicht worden onttrokken en dat daaraan een schijnbaar legale herkomst wordt verschaft.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Leestip: Handboek Handel met voorwetenschap

Dit is het enige handboek dat zich volledig richt op het Nederlandse verbod op handel met voorwetenschap. Het bevat een diepgaande behandeling van het leerstuk voorwetenschap en de in Nederland geldende voorwetenschapregelgeving. Verplichte kost voor wetenschap en praktijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen voor bestuurder en eigenaar Amsterdams trustkantoor

Rechtbank Amsterdam 10 december 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8767, ECLI:NL:RBAMS:2018:8770, ECLI:NL:RBAMS:2018:8778 en ECLI:NL:RBAMS:2018:8786

Een voormalige eigenaar van trustkantoor Caute Management krijgt 36 maanden gevangenisstraf en een voormalige bestuurder krijgt 1 jaar gevangenisstraf (waarvan 6 maanden voorwaardelijk) en 240 uur werkstrafvoor het jarenlang opzetten en gebruiken van schijnconstructies waarmee zij fiscale fraude en corruptie faciliteerden. De rechtbank vindt ook bewezen dat de mannen door hun werkwijze hebben deelgenomen aan een criminele organisatie. De oud-eigenaar wordt bovendien gezien als leidinggever aan die organisatie: dat is een strafverzwarende omstandigheid.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De Wet transparant toezicht financiële markten

In deze bijdrage wordt de Wet Transparant Toezicht kritisch onder de loep genomen. Meer in het bijzonder wordt onderzocht of inderdaad is voorzien in adequate rechtsbescherming. Daartoe wordt hierna eerst aandacht besteed aan de aanleiding, het doel en de strekking van de Wet Transparant Toezicht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Taakstraf voor overtreding Wet toezicht trustkantoren

Rechtbank Den Haag 16 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13626 en ECLI:NL:RBDHA:2018:13653

De rechtbank Den Haag heeft vandaag twee verdachten veroordeeld tot een taakstraf van 180 uren voor het overtreden van de Wet toezicht trustkantoren. Zij hebben samen feitelijke leiding gegeven aan strafbare gedragingen van een rechtspersoon in Nederland. Deze rechtspersoon heeft, als onderdeel van een organisatie, werkzaamheden verricht, gericht op het verlenen van trustdiensten door een trustkantoor op Cyprus dat niet beschikte over een vergunning van De Nederlandsche Bank.

Read More
Print Friendly and PDF ^