Inspectiediensten, politie en douane pakken transportsector aan

Inspectiediensten, politie en douane hebben vanaf begin dit jaar tot heden 25 transportbedrijven gecontroleerd die ervan werden verdacht de transportregels te overtreden. De verdenkingen betreffen onder meer sjoemelen met tachografen, het overschrijden van de rij- en rusttijden, schijnconstructies, overbelading, fraude met mestmonsters en het overschrijden van regels voor dierenvervoer.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Boetes en gevangenisstraffen geëist voor beïnvloeden getuigen na bedrijfsongeval

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Den Bosch gevangenisstraffen tot drie maanden – waarvan een maand voorwaardelijk - geëist tegen de bedrijfsleider (COO) en de directeur (CEO) van een bedrijf in Kerkrade. Het OM verwijt de verdachten het onveilig laten werken van personeel. Ook zouden de verdachten het slachtoffer en getuigen onder druk hebben gezet om in strijd met de werkelijkheid te verklaren na een bedrijfsongeval, waarbij een medewerker ernstig gewond raakte.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM komt transactie overeen met containeroverslagbedrijf ECT na arbeidsongeval

Het Openbaar Ministeriein Rotterdam is met het containeroverslagbedrijf ECT een transactie overeengekomen vanwege een arbeidsongeval in 2014. ECT betaalt 110.000 euro. ECT had al eerder een regeling met de slachtoffers getroffen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Staat van arbeidsveiligheid: Werknemers werken vaak ongezond en onveilig

Op dinsdag 17 april publiceerde de Inspectie SZW de Staat van arbeidsveiligheid. De realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten. Jaarlijks overlijden er tussen 50 en 70 werknemers als gevolg van een ongeval op het werk. In 2017 stijgt het aantal ongevalsonderzoeken door de Inspectie SZW met 7 procent naar ruim 2.500. In 2016 overlijden meer dan 4.000 werknemers als gevolg van een beroepsziekte. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bedrijven en directeur schuldig aan overlijden man bij bedrijfsongeval Tilburg

Rechtbank Oost-Brabant 9 april 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:1623, ECLI:NL:RBOBR:2018:1624, ECLI:NL:RBOBR:2018:1626

Een bouwbedrijf uit Herwijnen, de directeur van dat bedrijf en een vastgoedbedrijf uit Dongen zijn schuldig aan overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet en dood door schuld. De rechtbank Oost-Brabant legt hen geldboetes op tot 40.000 euro, waarvan een gedeelte voorwaardelijk. De 3 verdachten zijn schuldig aan de dood van een werknemer op een bouwlocatie in 2016.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ministerie krijgt onderzoeksrapport over ongeval sluis Zuid-Limburg niet terug

Rechtbank Oost-Brabant 20 maart 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:1270

Het Openbaar Ministerie hoeft een inbeslaggenomen rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet terug te geven. Het gaat om een rapportage over een arbeidsongeval met dodelijke afloop bij een sluis in Zuid-Limburg. De rechtbank Oost-Brabant besliste vandaag dat het belang van waarheidsvinding groter is dan teruggave van het rapport.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bedrijf verdacht van blootstelling werknemers aan formaldehyde

De Recherche SZW heeft bij een fabriek in Emmen administratie en meetrapporten in beslag genomen. Het bedrijf wordt verdacht dat zij werknemers heeft blootgesteld aan de kankerverwekkende stof formaldehyde. Het strafrechtelijk onderzoek door de Recherche SZW gebeurt in opdracht van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

MSD en Organon betalen in totaal 4 ton voor niet naleven veiligheidsmaatregelen

De bedrijven NV Organon en Merck Sharp & Dohme bv uit Oss hebben een door het Openbaar Ministerie (OM) aangeboden transactie in de vorm van betaling van 250.000 en 150.000 euro  geaccepteerd. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de bedrijven  - waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt- dat ze in 2012 een aantal veiligheidsregels niet hebben nageleefd en er niet alles aan hebben gedaan om een zwaar ongeval te voorkomen of de eventuele gevolgen daarvan te beperken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling constructie- en machinebouwbedrijf wegens dood door schuld

Rechtbank Overijssel 12 februari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:410

De rechtbank Overijssel veroordeelt een constructie- en machinebouwbedrijf uit Bergharen tot een geldboete van 30.000 euro. Verdachte heeft hijswerkzaamheden laten verrichten, bestaande uit het hijsen van een stalen balk die niet was gestropt, waardoor de last is gaan schuiven, terwijl slachtoffer niet was verplicht om buiten het hijsgebied te blijven. De balk is vervolgens uit de hijsbanden geschoven en heeft slachtoffer geraakt, als gevolg waarvan hij is komen te overlijden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling tot taakstraf voor overtreding van de Arbeidsomstandigheden- en Arbeidstijdenwet

Rechtbank Overijssel 12 februari 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:409

Verdachte heeft zich niet gehouden aan de in de Arbowet en het Arbobesluit opgenomen bepalingen omtrent de veiligheid van werknemers en heeft schuld aan het ernstige letsel dat de benadeelde is bekomen. Verdachte was als werkgever verplicht om passende en adequate maatregelen te nemen tegen de op de arbeidsplaats aanwezige gevaren. Verdachte heeft dit nagelaten en heeft de benadeelde laten werken met een gehaktmachine die niet was voorzien van een beveiligde vleesinvoer, terwijl hij wist dat de gehaktmachine ernstig gevaar voor de gezondheid opleverde aangezien de bewegende delen van die gehaktmachine met de vingers bereikbaar waren. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF