Meerjarenplan Inspectie SZW verschenen

Werkgevers en werknemers die zich meer bewust zijn van het belang van veiligheid in hun bedrijf. En die zich actief inzetten voor het voorkomen van ongevallen, arbeidsuitbuiting en andere misstanden. Dit zijn enkele, belangrijke maatschappelijke effecten die de Inspectie SZW de komende jaren wil bereiken. Daarom verstevigt de Inspectie het toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk, onder meer door extra medewerkers te werven. Dat staat in het Meerjarenplan 2019-2022 en het Jaarplan 2019 die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Read More
Print Friendly and PDF

Bedrijven uit Geldrop en Best schuldig bevonden aan dodelijk ongeluk tijdens sloopwerk

Rechtbank Oost-Brabant 6 november 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5429

De rechtbank Oost-Brabant heeft een aannemersbedrijf uit Geldrop en een grondwerk- en sloopbedrijf uit Best veroordeeld tot geldboetes van ieder 40.000 euro, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk. De bedrijven zijn schuldig aan het overlijden van een man die tijdens sloopwerkzaamheden werd bedolven onder een muur.

Read More
Print Friendly and PDF

Inspectie SZW intensiveert aanpak blootstelling gevaarlijke stoffen

Het kabinet investeert de komende jaren structureel € 50,5 miljoen per jaar extra in de handhavingsketen van de Inspectie SZW. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer. Het geld wordt onder meer ingezet ter bevordering van een eerlijke arbeidsmarkt, waarin werknemers gezond en veilig kunnen werken.

Read More
Print Friendly and PDF

Veroordeling voor dodelijk liftongeval op terrein TU Eindhoven

Rechtbank Oost-Brabant 30 oktober 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5270

De rechtbank Oost-Brabant legt een sloop- en grondwerkbedrijf uit Eindhoven een geldboete op van 100.000 euro, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk. Het bedrijf is verantwoordelijk voor een tragisch ongeval; tijdens werkzaamheden aan een lift kwam één werknemer om het leven en een ander raakte zwaargewond.

Read More
Print Friendly and PDF

Ook in hoger beroep vrijspraak van dood door schuld werknemers voor aannemer en onderaannemer bouwproject

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 oktober 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:4484 en ECLI:NL:GHSHE:2018:4485

Ook in hoger beroep zijn de aannemer en onderaannemer van een bouwproject bij een Zeeuwse kunstmestfabrikant vrijgesproken van dood door schuld en het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet. Volgens het gerechtshof ’s-Hertogenbosch hebben de bedrijven voldoende veiligheidsmaatregelen genomen om de dood van 2 werknemers te voorkomen.

Read More
Print Friendly and PDF

Eis: 150.000 euro boete voor sloopbedrijf vanwege dode en gewonde na vrije val lift

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete van 150.000 euro geëist tegen een sloopbedrijf uit Eindhoven. Bij werkzaamheden aan een lift is een werknemer van het bedrijf overleden en een andere werknemer zwaar gewond geraakt. De lift waarop zij werkten stortte door een niet juist gemonteerde takel vanaf de 9e of 10e verdieping in een vrije val naar beneden. Het OM verwijt de werkgever dat ze niet genoeg gedaan heeft om het ongeval en voorkomen en dood door schuld.

Read More
Print Friendly and PDF

Veroordeling bedrijf in Beek en Donk voor dodelijk liftongeluk

Rechtbank Oost-Brabant 15 oktober 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5126

Een bedrijf uit Beek en Donk is schuldig aan de dood van een oproepkracht die bekneld raakte in een goederenlift. De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt het bedrijf tot een geldboete van 75.000 euro.

Read More
Print Friendly and PDF

Onderzoek ministerie SZW: bekendheid met Arbowet moet verbeteren

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onderzoek laten doen naar de bekendheid met en implementatie van de nieuwe Arbowet bij het MKB en het grootbedrijf. De Arbowet is per 1 juli jl. gewijzigd. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden onder de arbobeïnvloeders, bijvoorbeeld preventiemedewerkers, OR-leden en HR-medewerkers. Staatssecretaris Van Ark van SZW heeft het ondezoeksrapport hiervan naar de Tweede Kamer gestuurd.

Read More
Print Friendly and PDF

OVAR voor bedrijf uit Nijmegen na ongeluk met medewerker van ingehuurd bedrijf, ondanks niet treffen alle benodigde maatregelen

Rechtbank Overijssel 2 oktober 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:5290

De rechtbank stelt vast dat er geen arbeidsovereenkomst is tussen verdachte en het slachtoffer. Voorts stelt de rechtbank vast dat deze werknemer evenmin aan verdachte ter beschikking is gesteld als bedoeld in deze wet. Deze werknemer is in dienst van het bedrijf. Hij verrichtte werkzaamheden die buiten de expertise van verdachte vielen en om die reden waren uitbesteed aan een ter zake kundig bedrijf, te weten bedrijf. Ten slotte stelt de rechtbank vast dat de onderhavige werkzaamheden niet werden uitgevoerd onder gezag van verdachte. De rechtbank komt hiermee tot de slotsom dat het bewezenverklaarde geen strafbaar feit oplevert.

Read More
Print Friendly and PDF

EU-OSHA publiceert informatiebladen gevaarlijke stoffen

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft als onderdeel van de campagne 'Een gezonde werkplek 2018-2019' twee informatiebladen over gevaarlijke stoffen gepubliceerd, die in verschillende talen beschikbaar zijn.

Read More
Print Friendly and PDF