Akkoord over Europese Arbeidsautoriteit

Het Roemeense voorzitterschap van de Raad en het Europees Parlement hebben vandaag een voorlopig akkoord bereikt over een verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Dit nieuwe orgaan moet de lidstaten ondersteunen bij de toepassing van EU-wetgeving op het gebied van arbeidsmobiliteit in de Unie en coördinatie van de sociale zekerheid.

Read More
Print Friendly and PDF ^

150.000 euro geldboete geëist voor arbeidsongeval werknemer na onveilig werken

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle een boete van 150.000 euro- waarvan 50.000 euro voorwaardelijk- geëist tegen een trailerbedrijf uit Wijchen. In mei 2015 ontsnapte een medewerker van het bedrijf aan de dood na een  brand en explosie in een spuitcabine bij het bedrijf. Als bijzondere voorwaarde bij de straf eist het OM dat het bedrijf binnen drie maanden een plan laat opstellen door een externe veiligheidskundige om voortaan veilig te kunnen werken bij het bedrijf. Dat plan moet als het aan het OM ligt dan ook binnen zes maanden uitgevoerd zijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Meerjarenplan Inspectie SZW verschenen

Werkgevers en werknemers die zich meer bewust zijn van het belang van veiligheid in hun bedrijf. En die zich actief inzetten voor het voorkomen van ongevallen, arbeidsuitbuiting en andere misstanden. Dit zijn enkele, belangrijke maatschappelijke effecten die de Inspectie SZW de komende jaren wil bereiken. Daarom verstevigt de Inspectie het toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk, onder meer door extra medewerkers te werven. Dat staat in het Meerjarenplan 2019-2022 en het Jaarplan 2019 die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Bedrijven uit Geldrop en Best schuldig bevonden aan dodelijk ongeluk tijdens sloopwerk

Rechtbank Oost-Brabant 6 november 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5429

De rechtbank Oost-Brabant heeft een aannemersbedrijf uit Geldrop en een grondwerk- en sloopbedrijf uit Best veroordeeld tot geldboetes van ieder 40.000 euro, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk. De bedrijven zijn schuldig aan het overlijden van een man die tijdens sloopwerkzaamheden werd bedolven onder een muur.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Inspectie SZW intensiveert aanpak blootstelling gevaarlijke stoffen

Het kabinet investeert de komende jaren structureel € 50,5 miljoen per jaar extra in de handhavingsketen van de Inspectie SZW. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer. Het geld wordt onder meer ingezet ter bevordering van een eerlijke arbeidsmarkt, waarin werknemers gezond en veilig kunnen werken.

Read More
Print Friendly and PDF ^