Eis: 150.000 euro boete voor sloopbedrijf vanwege dode en gewonde na vrije val lift

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete van 150.000 euro geëist tegen een sloopbedrijf uit Eindhoven. Bij werkzaamheden aan een lift is een werknemer van het bedrijf overleden en een andere werknemer zwaar gewond geraakt. De lift waarop zij werkten stortte door een niet juist gemonteerde takel vanaf de 9e of 10e verdieping in een vrije val naar beneden. Het OM verwijt de werkgever dat ze niet genoeg gedaan heeft om het ongeval en voorkomen en dood door schuld.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling bedrijf in Beek en Donk voor dodelijk liftongeluk

Rechtbank Oost-Brabant 15 oktober 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5126

Een bedrijf uit Beek en Donk is schuldig aan de dood van een oproepkracht die bekneld raakte in een goederenlift. De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt het bedrijf tot een geldboete van 75.000 euro.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Onderzoek ministerie SZW: bekendheid met Arbowet moet verbeteren

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onderzoek laten doen naar de bekendheid met en implementatie van de nieuwe Arbowet bij het MKB en het grootbedrijf. De Arbowet is per 1 juli jl. gewijzigd. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden onder de arbobeïnvloeders, bijvoorbeeld preventiemedewerkers, OR-leden en HR-medewerkers. Staatssecretaris Van Ark van SZW heeft het ondezoeksrapport hiervan naar de Tweede Kamer gestuurd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OVAR voor bedrijf uit Nijmegen na ongeluk met medewerker van ingehuurd bedrijf, ondanks niet treffen alle benodigde maatregelen

Rechtbank Overijssel 2 oktober 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:5290

De rechtbank stelt vast dat er geen arbeidsovereenkomst is tussen verdachte en het slachtoffer. Voorts stelt de rechtbank vast dat deze werknemer evenmin aan verdachte ter beschikking is gesteld als bedoeld in deze wet. Deze werknemer is in dienst van het bedrijf. Hij verrichtte werkzaamheden die buiten de expertise van verdachte vielen en om die reden waren uitbesteed aan een ter zake kundig bedrijf, te weten bedrijf. Ten slotte stelt de rechtbank vast dat de onderhavige werkzaamheden niet werden uitgevoerd onder gezag van verdachte. De rechtbank komt hiermee tot de slotsom dat het bewezenverklaarde geen strafbaar feit oplevert.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

EU-OSHA publiceert informatiebladen gevaarlijke stoffen

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft als onderdeel van de campagne 'Een gezonde werkplek 2018-2019' twee informatiebladen over gevaarlijke stoffen gepubliceerd, die in verschillende talen beschikbaar zijn.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak firma uit Kampen van het opzettelijk in strijd handelen met art. 3.17 van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Rechtbank Overijssel 10 september 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3253

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte: in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet heeft gehandeld door haar werknemer slachtoffer werkzaamheden te laten verrichten aan of nabij de nek van een oplegger terwijl het val- of beknellingsgevaar van die nek niet zoveel mogelijk was beperkt, waardoor, naar verdachte wist of redelijkerwijs moest weten, levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van die slachtoffer ontstond of was te verwachten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Boete geëist tegen tomatenkweker vanwege liftincident met dodelijke afloop

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Den Bosch een boete van 125.000 euro geëist tegen Vereijken Logistics BV. Het OM verwijt de tomatenkweker uit Beek en Donk overtreding van de arbeidsomstandighedenwet en dood door schuld. Een werknemer van het bedrijf is om het leven gekomen nadat hij klem was komen te zitten onder een goederenlift. Het bedrijf heeft volgens het OM niet alles gedaan wat je van een werkgever mag verwachten om het incident te voorkomen. ‘Het was niet de vraag of het fout zou gaan, het was alleen de vraag wanneer het fout zou gaan,’ aldus de officier van justitie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Inspectiediensten, politie en douane pakken transportsector aan

Inspectiediensten, politie en douane hebben vanaf begin dit jaar tot heden 25 transportbedrijven gecontroleerd die ervan werden verdacht de transportregels te overtreden. De verdenkingen betreffen onder meer sjoemelen met tachografen, het overschrijden van de rij- en rusttijden, schijnconstructies, overbelading, fraude met mestmonsters en het overschrijden van regels voor dierenvervoer.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Boetes en gevangenisstraffen geëist voor beïnvloeden getuigen na bedrijfsongeval

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Den Bosch gevangenisstraffen tot drie maanden – waarvan een maand voorwaardelijk - geëist tegen de bedrijfsleider (COO) en de directeur (CEO) van een bedrijf in Kerkrade. Het OM verwijt de verdachten het onveilig laten werken van personeel. Ook zouden de verdachten het slachtoffer en getuigen onder druk hebben gezet om in strijd met de werkelijkheid te verklaren na een bedrijfsongeval, waarbij een medewerker ernstig gewond raakte.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM komt transactie overeen met containeroverslagbedrijf ECT na arbeidsongeval

Het Openbaar Ministeriein Rotterdam is met het containeroverslagbedrijf ECT een transactie overeengekomen vanwege een arbeidsongeval in 2014. ECT betaalt 110.000 euro. ECT had al eerder een regeling met de slachtoffers getroffen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF