De grenzen van het Pressieverbod

In het boek Artikel 29 Wetboek van Strafvordering, de grenzen van het pressieverbod doet auteur Marco de Kluis (Rechercheur bij de Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland) onderzoek naar de juridische betekenis van het pressieverbod. Getracht wordt aansluiting te vinden tussen het theoretisch juridisch en het praktisch politioneel perspectief. Welke rol speelt bijvoorbeeld de proceshouding van de verdachte in een verhoor en later bij de bewijs- voering? Andere perspectieven die worden belicht betreffen o.a. verbalisering, daderwetenschap, sanctionering van overtredingen van het pressieverbod en de Europese ontwikkeling van consultatie. Naast uitgebreide besprekingen van bekende en minder bekende zaken is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan de Zaanse Verhoormethode.

Het boek biedt een uitgebreid overzicht van wetgeving, jurisprudentie en inzichten op het gebied van politieverhoor en kan daardoor bijdragen aan een goede voorbereiding op de aanstaande aanwezigheid van de raadsman bij het politieverhoor.

Klik hier om het boek te bestellen via Bol.com.

Print Friendly and PDF ^