Artikel: Insiders

De marktmisbruikverordening bevat voor zogenaamde ‘insiders’ twee belangrijke verplichtingen. Ten eerste, de verplichting voor uitgevende instellingen om een lijst bij te houden van personen die over voorwetenschap beschikken. Ten tweede, de verplichting voor leidinggevende personen en aan hen nauw verbonden personen om transacties in (bepaalde) financiële instrumenten van hun eigen instelling te melden aan de toezichthouder. De verplichting voor uitgevende instellingen om terzake een gedragscode op te stellen, is komen te vervallen. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het meten van effecten van de handhaving door de Belastingdienst

De maatschappij verwacht in toenemende mate dat toezichthouders de effecten van hun toezicht inzichtelijk maken. Dat geldt ook voor de Belastingdienst. Dit artikel bespreekt de theorie en de praktijk van effectmeting in het fiscale domein en levert zo een bijdrage aan de ontwikkeling van effectmeting van het (overheids)toezicht. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Bespreking oratie M. de Meijer over integriteit als maatstaf voor het Openbaar Ministerie

De titel van de oratie laat geen misverstand bestaan over de inhoud. Het gaat over integriteit. Integriteit die de maatstaf magistratelijkheid voor handelen van het OM moet vervangen. Spreekster introduceert haar onderwerp met een verontschuldiging aan haar toehoorders. Die zouden wel eens tijdens haar rede kunnen denken wat is het verschil? ‘Oude wijn in nieuwe zakken’ of omgekeerd. Daarmee doet ze zichzelf tekort.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Openbaarmaking van voorwetenschap volgens het nieuwe regime van de Verordening marktmisbruik

In deze bijdrage staat de voor uitgevende instellingen permanent geldende openbaarmakingsplicht van voorwetenschap centraal. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de samenstellende onderdelen van het begrip ‘voorwetenschap’ en de diverse wijzigingen die de uitstelregeling in de Verordening marktmisbruik heeft ondergaan. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verdachte heeft zijn werkgever voor bijna 1 mio opgelicht d.m.v. valse facturen en voor wegsluizen onder meer bankrekeningen van echtgenote gebruikt

Gerechtshof Amsterdam 9 december 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5421

De verdachte heeft gedurende de periode 2005-2007 als werknemer van bedrijfsnaam 1 gedurende een lange periode valsheid in geschrift gepleegd en met valse facturen zijn werkgever opgelicht voor een bedrag van in totaal bijna een miljoen euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^