Gegrondverklaring verzoek: recht om vergeten te worden van arts op zwarte lijst

Rechtbank Amsterdam 19 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8606

Tegen de arts in kwestie was een tuchtklacht ingediend door een patient die door de arts was geopereerd. Bij uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg is aan de arts een onvoorwaardelijke schorsing van haar inschrijving in het BIG-register opgelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

CBb schrapt boetes voor overtreding Meststoffenwet

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in een drietal hoger beroepen boetes voor overtreding van de Meststoffenwet geschrapt, omdat voor de veehouders een redelijke mogelijkheid ontbrak zich te verweren tegen het aan hun niet-sluitende mestboekhouding ontleende bewijsvermoeden dat zij de Meststoffenwet hebben overtreden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

CBb: Partijen vlees terecht in officiële bewaring genomen

College van Beroep voor het bedrijfsleven 20 november 2018, ECLI:NL:CBB:2018:571

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nam terecht partijen vlees in officiële bewaring, omdat de herkomst onvoldoende viel te traceren. Dat oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in het hoger beroep van vleesbedrijf Draap.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tuchtmaatregel accountants Econcern blijft staan

College van Beroep voor het bedrijfsleven 6 november 2018, ECLI:NL:CBB:2018:556

De uitspraak van de accountantskamer op een door Delta Lloyd Asset Management N.V (Delta Lloyd) ingediende klacht tegen twee accountants die een goedkeurende verklaring hebben afgegeven bij de jaarrekening 2007 van het in 2009 failliet verklaarde Econcern houdt stand. Dat blijkt uit de uitspraak die het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in het hoger beroep van de accountants deed.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gemeente krijgt via strafrecht schadevergoeding voor publiekrechtelijk gemaakte kosten

Rechtbank Overijssel 4 oktober 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3656

Een Enschedese man die een jaar geleden een evenement à la Project X in Haren wilde organiseren is door de rechtbank in Almelo veroordeeld voor opruiing, illegaal gebruik van persoonsgegevens en uitlokking van openlijk geweld tegen goederen. Hij moet de gemeente Enschede 4.800 euro betalen voor materiële schade en ambtelijke kosten die de gemeente moest maken.

Read More
Print Friendly and PDF ^