Internationale handelssancties: wat te doen?

De meest voorkomende en bekende handelssancties zijn: het wapenembargo; import- of exportrestricties op bepaalde producten en goederen (waaronder zogenoemde dual use goederen); allerlei financiële beperkingen variërend van bevriezingsmaatregelen en investeringsverboden tot beperkingen van deelname aan de kapitaalmarkt door financiële instellingen en ten slotte inreis- en visumbeperkingen voor bepaalde personen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cyberaanvallen: Raad kan vanaf nu sancties opleggen

De Raad van de Europese Unie heeft op 17 mei 2019 een kader opgezet om gerichte beperkende maatregelen op te leggen als afschrikking tegen en in reactie op cyberaanvallen die een externe bedreigingvoor de EU of haar lidstatenvormen, inclusief cyberaanvallen tegen derde staten of internationale organisaties, indien dat nodig wordt geacht om de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) te verwezenlijken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist in hoger beroep werkstraf voor dood Rotterdamse huurder

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een werkstraf van 240 uur geëist tegen 43-jarige man. Hem wordt als verhuurder van een huis in Rotterdam verweten dat door een niet correct werkende geiser een 34-jarige vrouw door een koolmonoxidevergiftiging om het leven is gekomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime ingetrokken

Minister Dekker voor Rechtsbescherming, verantwoordelijk voor het kansspelbeleid, heeft het wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime ingetrokken. In het wetsvoorstel werd voorgesteld het staatsbedrijf Holland Casino, dat veertien vestigingen verspreid over het land telt, te verkopen. Het plan was dit in twee clusters te doen: één van tien vestigingen en één van vier. Verder was het voorstel twee nieuwe, losse vestigingen te veilen. Hiermee zou de casinomarkt beperkt worden opengesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Struikelblok bij handhaving open norm in vergunningvoorschriften: is er wel een overtreding?

Het bevoegd gezag moet aan een omgevingsvergunning de voorschriften verbinden die nodig zijn. Als een voorschrift niet concreet is, is dit lastig te handhaven. In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 april 2019 stond de vraag centraal of sprake was van een overtreding van de aan een akkerbouwbedrijf voorgeschreven norm om geurhinder te beperken “tot een aanvaardbaar niveau”.

Read More
Print Friendly and PDF ^