Beoordelen inkeermeldingen is maatwerk

In de jacht op zwartspaarders heeft de Belastingdienst de afgelopen jaren rechtstreeks informatie opgevraagd omtrent Nederlandse rekeninghouders bij de Zwitserse banken UBS, Credit Suisse, Julius Bär en BNB Paribas. Daarnaast heeft de Belastingdienst via de Duitse fiscus informatie gekregen over Nederlandse rekeninghouders bij de Luxemburgse Banque et Caisse d’Epargne. Wanneer rekeninghouders van een van die banken zich melden, wordt een beroep op de inkeerregeling door de Belastingdienst in beginsel afgewezen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Samenloop van de vordering van de benadeelde partij met een civiele procedure

Parket bij de Hoge Raad 21 mei 2019, ECLI:NL:PHR:2019:476

De opvatting dat de strafrechter de benadeelde partij niet-ontvankelijk moet verklaren in haar vordering, indien over die vordering door de civiele rechter reeds is beslist of indien die vordering bij de civiele rechter nog aanhangig is, vindt geen steun in het recht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De wereldwijde asbestindustrie ontmaskerd

In de documentaire Ademloos brengt filmmaker Daniël Lambo een persoonlijk verhaal. Een verhaal waarvoor hij terugkeert naar zijn geboortedorp Kapelle-op-den-Bos. Hier start hij, vanuit zijn eigen familiale geschiedenis, een zoektocht naar de vele slachtoffers uit en rondom één fabriek. Deze zoektocht mondt al snel uit in een internationaal verhaal, met ontelbaar veel slachtoffers wereldwijd. Ademloos brengt het aangrijpende verhaal van een gigantische groep slachtoffers die ten strijde trekken tegen één van de machtigste industrieën ter wereld: de asbestindustrie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM en FIOD willen procedures voor verschoningsrecht effectiever en duidelijker maken

Het OM en de FIOD willen dat er gekeken wordt naar de procedures die er nu gelden voor verschoningsrecht. Strafrechtelijke onderzoeken naar corruptie en andere fraudezaken lopen nu vertraging op vanwege discussies over de reikwijdte van het beroepsgeheim van betrokken advocaten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verzoekschrift ex art. 36 Sv in dossier "Landlord": verzoekster weet 10 jaar dat zij verdachte is en wacht sinds 2012 op een nieuwe oproep, die tot op heden is uitgebleven

Rechtbank Limburg 23 april 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:5043

De verzoekster is één van de verdachten in de omvangrijke “Landlord- zaak”. Dit betreft een in 2009 opgestart strafrechtelijk onderzoek naar onder andere witwassen, belastingfraude, valsheid in geschrift bij de verwerving, de financiering en de tenaamstelling van onroerend goed in Kerkrade en omgeving en overtreding van de Opiumwet in de periode tussen 2003 en 2009. Uiteindelijk zijn vele personen als verdachte aangemerkt en gedagvaard.

Read More
Print Friendly and PDF ^