Cbb: Schending nemo tenetur-beginsel, uitsluiten van door AFM gevorderd wilsafhankelijk materiaal

College van Beroep voor het bedrijfsleven 7 mei 2019, ECLI:NL:CBB:2019:177

Het College is van oordeel dat de drie informatievorderingen waarbij AFM op grond van respectievelijk artikel 5:16 en artikel 5:17 van de Awb van appellante heeft gevorderd inlichtingen te verstrekken en inzage te geven in zakelijke gegevens en bescheiden, gelet op de medewerkingsplicht van artikel 5:20 van de Awb, maatregelen vormen waarvan dwang uitgaat. Appellante is op grond van artikel 5:20 van de Awb verplicht om haar medewerking te verlenen aan de informatievorderingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Leidinggevende warenhuis gedagvaard voor verduisteren duizenden artikelen

Lampen, textiel, chocola, computerspullen en nog veel meer. Toen de politie de woning van de 48-jarige Haagse doorzocht, lagen daar zo’n 1500 artikelen van een bekende winkelketen. Door haar verduisterd van haar werkgever waar ze nota bene als leidinggevende aan de slag was. De vrouw hoorde een taakstraf van 180 uur tegen zich eisen. Het bedrijf heeft een schadevergoeding gevorderd van 50.000 euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Boetes en werkstraf voor boeren vanwege overtreden meststoffenwet

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank Den Bosch op een themazitting mestfraude werkstraffen tot 140 uur en boetes tot 22.000 euro geeist tegen zeven boeren uit Brabant en Limburg. De boeren hielden in totaal honderden varkens of duizenden kippen meer dan waarvoor zij rechten betaalden. Deze dieren mochten zij daarom eigenlijk niet houden, zei de officier op zitting: “Dieren belasten het milieu door uitstoot van stikstof, fosfaat, ammoniak en overige broeikasgassen. Daarnaast produceren ze fijnstof en geur.”

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kamervragen over berichten dat Sint Maarten niet optreedt tegen witwassen

Op 3 mei jl zijn door Tweede Kamerleden Diertens en Sneller (beiden D66) vragen gesteld aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Minister van Financiën over berichten dat Sint Maarten niet optreedt tegen witwassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Het Europees Openbaar Ministerie komt eraan: waakhond of papieren tijger?

Op 1 augustus 2018 heeft de Europese Commissie bevestigd dat Nederland gaat deelnemen aan het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Het EOM is een onafhankelijk vervolgingsorgaan dat, in het kort, bevoegd is om strafbare feiten die ten koste gaan van de EU-begroting te onderzoeken, vervolgen en voor de nationale strafrechter te brengen, een taak die tot dusver was voorbehouden aan de nationale vervolgingsautoriteiten (in Nederland het Openbaar Ministerie).

Read More
Print Friendly and PDF ^