HR: vordering benadeelde partij kan in buitenlands geld worden toegewezen

Hoge Raad 9 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:536

Art. 6:123 BW is ook van toepassing op de onderhavige, in Britse ponden uitgedrukte, vordering van de benadeelde partij. Het Hof heeft deze vordering kunnen toewijzen en de verdachte tot betaling van £ 120.000,00 kunnen veroordelen. In zoverre kan het middel niet tot cassatie leiden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR over toewijzing vordering benadeelde partij & BTW

Hoge Raad 9 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:512

Het Hof heeft in zijn overwegingen als zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat aannemelijk is geworden dat de benadeelde partijen door het bewezenverklaarde handelen van de verdachte schade hebben geleden bestaande uit de voor de leveringen van goederen en diensten gefactureerde bedragen inclusief btw.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OVAR inzamelen van bedrijfsafvalstoffen nu verdachte deze stoffen niet beroepsmatig heeft ingezameld

Rechtbank Rotterdam 13 maart 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2410

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek Chryseis: veroordeling wegens telefonische acquisitiefraude

Rechtbank Noord-Nederland 4 april 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:1382

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een poging tot oplichting door zogenoemde telefonische acquisitiefraude. Hij heeft aangever gebeld, zich voorgesteld met een valse naam en zich voorgedaan als medewerker van een gerechtsdeurwaarderskantoor. Vervolgens heeft hij aangever onder druk gezet door te dreigen dat, als er niet met spoed een groot geldbedrag overgeboekt zou worden, de woning ontruimd zou worden. Daarnaast heeft verdachte zich tweemaal als medeplichtige aan telefonische acquisitiefraude schuldig gemaakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM-cassatie: inbeslagneming van vordering ten behoeve van waarheidsvinding mogelijk?

Hoge Raad 2 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:487

Read More
Print Friendly and PDF ^