OM vraagt rechter om veehouderij stil te leggen vanwege dierenwelzijn en hygiëne

Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank in Zwolle verzocht om een veehouderij uit de gemeente Steenwijkerland stil te leggen. Bij een controle door de NVWA bleek volgens het OM, dat op de boerderij meer dan 100 runderen en 80 schapen en lammeren werden gehouden onder erbarmelijke omstandigheden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Risico’s op witwassen via virtuele valuta in Nederland geregeld?

Door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (EU) is op 19 april respectievelijk 14 mei 2018 wetgeving aangenomen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen ten aanzien van wisselplatforms voor virtuele valuta en aanbieders van bewaarportemonnees. Deze wetgeving is een wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn, ook wel de vijfde anti-witwasrichtlijn genoemd. De afspraken maken deel uit van een grotere set aan maatregelen van de EU tegen financiële criminaliteit en belastingontduiking.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tot 15 maanden gevangenisstraf geëist voor bierfraude Heineken, Amstel en Grolsch

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Zwolle tot 15 maanden gevangenisstraf geëist tegen een verdachte man en vrouw, beiden bestuurder van twee handelsondernemingen. Het OM verwijt hen bedrijfsmatige merkvervalsing met THT stickers, caps en doppen en bierfusten van de merken Heineken, Amstel en Grolsch.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM-cassatie: inbeslagneming van vordering ten behoeve van waarheidsvinding mogelijk?

Hoge Raad 2 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:487

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vijfde voortgangsrapportage Modernisering Strafvordering: nieuw wetboek wordt pas eind 2020 aan parlement aangeboden

Op 9 april jl. hebben de ministers Grapperhaus en Dekker de vijfde voortgangsrapportage modernisering van het Wetboek van Strafvordering aan de Tweede Kamer gezonden. In deze vijfde voortgangsrapportage gaan zij in de op de stand van zaken van het project modernisering Wetboek van Strafvordering. Ook wordt, naar aanleiding van het verzoek van de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer, een update van de Contourennota gegeven.

Read More
Print Friendly and PDF ^