Conclusie AG: feitelijke leidinggeven aan onttrekken aan door de fiscus gelegd bodembeslag begaan door een rechtspersoon (art. 198 Sr)

Parket bij de Hoge Raad 5 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:201

Het middel stelt een complex vraagstuk aan de orde op het snijvlak van het fiscale recht, het privaatrecht en het strafrecht dat te maken heeft met de reikwijdte van een gelegd beslag, de beschikkingsbevoegdheid over de beslagen zaken en de wijze waarop roerende zaken kunnen worden overgedragen en geleverd. Uit privaatrechtelijk oogpunt, waarop hierna nog nader zal worden ingegaan, leidt een gelegd conservatoir beslag niet tot beschikkingsonbevoegdheid van de beslagene.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist tot vijf jaar cel tegen tien verdachten in grote Noord-Hollandse oplichtingszaak

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep gevangenisstraffen tot vijf jaar geëist tegen tien mannen uit Noord-Holland. Zij worden met name verdacht van faillissementsfraude, flessentrekkerij en heling. Daarbij wordt onder meer aan de twee hoofdverdachten ook leiderschap aan een criminele organisatie ten laste gelegd. Slachtoffers van het handelen van verdachten zijn voor meer dan twee miljoen euro benadeeld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Echtgenote bestuurder Eurocommerce moet geld terugbetalen aan curator

De curator in het faillissement van de bestuurder van Eurocommerce eiste verschillende bedragen van de echtgenote van de bestuurder en de stichting Syanora terug. De rechtbank wijst de vordering tegen de echtgenote op 2 van de 3 onderdelen toe. De vordering tot het betalen van een boete van een bijna 6,5 miljoen voor het niet (op tijd) afgeven van kentekenbewijzen voor auto’s wijst de rechtbank af. Ook het bedrag dat de curator eiste van de stichting wijst de rechtbank toe.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Afwijzing beklag ex art. 12 Sv van curator na niet vervolgen faillissementsfraude wegens capaciteitsgebrek

Gerechtshof Den Haag 13 juli 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1709

De officier van justitie heeft in zijn e-mailbericht van 25 juli 2017 aangegeven dat wegens gebrek aan opsporingscapaciteit en keuzes de Stuur- en Weegploeg Centrale Intake Faillissementsfraude (SWP FF) heeft besloten geen verder opsporingsonderzoek te verrichten naar aanleiding van de aangifte. Ten aanzien van één van de verdachten, de zogenoemde beroepskatvanger X, is een onderzoek lopende. Ook tegen X loopt een onderzoek bij de politie. Het starten van een nieuw onderzoek betreffende deze aangifte wordt niet opportuun geacht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Faillissementsfraude bij zorgbureau: doorzoekingen na melding curator

Op 19 juni heeft de FIOD doorzoekingen gedaan in een woning in Almelo. Het strafrechtelijk onderzoek richt zich op een 46-jarige man en een 43-jarige vrouw. Zij worden verdacht van faillissementsfraude bij een zorgbureau, maar ook van het deponeren van valse jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel. Er is beslag gelegd op administratie en enkele duizenden euro’s.

Read More
Print Friendly and PDF ^