Interview met OM-voorzitter over nieuwe procedure voor benoemingen topstructuur OM

De nieuwe procedure is op 1 januari van dit jaar in werking getreden. Kandidaten die belangstelling hebben voor een vacature binnen de topstructuur worden geselecteerd door twee onafhankelijke commissies, die bestaan uit interne en externe mensen. Daarnaast staan de vacatures voor deze functies open voor alle collega’s: iedereen die wil kan een brief schrijven. “We willen dat iedereen gelijk wordt behandeld, en de schijn voorkomen dat het College mensen ertussen schuift”, zegt Van der Burg.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Broers krijgen cel- en taakstraf voor handel in vervalste merkartikelen

Rechtbank Oost-Brabant 12 maart 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:1286

De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt een 33-jarige man uit Eindhoven voor grootschalige merkfraude tot een gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Zijn 31-jarige broer uit Nuenen krijgt voor zijn aandeel een taakstraf van 120 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Transportbedrijf uit Zuid-Holland schikt met OM

Een transportbedrijf uit Zuid-Holland liet na personeelsgebrek op grote schaal Poolse vrachtwagenchauffeurs overkomen van zijn dochteronderneming in dat land. Dat was in strijd met de Wet Wegvervoer Goederen. Het OM heeft met het bedrijf een schikking getroffen van 150.000 euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG HvJEU in Nederlandse EVOA-zaak

Conclusie van Advocaat-generaal J. Kokott van 28 februari 2019, C‑624/17 (Openbaar Ministerie tegen Tronex B.V.)

De overbrenging van een grote partij elektrische apparaten die van winkeliers of leveranciers zijn opgekocht of die door consumenten zijn teruggebracht, moet worden beschouwd als overbrenging van afvalstoffen in de zin van de verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen indien niet voorafgaandelijk is vastgesteld dat alle apparaten kunnen worden gebruikt waarvoor zij bestemd zijn of niet alle apparaten op passende wijze zijn beschermd tegen schade tijdens het vervoer. Overtollig geworden elektrische apparaten die zich nog in de ongeopende originele verpakking bevinden, mogen zonder extra aanwijzingen daarentegen niet als afvalstoffen worden aangemerkt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Feitelijk leidinggeven aan belastingfraude: Geen gevangenisstraf omdat feiten financieel van aard zijn en benadelingsbedrag niet wordt teruggevorderd door de fiscus

Rechtbank Amsterdam 20 februari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:1192

Een gevangenisstraf vindt de rechtbank niet passend. De rechtbank ziet in deze zaak aanleiding om een geldboete op te leggen omdat de bewezenverklaarde feiten financieel van aard zijn en het benadelingsbedrag niet wordt teruggevorderd door de fiscus. De rechtbank bepaalt de hoogte van de geldboete op €5.000.

Read More
Print Friendly and PDF ^