Broers krijgen cel- en taakstraf voor handel in vervalste merkartikelen

Rechtbank Oost-Brabant 12 maart 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:1286

De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt een 33-jarige man uit Eindhoven voor grootschalige merkfraude tot een gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Zijn 31-jarige broer uit Nuenen krijgt voor zijn aandeel een taakstraf van 120 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Transportbedrijf uit Zuid-Holland schikt met OM

Een transportbedrijf uit Zuid-Holland liet na personeelsgebrek op grote schaal Poolse vrachtwagenchauffeurs overkomen van zijn dochteronderneming in dat land. Dat was in strijd met de Wet Wegvervoer Goederen. Het OM heeft met het bedrijf een schikking getroffen van 150.000 euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG HvJEU in Nederlandse EVOA-zaak

Conclusie van Advocaat-generaal J. Kokott van 28 februari 2019, C‑624/17 (Openbaar Ministerie tegen Tronex B.V.)

De overbrenging van een grote partij elektrische apparaten die van winkeliers of leveranciers zijn opgekocht of die door consumenten zijn teruggebracht, moet worden beschouwd als overbrenging van afvalstoffen in de zin van de verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen indien niet voorafgaandelijk is vastgesteld dat alle apparaten kunnen worden gebruikt waarvoor zij bestemd zijn of niet alle apparaten op passende wijze zijn beschermd tegen schade tijdens het vervoer. Overtollig geworden elektrische apparaten die zich nog in de ongeopende originele verpakking bevinden, mogen zonder extra aanwijzingen daarentegen niet als afvalstoffen worden aangemerkt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Inkeer, of niet?

In een recente zaak bij de rechtbank Gelderland is de vraag aan de orde of sprake is van een inkeer. De gemachtigde in deze zaak heeft drie brieven aan de Belastingdienst gestuurd om de inkeer te bewerkstelligen. De ontvangst van die brieven wordt echter betwist. Wat nu?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europese Commissie kondigt inbreukprocedure aan tegen o.a. Nederland i.v.m. niet volledig omzetten van Slachtofferrichtlijn

De Commissie heeft besloten België, Bulgarije, Cyprus, Finland, Frankrijk, Griekenland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Slowakije met redenen omklede adviezen te sturen om hen aan te sporen de EU-regels inzake de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (EU-richtlijn slachtofferrechten, Richtlijn 2012/29/EU) volledig uit te voeren.

Read More
Print Friendly and PDF ^