Cursus Straf(proces)recht in de Antillen | Vrijdag 15 maart 2019

Tijdens deze cursus staat het straf(proces)recht in de Antillen, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten die ieder een eigen strafwetgeving hebben, en de drie BES-eilanden (Bonaire, Saba en St. Eustatius), centraal. Na een introductie over de eilanden en de systematiek van wetgeving worden de meeste relevante onderdelen van materieel en formeel strafrecht besproken. Hierbij wordt tevens ingegaan op de relatief nieuwe BOB-bevoegden en enkele onderdelen uit de voorstellen voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Ook bijzondere wetten passeren de revue.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cursus Privacy & Toezicht | Dinsdag 4 juni 2019

Tijdens deze cursus komt aan bod wat de inwerkingtreding van de AVG en de daarmee samenhangende wetswijzigingen voor de dagelijkse praktijk van toezichthouders en handhavers betekent. Op een aansprekende manier worden praktijksituaties aan het wettelijk kader gekoppeld. Na de cursusdag zijn de cursisten met voldoende kennis toegerust om in de dagelijkse toezicht- en handhavingspraktijk met inachtneming van de AVG te werken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cursus 'Bijstand door de ogen van fraudeverdachten' | Vrijdag 14 juni 2019

Deze cursus heeft tot doel inzicht te geven in de niet-juridische impact van strafrechtelijke onderzoeken en een eventueel daarop volgende strafrechtelijk vervolging voor fraudeverdachten. Tijdens de cursus vertelt Dennis Lesmeister, een van de veroordeelden uit de Vastgoedfraudezaak, hoe hij zijn vervolging heeft ervaren. Hij geeft de cursus samen met Wim Huisman, professor criminologie aan de VU. Wim Huisman behandelt onder meer resultaten uit wetenschappelijk onderzoek over deze gevolgen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cursus Straf(proces)recht in de Antillen | Vrijdag 15 maart 2019

Tijdens deze cursus staat het straf(proces)recht in de Antillen, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten die ieder een eigen strafwetgeving hebben, en de drie BES-eilanden (Bonaire, Saba en St. Eustatius), centraal. Na een introductie over de eilanden en de systematiek van wetgeving worden de meeste relevante onderdelen van materieel en formeel strafrecht besproken. Hierbij wordt tevens ingegaan op de relatief nieuwe BOB-bevoegden en enkele onderdelen uit de voorstellen voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Ook bijzondere wetten passeren de revue.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Gevolgen en beleving van strafrechtspleging door vervolgden voor witteboordencriminaliteit

Algemeen wordt aangenomen dat witteboordendaders meer te verliezen hebben door strafvervolging en dat zij minder toegerust zijn voor het ondergaan van strafexecutie dan ‘gewone’ criminelen. In deze casestudy worden de gevolgen en de beleving gedurende vier fases van strafrechtspleging (opsporing, terechtzitting, strafexecutie en post-straf) in kaart gebracht voor vier levensdomeinen: mentaal, privé, sociaal-maatschappelijk en zakelijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^