Vrijspraak in hulpeloze toestand laten van hulpbehoevende & dood door schuld. Keuze vervolging tegen verdachte als privépersonen en niet als feitelijk leidinggevende van thuiszorginstelling.

Gerechtshof Amsterdam 18 december 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4663

Uit de stukken leidt het hof af dat deze verplichting op de rechtspersoon naam BV rustte, waarvan de verdachte ten tijde van het ten laste gelegde algemeen directeur was. Het openbaar ministerie heeft ervoor gekozen vervolging in te stellen tegen de verdachte als privépersoon, en niet in haar hoedanigheid als feitelijk leidinggevende van de rechtspersoon naam BV in de zin van artikel 51, tweede lid, onder 2 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Nu ten aanzien van de verdachte als privépersoon niet gesproken kan worden van een uit een overeenkomst voortvloeiende verplichting om slachtoffer te verplegen en/of verzorgen, dient de verdachte reeds om die reden te worden vrijgesproken van hetgeen haar primair is ten laste gelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Leestip: Verdachte artsen | De verhouding tussen het medisch tuchtrecht en het strafrecht

Na (vermeend) foutief handelen van een arts kan gelijktijdig of na elkaar zowel een medische tuchtzaak als een strafzaak volgen. In dit boek onderzoekt de auteur de verhouding tussen het medisch tuchtrecht en het strafrecht en in hoeverre beide procedures onafhankelijk van elkaar worden gevoerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wijziging Wet BIG

Als gevolg van een wetsvoorstel dat de Eerste Kamer op 10 juli 2018 heeft aangenomen, wordt de Wet BIG op een aantal punten (aanzienlijk) gewijzigd. Hieronder volgt een korte samenvatting van de wijzigingen die zullen plaatsvinden als het wetsvoorstel – naar verwachting begin 2019 – in werking treedt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Meer topclaims na medische fouten

Een onderzoek naar schadeclaims in de ziekenhuiszorg in de periode 2007-2016. Het hoogste bedrag aan smartengeld dat door de rechter werd toegewezen bedroeg €225.000. De gemiddelde schade per claim was in 2016 €24.260.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafrechtelijk onderzoek naar gedragingen Coöperatie Laatste Wil

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland start een strafrechtelijk onderzoek naar de gedragingen van de Coöperatie Laatste Wil (CLW). Deze beslissing is vandaag schriftelijk aan het bestuur van CLW  meegedeeld. Het OM heeft de coöperatie ook verzocht om de activiteiten met onmiddellijke ingang te staken.

Read More
Print Friendly and PDF ^