Advocaat heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door tijdens getuigenverhoor aan klager te vragen of hij wel eens is veroordeeld voor een onjuiste belastingaangifte

Beslissing van de voorzitter van de Raad van Discipline in het ressort Amsterdam van 14 februari 2019, ECLI:NL:TADRAMS:2019:37

Anders dan klager stelt, is de voorzitter van oordeel dat verweerder niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door tijdens het getuigenverhoor aan klager te vragen of hij wel eens is veroordeeld voor een onjuiste belastingaangifte. Verweerder heeft terecht aangevoerd dat de vraag relevant was voor de inkleuring van de persoon van de getuige en voor de zaak zelf.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM vooringenomen bij onderzoek facturen

In 2015 en 2016 doen rechercheurs van de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijk witwassen door een cliënt van een accountantskantoor. Daaruit komt onder meer naar voren dat het kantoor accountantswerkzaamheden uitvoerde voor verschillende rechtspersonen van de cliënt. Dat gebeurde onder de verantwoordelijkheid van een accountant-administratieconsulent, die zich inmiddels op eigen verzoek heeft laten uitschrijven uit het register.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vervolging notaris voor overtreding art. 16 Wwft naast tuchtrechtelijke procedure: OM ontvankelijk in vervolging. Volgt schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel.

Gerechtshof Den Haag 1 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:187

De raadsman heeft zich overeenkomstig zijn pleitaantekeningen op het standpunt gesteld dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging van de verdachte wegens schending van beginselen van een behoorlijke procesorde. Hij heeft daartoe aangevoerd dat door de officier van justitie op geen enkel moment op de in de wetsgeschiedenis voorgeschreven wijze een (bewuste) afweging is gemaakt tussen een tuchtrechtelijke aanpak of een strafrechtelijke vervolging, dan wel de samenloop daarvan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gegrondverklaring verzoek: recht om vergeten te worden van arts op zwarte lijst

Rechtbank Amsterdam 19 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8606

Tegen de arts in kwestie was een tuchtklacht ingediend door een patient die door de arts was geopereerd. Bij uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg is aan de arts een onvoorwaardelijke schorsing van haar inschrijving in het BIG-register opgelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gedragsregels accountants bij niet-naleving wet- en regelgeving (NOCLAR) per 1 januari 2019

Accountants kijken niet weg! Met deze slogan introduceerde de NBA begin 2018 de te consulteren Nadere voorschriften NOCLAR. Nieuwe nadere voorschriften die aangeven wat er van alle accountants verwacht wordt en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de eigen organisatie of door een cliënt. NOCLAR staat in dit geval voor Non-Compliance with Laws and Regulations.

Read More
Print Friendly and PDF ^