Cursus Straf(proces)recht in de Antillen | Vrijdag 15 maart 2019

Tijdens deze cursus staat het straf(proces)recht in de Antillen, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten die ieder een eigen strafwetgeving hebben, en de drie BES-eilanden (Bonaire, Saba en St. Eustatius), centraal. Na een introductie over de eilanden en de systematiek van wetgeving worden de meeste relevante onderdelen van materieel en formeel strafrecht besproken. Hierbij wordt tevens ingegaan op de relatief nieuwe BOB-bevoegden en enkele onderdelen uit de voorstellen voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Ook bijzondere wetten passeren de revue.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Gevolgen en beleving van strafrechtspleging door vervolgden voor witteboordencriminaliteit

Algemeen wordt aangenomen dat witteboordendaders meer te verliezen hebben door strafvervolging en dat zij minder toegerust zijn voor het ondergaan van strafexecutie dan ‘gewone’ criminelen. In deze casestudy worden de gevolgen en de beleving gedurende vier fases van strafrechtspleging (opsporing, terechtzitting, strafexecutie en post-straf) in kaart gebracht voor vier levensdomeinen: mentaal, privé, sociaal-maatschappelijk en zakelijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cursus Sanctieregelgeving | Donderdag 14 maart 2019

Docenten: Tomasz Kodrzycki, Josien Pauwelussen & Klaas en Dennis Leenman

Naleving van sanctieregelgeving wordt steeds relevanter: de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie lopen in Europa aan kop met daadwerkelijke handhaving van sanctieregelgeving. Deze regelgeving vindt zijn oorsprong meestal in het internationale recht en is relatief complex. Sanctieregelgeving volgt naar zijn aard de internationale politieke ontwikkelingen en is daardoor doorlopend in verandering. Dat maakt het voor (rechts)personen alsook voor medewerkers van de douane, leden van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie lastige materie. Tijdens deze cursus worden de hoofdlijnen van de sanctieregelgeving besproken en wordt ingegaan op de naleving ervan in de praktijk. Daarbij komt tevens aan bod welke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmechanismen en punitieve sancties opgelegd kunnen worden bij overtreding van die sanctieregelgeving.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Seminar De aanpak van belastingfraude op de Antillen | Maandag 4 maart 2019

Docenten: Paula Janssen, Tjarda van de Spoel en Aco Verhaegh

In Nederland staat de aanpak van belastingfraude onverminderd hoog op de agenda. Het strafrechtelijk vervolgen en het opleggen van onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor zuiver fiscale delicten is sinds jaar en dag eerder regel dan uitzondering. Op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba is de praktijk compleet anders. Tijdens dit seminar zal de nadruk worden gelegd op de verschillen in wetgeving en praktijk tussen zowel de eilanden onderling als in Nederland als het gaat om de aanpak van belastingfraude.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Piketcursus Strafrecht | 7 februari 2019

Deze (interactieve) piketcursus is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. De cursus is praktisch ingestoken: cursisten worden handvatten aangereikt van ervaren sprekers. Gedurende de hele cursus is de rode draad de bril van de strafrechtadvocaat. Deze cursus is door de directie van de Raad voor Rechtsbijstand goedgekeurd en voldoet daarmee aan de voorwaarden van een strafpiketcursus in de zin van artikel 6a van de inschrijvingsvoorwaarden.

Read More
Print Friendly and PDF ^