Rb: Gemeente Nijmegen maakt pgb-fraude voorlopig voldoende aannemelijk

Rechtbank Gelderland 6 februari 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:432

De Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat voorlopig voldoende aannemelijk is gemaakt dat door een vennootschap van de Rigtergroep stelselmatig aanzienlijk minder zorg is verleend dan was overeengekomen en gedeclareerd. Volgens de rechtbank is vooralsnog ook voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake was van fraude of misbruik en dat dit onrechtmatig is ten opzichte van de gemeente Nijmegen. Daarom zijn als het definitief komt vast te staan de vennootschap en de bestuurder aansprakelijk voor de schade. De Rigtergroep krijgt nu de gelegenheid om tegenbewijs te leveren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

ILT twijfelt of tachograaf nog een betrouwbaar handhavingsinstrument is

Fraude met tachografen in vrachtwagens neemt steeds geavanceerdere vormen aan en is nauwelijks meer op te sporen. Dat stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in haar signaalrapportage met als belangrijkste conclusie: de ILT twijfelt of de tachograaf nog een betrouwbaar handhavingsinstrument is. Met de nieuwe vormen van fraude komt de handhaving op de rij- en rusttijden in het geding.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist gevangenisstraffen tegen o.a. vastgoedhandelaar en twee taxateurs in zaak Go Planet Enschede

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Amsterdam straffen tot twee jaar gevangenisstraf geëist tegen een vastgoedhandelaar, zijn ex-vrouw  en twee taxateurs. Tegen de betrokken ondernemingen eist het OM boetes tot 250.000 euro. Het OM verwijt de verdachten fraude bij de verkoop van de ‘entertainmentboulevard’ Go Planet te Enschede, en het witwassen van inkomsten uit die verkoop. Door de verweten frauduleuze constructie zouden medeaandeelhouders voor miljoenen zijn opgelicht en is de Belastingdienst voor ruim 5,7 miljoen euro benadeeld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rb: Geen feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrift van middellijk bestuurder rechtspersoon

Rechtbank Overijssel 4 februari 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:357

De rechtbank overweegt dat in feitelijk leidinggeven een zelfstandig opzetvereiste op de verboden gedraging ligt besloten. Voor dit opzet van de leidinggever geldt als ondergrens dat hij bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de verboden gedraging zich zal voordoen. De rechtbank is van oordeel dat het dossier onvoldoende wettig en overtuigend bewijs bevat waaruit blijkt dat verdachte ten tijde van de verboden gedragingen weet had van de verboden gedragingen, noch van eventuele soortgelijke gedragingen die rechtstreeks verband houden met de ten laste gelegde verboden gedragingen. Gelet hierop komt de rechtbank tot het oordeel dat verdachte moet worden vrijgesproken van het ten laste gelegde.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR: eenmaal gedaan verzet vervalt niet enkel door daarna vrijwillig te voldoen aan strafbeschikking

Hoge Raad 5 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:116

Het middel richt zich tegen de door het hof bevestigde niet-ontvankelijkverklaring van de verdachte door de kantonrechter omdat hij kort gezegd geen verzet meer kon instellen tegen de strafbeschikking.

Read More
Print Friendly and PDF ^