Rb: Geen feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrift van middellijk bestuurder rechtspersoon

Rechtbank Overijssel 4 februari 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:357

De rechtbank overweegt dat in feitelijk leidinggeven een zelfstandig opzetvereiste op de verboden gedraging ligt besloten. Voor dit opzet van de leidinggever geldt als ondergrens dat hij bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de verboden gedraging zich zal voordoen. De rechtbank is van oordeel dat het dossier onvoldoende wettig en overtuigend bewijs bevat waaruit blijkt dat verdachte ten tijde van de verboden gedragingen weet had van de verboden gedragingen, noch van eventuele soortgelijke gedragingen die rechtstreeks verband houden met de ten laste gelegde verboden gedragingen. Gelet hierop komt de rechtbank tot het oordeel dat verdachte moet worden vrijgesproken van het ten laste gelegde.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR: eenmaal gedaan verzet vervalt niet enkel door daarna vrijwillig te voldoen aan strafbeschikking

Hoge Raad 5 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:116

Het middel richt zich tegen de door het hof bevestigde niet-ontvankelijkverklaring van de verdachte door de kantonrechter omdat hij kort gezegd geen verzet meer kon instellen tegen de strafbeschikking.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vervolging notaris voor overtreding art. 16 Wwft naast tuchtrechtelijke procedure: OM ontvankelijk in vervolging. Volgt schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel.

Gerechtshof Den Haag 1 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:187

De raadsman heeft zich overeenkomstig zijn pleitaantekeningen op het standpunt gesteld dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging van de verdachte wegens schending van beginselen van een behoorlijke procesorde. Hij heeft daartoe aangevoerd dat door de officier van justitie op geen enkel moment op de in de wetsgeschiedenis voorgeschreven wijze een (bewuste) afweging is gemaakt tussen een tuchtrechtelijke aanpak of een strafrechtelijke vervolging, dan wel de samenloop daarvan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling rechtspersoon in beleggingsfraudezaak

Rechtbank Amsterdam 29 januari 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:554

Verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift. Zij heeft rekening-courantovereenkomsten en addenda op rekening-courantovereenkomsten laten opmaken en laten antedateren. Dit is gedaan nadat onderzoek naar de geldstromen is gedaan en de FIOD beslag heeft laten leggen op rekeningen van medeverdachte 1 en medeverdachte 2. Verdachte heeft met haar handelen willen doen voorkomen dat de geldstromen tussen medeverdachte 1 en verdachte en tussen vertegenwoordiger van verdachte en verdachte legitiem waren. Ook heeft verdachte gelden, waarvan zij wist dat deze van misdrijf afkomstig waren, witgewassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wordt uitleg bestanddeel “gevaarlijke stoffen” uitsluitend bepaald door Wet luchtvaart of ook door Verordening (EG) 1102/2008?

Hoge Raad 29 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:114

Alle middelen variëren op één thema dat in feitelijke aanleg ruim aandacht heeft gehad: alle verboden voor kwik als gevaarlijke stof worden beheerst door een EG-verordening. Dat zou betekenen dat de verboden alleen van toepassing zijn op kwik(mengsels) met een kwikconcentratie van ten minste 95 gewichtsprocent.

Read More
Print Friendly and PDF ^