Boete voor eierhandelaar die Fipronileieren heeft omgekat

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Rotterdam een boete van 30.000 euro geëist tegen een eierenhandelaar uit Mijnsheerenland die op grote schaal eieren zou hebben voorzien van een vals herkomstnummer. De werkelijke herkomst van de eieren was onduidelijk. Een deel van de eieren had een te hoog Fipronil gehalte.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Gevolgen en beleving van strafrechtspleging door vervolgden voor witteboordencriminaliteit

Algemeen wordt aangenomen dat witteboordendaders meer te verliezen hebben door strafvervolging en dat zij minder toegerust zijn voor het ondergaan van strafexecutie dan ‘gewone’ criminelen. In deze casestudy worden de gevolgen en de beleving gedurende vier fases van strafrechtspleging (opsporing, terechtzitting, strafexecutie en post-straf) in kaart gebracht voor vier levensdomeinen: mentaal, privé, sociaal-maatschappelijk en zakelijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek illegaal gokken industrieterrein Nieuwegein

In de nacht maandag 4 op dinsdag 5 februari controleerden politie, OM, gemeente en inspecteurs van de Kanspelautoriteit een bedrijfspand op het industrieterrein Liesbosch in Nieuwegein. Het vermoeden bestond dat er in het pand illegaal gegokt zou worden. Het pand is per direct door de burgemeester gesloten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vervolging notaris voor overtreding art. 16 Wwft naast tuchtrechtelijke procedure: OM ontvankelijk in vervolging. Volgt schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel.

Gerechtshof Den Haag 1 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:187

De raadsman heeft zich overeenkomstig zijn pleitaantekeningen op het standpunt gesteld dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging van de verdachte wegens schending van beginselen van een behoorlijke procesorde. Hij heeft daartoe aangevoerd dat door de officier van justitie op geen enkel moment op de in de wetsgeschiedenis voorgeschreven wijze een (bewuste) afweging is gemaakt tussen een tuchtrechtelijke aanpak of een strafrechtelijke vervolging, dan wel de samenloop daarvan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM seponeert aangifte verkiezingsfraude Lepelstraat

Het Openbaar Ministerie heeft besloten geen strafvervolging in te stellen naar aanleiding van een aangifte van verkiezingsfraude bij een stembureau in Lepelstraat. Bij het bureau ‘t Weike werden bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 twee uitgebrachte stemmen minder geteld dan het aantal stembiljetten. Het proces verbaal van het stembureau werd vervolgens foutief ingevuld door de voorzitter van het stembureau om het administratief toch kloppend te maken.

Read More
Print Friendly and PDF ^