Drie en vier jaar gevangenisstraf voor oplichters horecagelegenheden

Rechtbank Noord-Nederland 29 januari 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:281 en ECLI:NL:RBNNE:2019:282

Een man en vrouw die bijna een jaar lang een groot aantal horecagelegenheden en personen hebben opgelicht, zijn door de rechtbank veroordeeld tot forse gevangenisstraffen. De vrouw werd veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en de man tot 4 jaar gevangenisstraf.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordelingen in postzegelzaak

De rechtbank Limburg heeft vandaag twee mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege het verkopen van namaakpostzegels. Uit dit verwijt zijn meer verwijten voortgekomen: oplichting, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Die feiten acht de rechtbank ook bewezen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

CITES-zaak: beroep op niet-ontvankelijkheid & schending legaliteitsbeginsel

Rechtbank Noord-Holland 20 december 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:11579

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan de opzettelijke invoer in Nederland van twee verschillende soorten traditionele Chinese medicijnen, die allebei Cost bevatten. Cost behoort tot de bedreigde plantensoorten die niet zonder vergunning in Nederland mogen worden ingevoerd. De ongecontroleerde invoer van onderdelen van plantensoorten die in deze bijlage zijn opgenomen brengt grote schade toe aan natuurlijke populaties en draagt bij aan een vermindering van de overlevingskansen van soorten in het wild.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontslag van alle rechtsvervolging voor uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning, nu het bestanddeel “zetel in Nederland” in tll ontbreekt

Rechtbank Rotterdam 20 december 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:10937

De verdachte heeft zich gedurende een langere periode samen met anderen schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen, aan het uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener zonder vergunning en aan deelname aan een organisatie met het oogmerk tot het plegen van misdrijven. Verdachte heeft hiermee bijgedragen aan de maatschappelijk ongewenste vermenging van de “bovenwereld” met de “onderwereld”. Verdachte heeft door zijn handelen ertoe bijgedragen dat opbrengsten van misdrijven aan het zicht worden onttrokken en dat daaraan een schijnbaar legale herkomst wordt verschaft.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor belastingfraude

Rechtbank Gelderland 17 januari 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:158

Verdachte was directeur grootaandeelhouder van een naam 4. Verdachte heeft een deel van de omzet zonder haar medeweten op een bankrekening op naam van zijn dochter laten storten en niet op de bankrekening behorende bij naam 1, naam 2 of naam 3 Over de jaren 2005 tot en met 2013 ontving hij circa €500.000 op de bankrekening op naam van zijn dochter.

Read More
Print Friendly and PDF ^