HR wijst verzoek OM toe tot aanwijzing van ander gerecht in (zeden)zaak tegen (voormalig) plv. HoofdOvJ bij het Functioneel Parket

Hoge Raad 22 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:76

Bij de Hoge Raad is binnengekomen een verzoekschrift van 11 december 2018 van mr. N.G. Zandee, Hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket Amsterdam, met het verzoek op de voet van art. 510 Sv een ander gerecht aan te wijzen voor de mogelijke vervolging en berechting van betrokkene, op het moment van aanhouding (op 19 april 2017) plaatsvervangend hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Minister Grapperhaus: hoge transacties en ontnemingsschikkingen krijgen een rechterlijke toetsing

Op 19 december heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer een brief gestuurd in reactie op de evaluatie van de Wet OM-afdoening. Hij heeft deze beleidsreactie aangegrepen om in te gaan op de regeling en toepassing van de hoge en bijzondere transacties. Deze krijgen een expliciete regeling in dat wetboek. Onderdeel van dat voorstel zal rechterlijke betrokkenheid bij de buitengerechtelijke afdoening zijn. In zijn beleidsreactie heeft de minister alvast enkele contouren aangegeven die van belang zijn bij het vormgeven van een rechterlijke toets bij hoge transacties.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR: kan slachtoffer, bij het uitblijven van vervolging, d.m.v. de procedure van art. 51b Sv stukken krijgen voor de onderbouwing van een art. 12 Sv-klacht?

Hoge Raad 18 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2334

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVWA doet inval bij adviesbureau meststoffen verdacht van betrokkenheid bij mestfraude

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft maandag 19 november doorzoekingen uitgevoerd op 10 locaties in een onderzoek naar mestfraude. Het onderzoek richt zich op een adviesbureau voor de veehouderijbranche dat er van wordt verdacht een faciliterende rol te spelen bij mestfraude. Bij de actie zijn naast het adviesbureau ook nog 9 woningen en bedrijfsgebouwen doorzocht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Voor miljoenen beslag in onderzoek naar dienstverlener fraude met mest

De opsporingsdienst van de NVWA (NVWA- IOD) heeft met de FIOD en NVWA-Toezicht op 19 november in totaal tien locaties in Limburg doorzocht. Dit gebeurde in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar een agrarisch adviesbureau, dat met valsheid in geschrift mogelijk tientallen boeren heeft geholpen om te frauderen met mest.

Read More
Print Friendly and PDF ^