Minister Grapperhaus: hoge transacties en ontnemingsschikkingen krijgen een rechterlijke toetsing

Op 19 december heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer een brief gestuurd in reactie op de evaluatie van de Wet OM-afdoening. Hij heeft deze beleidsreactie aangegrepen om in te gaan op de regeling en toepassing van de hoge en bijzondere transacties. Deze krijgen een expliciete regeling in dat wetboek. Onderdeel van dat voorstel zal rechterlijke betrokkenheid bij de buitengerechtelijke afdoening zijn. In zijn beleidsreactie heeft de minister alvast enkele contouren aangegeven die van belang zijn bij het vormgeven van een rechterlijke toets bij hoge transacties.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Start consultaties aanvullende wetsvoorstellen tegen belastingontduiking

De Belastingdienst krijgt als het aan het kabinet ligt de bevoegdheid om vergrijpboeten openbaar te maken die zijn opgelegd aan intermediairs die meewerken aan belastingontduiking. Daarnaast worden intermediairs, zoals belastingadviseurs, vanaf 1 juli 2020 verplicht om constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden. De internetconsultaties van deze twee wetsvoorstellen zijn vandaag gestart.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eerste Kamer geeft groen licht voor Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD 1)

Op 1 januari treden nieuwe regels in werking om belastingontwijking Europees aan te pakken. Het gaat om de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD 1). De Eerste Kamer gaf daar dinsdag groen licht voor.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel tegen zorgfraude strandt in Eerste Kamer

Op verzoek van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport houdt de Eerste Kamer de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg aan. De Kamer debatteerde maandag 17 december over het wetsvoorstel. Toen bleek dat het voorstel niet genoeg steun zou krijgen met name op aspecten van privacy, besloot de minister de Kamer om aanhouding te vragen om zich te beraden over vier aspecten van privacy.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe Richtsnoeren Wwft voor belastingadviseurs en accountants

Per 25 juli 2018 is een aantal wijzigingen in de Wwft in werking getreden. De toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hanteert tot 1 januari 2019 een soepel handhavingsbeleid met betrekking tot deze wijzigingen. In verband met de wijzigingen hebben de beroepsorganisaties NOB, RB en NBA de afgelopen maanden gewerkt aan een update van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants. De NOB en het RB hebben deze nieuwe Richtsnoeren onlangs gepubliceerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^