AFM: Melden van incidenten door financiële dienstverleners moet beter

Financieel adviseurs en bemiddelaars voldoen niet altijd aan het tijdig melden en vastleggen van incidenten. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een bezoek aan ongeveer 40 kantoren van financiële dienstverleners.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf van vijftien maanden geëist wegens fraude met huurcontracten

De verdachte, een 24-jarige man uit De Lier, wordt verweten via een website inschrijfadressen met valse huurcontracten te koop te hebben aangeboden. De man wordt ervan verdacht valse huurcontracten te hebben verkocht waarmee zijn klanten zich bij de gemeente konden inschrijven. Door zijn inschrijving in deze basisregistratie kreeg de nieuwe frauduleus ingeschreven bewoner de mogelijkheid bijvoorbeeld een reisdocument aan te vragen of toegang te krijgen tot voorzieningen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Overzicht nieuwe wet- en regelgeving

Per 1 januari 2019 wijzigt er weer het nodige in de voor bijzonder strafrecht professionals relevante wet- en regelgeving. De wijzigingen houden onder meer verband met de volgende wetten:

  • Arbeidsomstandighedenwet

  • Wet Computercriminaliteit III

  • Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

  • Geneesmiddelenwet

  • Wet Vergoeding Affectieschade

  • Wet uitvoering antidopingbeleid

  • Wijzigingswet financiële markten 2018

  • Wet bekostiging financieel toezicht 2019

  • Wet toezicht trustkantoren

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIOD: Prioriteit bij facilitators en bedenkers financiële fraude

De FIOD heeft in 2018 ruim 900 onderzoeken afgerond, waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Dat meldt de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst in haar jaarbericht over 2018. Volgens de FIOD is er sprake van een toegenomen gerichtheid van de dienst op ‘facilitators’ en bedenkers van financiële fraude. Ook verbetert de internationale samenwerking volgens de FIOD in hoog tempo en wordt steeds vaker moderne technologie ingezet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafrechtelijk onderzoek gestart naar overboord geslagen containers

De Inspectie Leefomgeving en Transport is samen met de Maritieme Politie onder leiding van een officier van justitie van het Functioneel Parket een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de overboord geslagen containers van het vrachtschip MSC Zoe.

Read More
Print Friendly and PDF ^