Werkstraf na onthouden zorg aan dieren & bedreiging inspecteur dierenbescherming

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 7 september 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3836

Ten laste van de verdachte is bewezen verklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het onthouden van de nodige zorg aan zijn dieren en de bedreiging van slachtoffer, zijnde een inspecteur van de dierenbescherming. De verdachte heeft verzuimd om zijn dieren van een adequate lig- c.q. schuilplaats, voedsel en water te voorzien.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG over art. 37 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Parket bij de Hoge Raad 2 oktober 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1065

Het derde middel klaagt dat het hof ten onrechte het bewezenverklaarde strafbaar heeft geacht en heeft gekwalificeerd als een overtreding van art. 37 GWWD, terwijl aan de verdachte overtreding van een speciale strafbepaling, te weten art. 4 of 5 van het Besluit welzijn productiedieren, tenlastegelegd had dienen te worden, dan wel dat ’s hofs oordeel dat geen sprake is van een lex specialis en dat daarom geen beroep kan worden gedaan op ontslag van rechtsvervolging ontoereikend is gemotiveerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel: houdverbod bij dierenmishandeling

Daders van dierenmishandeling kunnen straks een houdverbod van maximaal tien jaar tegemoet zien, om te voorkomen dat ze opnieuw de fout ingaan. Het gaat om een zelfstandige maatregel die de rechter oplegt, waarmee dierenleed voor langere tijd kan worden voorkomen. Om dieren goed te kunnen beschermen, is snel optreden geboden. Het houdverbod kan onmiddellijk na de rechterlijke uitspraak ingaan. Zo wordt het houdverbod effectief, ook als er nog hoger beroep of cassatie volgt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling onthouden nodige zorg dier: Onvoldoende grond om bijzondere vw op te leggen dat verdachte gedurende proeftijd geen of max één dier mag houden.

Gerechtshof Amsterdam 10 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2358

De verdachte heeft haar hond opzettelijk achtergelaten op een speelveldje en het hondje de nodige verzorging onthouden door geen drinkwater bij het dier achter te laten. De verdachte heeft door het hondje de nodige zorg te onthouden de op haar, als houder van dat hondje, rustende verantwoordelijkheid voor het welzijn van haar hond miskend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Taakstraf voor het niet goed verzorgen van runderen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6513

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het onthouden van de nodige zorg aan zijn runderen. Daarnaast heeft hij op een ander moment niet gezorgd voor een toereikende behuizing en voor een toereikende hoeveelheid gezond en geschikt voedsel voor verschillende runderen.

Read More
Print Friendly and PDF ^