Uitkeringsfraude: Vrijspraak schending plicht tot gegevensverstrekking

Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5614

Het hof is met de raadsvrouw van oordeel dat niet bewezen kan worden dat de verdachte opzettelijk heeft nagelaten tijdig de benodigde gegevens te verstrekken aan de Dienst Werk en Inkomen en dat de verdachte is geïnformeerd over de voor hem als bijstandsgerechtigde geldende verplichtingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Opnieuw doorzoekingen naar fraude bij aanvragen sociale huurwoningen

In een al langer lopend onderzoek naar fraude bij het in aanmerking komen voor sociale huurwoningen zijn gisteren in Den Haag opnieuw woningen en kantoren doorzocht. In juli 2017 deed de Recherche SZW al een doorzoeking bij de woning en kantoor van een toen 40-jarige Haagse vrouw. In dat onderzoek zijn nog twee verdachten in beeld gekomen, een 33 jarige man en een 40 jarige vrouw.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wat is toegestaan bij onderzoek naar bijstandsfraude in het buitenland?

Sinds januari 2015 heeft de Centrale Raad van Beroep tientallen uitspraken gedaan over de onderzoeksmethoden die gemeenten hanteren bij het opsporen van bijstandsfraude. Het gaat om onderzoeken naar inkomen en vermogen in het buitenland. In deze afzonderlijke uitspraken oordeelt de CRvB over de vraag of het uitgevoerde onderzoek al dan niet in strijd is met het verbod op discriminatie. In sommige gevallen oordeelde de CRvB dat het onderzoek niet strijdig was met het verbod op discriminatie. In andere gevallen, zoals onlangs nog bij een gemeente, was het onderzoek wel in strijd met het discriminatieverbod.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Sociale zekerheidsfraude: Bruto of netto benadelingsbedrag relevant bij de toepassing van de Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude?

Hoge Raad 21 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2963

Het middel klaagt over de verwerping door het Hof van het verweer dat het Openbaar Ministerie niet tot vervolging van de verdachte had mogen overgaan omdat het benadelingsbedrag verkeerd is berekend nu bij de berekening daarvan in strijd met de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude van een bruto- en niet van een nettobedrag is uitgegaan.
 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor bijstandsfraude: Onvoldoende is komen vast te staan dat de verdachte op het uitkeringsadres niet zijn hoofdverblijf had

Gerechtshof Amsterdam 12 september 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4292

De raadsman heeft namens de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep vrijspraak bepleit en heeft daartoe aangevoerd dat de verdachte wel degelijk zijn hoofdverblijf had op het adres 2 te Amstelveen. Volgens de raadsman hebben de getuigen onvoldoende zicht gehad op wat zich in huize verdachte afspeelde en kunnen deze niet tot bewijs leiden van het tenlastegelegde.

Read More
Print Friendly and PDF ^