Overzichtsartikel Wet computercriminaliteit III

Met de Wet computercriminaliteit III wordt beoogd de opsporing en vervolging van cybercrime te versterken. De hackbevoegdheid en het take down-bevel bieden echter ook vergaande handhavingsmogelijkheden. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de voorstellen uit de Wet computercriminaliteit III en worden de twee nieuwe bevoegdheden uitgelicht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cursus Jurisdictie in Cyberspace | Donderdag 16 november 2017 | € 199,- excl. BTW

Cybercrime werpt interessante vragen op met betrekking tot jurisdictie. De belangrijkste en meest urgente vragen zijn (1) wanneer een staat rechtsmacht mag aannemen bij cybercrime en (2) waar de juridische grenzen liggen van grensoverschrijdend digitaal onderzoek. In deze cursus wordt eerst een korte introductie gegeven van cybercrime om de problematiek te schetsen. Vervolgens wordt aan de hand van casussen nagegaan wanneer rechtsmacht kan worden aangenomen bij cybercrime.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verdiepingscursus Cybercrime | Vrijdag 22 september | PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Op vrijdag 22 september a.s. organiseert BijzonderStrafrecht.nl Academie de Cursus Verdiepingscursus Cybercrime. Tijdens deze cursus komen alle ins and outs terzake de strafrechtelijke aanpak van cybercrime en de verdediging in cybercrimezaken aan bod.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cursus Trends & Ontwikkelingen in Cybercrime en strafbaarstellingen | Donderdag 12 oktober 2017

In deze cursus wordt aan de hand van casussen en praktijkvoorbeelden inzicht gegeven in cybercrime. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de strafbaarstelling van cybercrime. Daarbij wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende cybercrimedelicten, zoals computervredebreuk (hacken), de verspreiding van malware en denial-of-service aanvallen. Maar ook wordt er aandacht besteed aan cybergerelateerde criminaliteit, zoals online drugshandel, fraude en witwassen. Daarbij komen ook de nieuwe strafbaarstellingen uit de Wet computercriminaliteit III aan bod.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s

Op 3 januari 2017 kopte Het Financieele Dagblad ‘OM voert strijd op tegen witwassen via bitcoin’. Het Nederlandse Openbaar Ministerie zou volgens het FD ‘de strijd’ aanbinden met (volgens het OM criminele) handelaren en wisselaars van bitcoins. Het FD inventariseerde dat het OM ‘in zeker drie strafzaken’ die in 2017 voor de rechter komen ‘de handel en het omwisselen van deze digitale munt (gaat) vervolgen als witwassen’. Deze belangstelling voor bitcoins (vanuit het perspectief van de handhaving) staat niet op zichzelf.

Read More
Print Friendly and PDF ^