Artikel: Strafvorderlijke bepalingen Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal

In dit artikel wordt het voorstel van de minister van VWS besproken om in het kader van de opsporing van ernstige strafbare feiten zonder toestemming lichaamsmateriaal te gebruiken dat bij een geneeskundige behandeling is verkregen. Hiermede wordt het verschoningsrecht buiten toepassing verklaard. Daartegen bestaan ernstige bezwaren, onder andere omdat de vrije toegang tot de zorg daarmede in het geding komt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. motivering van verzoeken tot het oproepen en horen van getuigen in het licht van het recht op een eerlijk proces in de zin van art. 6 EVRM

Hoge Raad 26 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2497

De Hoge Raad begrijpt het middel aldus dat het klaagt over de afwijzing door het Hof van het door de verdediging gedane voorwaardelijk verzoek tot het horen van verbalisant 1 als getuige.
 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling wegens bedrieglijke bankbreuk en gebruik maken van een vervalst geschrift. Oplegging (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf in plaats van door OvJ gevorderde taakstraf.

Rechtbank Oost-Brabant 12 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4798

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude door niet te voldoen aan de op hem rustende (faillissementsrechtelijke) inlichtingenplicht en door geldbedragen aan de boedel te onttrekken. Meer concreet heeft verdachte inkomsten die hij gedurende zijn faillissement heeft gegenereerd – in het onderhavige geval een aanzienlijk bedrag – opzettelijk niet verantwoord aan de curator en deze inkomsten ten eigen bate aangewend.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Column: De Azerbaijani laundromat, een nieuwe witwasmachine in een bekend jasje

Door Dick Crijns (senior adviseur AMLC)

Eerder is al aandacht geweest voor de zogenaamde Russian laundromat, een witwasconstructie met een omvang van $20 miljard in de periode 2010-2014. De afgelopen weken is er, o.a. via het journalistencollectief OCCRP, een nieuwe soortgelijke constructie gepubliceerd: de Azerbaijani laundromat.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Ongeldig verklaard rijbewijs & redelijkerwijs moeten weten (art. 9.2 WVW 1994)

Hoge Raad 26 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2494

Uit de bewijsvoering kan niet volgen dat de verdachte redelijkerwijs moest weten dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Anders dan het Hof heeft geoordeeld, is de omstandigheid dat het besluit tot ongeldigverklaring van het rijbewijs van de verdachte per aangetekende brief en als gewone brief is verzonden naar het juiste adres van de verdachte en alleen de aangetekende brief retour is gekomen, daartoe niet voldoende.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling accountant wegens omzetbelastingfraude

Gerechtshof Amsterdam 11 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3635

Verdachte heeft zich als accountant schuldig gemaakt aan het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting. Op deze manier is ten onrechte omzetbelasting teruggevraagd en deels ook uitbetaald door de Belastingdienst.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken krijgt 5 maanden gevangenisstraf (waarvan 3 maanden voorwaardelijk) voor het doen van onjuiste aangifte voor de omzetbelasting

Rechtbank Amsterdam 29 september 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:7068

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het hem ten laste gelegde. Uit het dossier, noch de behandeling ter terechtzitting blijkt dat verdachte het opzet heeft gehad op het doen indienen van de onjuiste aangiftes, ook niet in voorwaardelijke zin. Verdachte heeft immers weinig verstand van fiscaliteiten en verklaart er ook geen affiniteit mee te hebben. Mevrouw naam boekhoudster van boekhoudkantoor verzorgde de boekhouding, waaronder de aangiftes van naam B.V. 1 en naam B.V. 2, en verdachte vertrouwde volledig op naam boekhoudster, op wiens deskundigheid hij ook mocht vertrouwen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Afstand aanwezigheidsrecht?

Hoge Raad 26 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2462

Het oordeel van het Hof dat de verdachte afstand heeft gedaan van zijn recht bij de behandeling van zijn zaak aanwezig te zijn, berust op de grond dat "de verdachte zelf ondubbelzinnig afstand heeft gedaan van dit recht getuige de afstandsverklaring die in het procesdossier is gevoegd."

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verzoek ex art. 89 Sv & proceshouding

Gerechtshof Amsterdam 15 september 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3858

In zijn arrest HR 19 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX5566 heeft de Hoge Raad erop gewezen dat bij het billijkheidsoordeel van de rechter omtrent het toekennen van een tegemoetkoming en bij het bepalen van de hoogte daarvan een belangrijke rol kan spelen in hoeverre de verdachte de voorlopige hechtenis ‘aan zijne eigen houding te wijten heeft’.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: The European Union Institutional Network on Anti-Fraud

Cooperation between EU bodies and national administrations consists of mutual efforts to prevent, detect and correct irregularities and fraud that might affect the use of EU funds. National authorities prosecute and report on cases of fraudulent use of EU funds to the European Commission. Cooperation between EU and international organisations is aimed at, first, coordinating efforts to monitor and combat fraud and, second, at encouraging harmonisation of normative frameworks on fraud, corruption and mismanagement of public funds.
 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF