Niet-ontvankelijkverklaring verzoek ex art. 591a Sv: Termijnoverschrijding niet verschoonbaar

Rechtbank Den Haag 5 februari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:1770

De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman dat geen sprake is van termijnoverschrijding omdat het onderhavige verzoekschrift als aanvulling op een eerder - wel tijdig ingediend - verzoekschrift moet worden aangemerkt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verzoek voor vergoeding van kosten voor rechtsbijstand van Nederlandse (straf)zaak en in binnen- en buitenland diverse andere procedures

Rechtbank Den Haag 14 februari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:1243

Tegen verzoeker is de verdenking ontstaan dat hij eind jaren zeventig en begin jaren tachtig in Argentiniƫ betrokken is geweest bij zogeheten dodenvluchten. Verzoeker is in 2006 in Nederland als verdachte aangemerkt ter zake van overtreding van de Wet internationale misdrijven. In 2018 heeft de officier van justitie de zaak geseponeerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Op verzoek van verdediging benoemde deskundige met hoger uurtarief dan gemaximeerde tarief. Verzoek deze kosten te vergoeden op grond van art. 591 Sv afgewezen.

Gerechtshof Amsterdam 21 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3630

Op verzoek van de verdediging is een deskundige benoemd die een hoger uurtarief hanteerde dan het krachtens de Wet tarieven in strafzaken gemaximeerde tarief. Daarbij is tussen de verdediging en de rechter-commissaris de afspraak gemaakt dat de meerkosten voor rekening van de verdediging zouden komen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Door derde betaalde advocatenkosten: nieuwe vragen over artikel 591a Sv

Via artikel 591a Sv kunnen gewezen verdachten compensatie in de kosten van rechtsbijstand krijgen. Ook door een derde betaalde advocatenkosten kunnen vergoed worden op grond van dit artikel, bepaalde de Hoge Raad begin september. Maar de uitspraak roept ook weer nieuwe vragen op, stelt advocaat Thom Dieben in het Advocatenblad van november.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verzoek ex art. 89 deels afgewezen omdat de kosten voor arbeidsrechtelijke rechtsbijstand geen kosten zijn die rechtstreeks het gevolg zijn van de voorlopige hechtenis

Gerechtshof Amsterdam 21 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3632

Uit het verhandelde in raadkamer is gebleken dat de kosten zijn gemaakt omdat de werkgever had aangegeven binnen een jaar na de inverzekeringstelling van verzoeker helderheid wenste over de afloop van de vervolging en bij uitblijven daarvan te overwegen een ontslagprocedure tegen verzoeker te starten. Anders dan de verzoeker stelt zijn deze kosten niet het rechtstreekse gevolg van de inverzekeringstelling zodat artikel 89 Sv voor de vergoeding daarvan geen grondslag biedt.

Read More
Print Friendly and PDF ^