Artikel: Insiders

De marktmisbruikverordening bevat voor zogenaamde ‘insiders’ twee belangrijke verplichtingen. Ten eerste, de verplichting voor uitgevende instellingen om een lijst bij te houden van personen die over voorwetenschap beschikken. Ten tweede, de verplichting voor leidinggevende personen en aan hen nauw verbonden personen om transacties in (bepaalde) financiële instrumenten van hun eigen instelling te melden aan de toezichthouder. De verplichting voor uitgevende instellingen om terzake een gedragscode op te stellen, is komen te vervallen. 

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Het meten van effecten van de handhaving door de Belastingdienst

De maatschappij verwacht in toenemende mate dat toezichthouders de effecten van hun toezicht inzichtelijk maken. Dat geldt ook voor de Belastingdienst. Dit artikel bespreekt de theorie en de praktijk van effectmeting in het fiscale domein en levert zo een bijdrage aan de ontwikkeling van effectmeting van het (overheids)toezicht. 

Read More
Print Friendly and PDF

Bespreking oratie M. de Meijer over integriteit als maatstaf voor het Openbaar Ministerie

De titel van de oratie laat geen misverstand bestaan over de inhoud. Het gaat over integriteit. Integriteit die de maatstaf magistratelijkheid voor handelen van het OM moet vervangen. Spreekster introduceert haar onderwerp met een verontschuldiging aan haar toehoorders. Die zouden wel eens tijdens haar rede kunnen denken wat is het verschil? ‘Oude wijn in nieuwe zakken’ of omgekeerd. Daarmee doet ze zichzelf tekort.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Openbaarmaking van voorwetenschap volgens het nieuwe regime van de Verordening marktmisbruik

In deze bijdrage staat de voor uitgevende instellingen permanent geldende openbaarmakingsplicht van voorwetenschap centraal. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de samenstellende onderdelen van het begrip ‘voorwetenschap’ en de diverse wijzigingen die de uitstelregeling in de Verordening marktmisbruik heeft ondergaan. 

Read More
Print Friendly and PDF

Verdachte heeft zijn werkgever voor bijna 1 mio opgelicht d.m.v. valse facturen en voor wegsluizen onder meer bankrekeningen van echtgenote gebruikt

Gerechtshof Amsterdam 9 december 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5421

De verdachte heeft gedurende de periode 2005-2007 als werknemer van bedrijfsnaam 1 gedurende een lange periode valsheid in geschrift gepleegd en met valse facturen zijn werkgever opgelicht voor een bedrag van in totaal bijna een miljoen euro.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Market Abuse Regulation - de opsporings- en meldingsplicht

In deze bijdrage gaan de auteurs in op de volgende onderwerpen: (1) de reikwijdte van de opsporings- en meldingsplicht, (2) de inhoud van de verplichtingen en (3) praktische voorbeelden en tips inzake de verplichting, waaronder de inrichting van monitoringsystemen, de behandeling van STORs door de AFM en de vertrouwelijkheid die daarmee gepaard gaat. 

Read More
Print Friendly and PDF

14 doorzoekingen en 3 aanhoudingen in grootschalig onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen

De FIOD heeft dinsdag 31 januari op 14 plaatsen doorzoekingen gedaan in de omgeving van Rotterdam en Den Haag. Er zijn 3 verdachten aangehouden en er is beslag gelegd op vermogensbestanddelen. Het gaat om een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar grootschalige faillissementsfraude, belastingfraude en witwassen. Het totale fraudebedrag wordt geschat op minimaal 12,5 miljoen euro.

Read More
Print Friendly and PDF

Artikel: Samenwerking tussen inspecties over de grenzen heen: vormen, redenen, uitdaging en strategie

In vrijwel alle beleidssectoren is sprake van afstemming tussen nationale inspecties over de wijze waarop ze toezicht houden op de uitvoering van Europese regels. In sommige gevallen wordt verregaand Europees samengewerkt tussen inspecties of vindt zelfs centralisering van toezicht plaats op Europees niveau. De vraag is dus niet zozeer of nationale inspecties samenwerken, veel meer in welke vorm ze dat doen en met welke redenen.

Read More
Print Friendly and PDF

Veroordeling voor witwassen van contant geld door dit voorhanden te hebben en om te zetten. Geen niet-ontvankelijkheid OM i.v.m. aanhouding en doorzoeking met inzet van een arrestatieteam.

Rechtbank Oost-Brabant 24 januari 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:295

Verdachte wordt veroordeeld voor het witwassen van hoeveelheden contant geld (tot een totaalbedrag van euro 130.000,-) door dit voorhanden te hebben en om te zetten (01 februari 2012 tot en met 31 mei 2012).

Read More
Print Friendly and PDF

Schadevergoeding bij onterechte vrijheidsbeneming

De voormalig verdachte die – naar achteraf blijkt – ten onrechte heeft vastgezeten, kan onder omstandigheden aanspraak maken op financiële compensatie van de Staat. Wanneer en voor welk bedrag komt deze schade voor vergoeding in aanmerking?

Read More
Print Friendly and PDF