Artikel: Bevindingen en praktijkimplicaties uit een onderzoek naar de criminele ontwikkeling van fraudeurs

Liegen, bedriegen en regels overtreden – de bouwstenen van fraude – is de mens niet vreemd. Wetenschappelijk onderzoek uit verschillende vakgebieden laat zien dat mensen zich zowel in hun private als zakelijke leven schuldig maken aan zulke transgressies. Toch zullen maar weinig individuen overgaan tot grootschalige belasting-, faillissements- of beleggingsfraude. Over het proces waarlangs en de redenen waarom managers, bestuurders of ondernemers zich inlaten met deze serieuze vormen van fraude is – ondanks de grote maatschappelijke gevolgen van dergelijke vormen van criminaliteit – nog relatief weinig bekend in de criminologie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eisen tot 15 maanden cel voor omzetbelastingfraude, btw-fraude en witwassen

Het Openbaar Ministerie heeft op 19 juni voor de rechtbank in Rotterdam tot 15 maanden cel geëist tegen drie verdachten van valsheid in geschrifte en belastingfraude. Het OM verwijt verdachten dat zij vals opgemaakte facturen beschikbaar stelden aan derden om op te nemen in de administratie en op basis daarvan onjuiste aangiften omzetbelasting te doen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Aanbevelingen voor de aanstaande rechterlijke toets van de hoge en bijzondere transactie

Bijna een eeuw geleden deed de transactie haar intrede in onze strafrechtspleging als buitengerechtelijke afdoeningsmodaliteit voor lichte strafzaken. Zo’n 90 jaar later, in 2007, kondigde de wetgever aan dat hij de transactie zou vervangen door de strafbeschikking. Dat kan worden gesproken van een metamorfose in de (beoogde) toepassing van de transactie, blijkt uit het recente bericht dat enkel de zogenaamde hoge en bijzondere transactie (voorlopig) een blijvende plek heeft veroverd in onze strafrechtspleging als passend en effectief alternatief voor strafvervolging in omvangrijke en complexe zaken. Ten aanzien van de overige categorieën strafzaken zal de transactie op korte termijn niet langer tot het afdoeningsarsenaal behoren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Integrale vrijspraak hypotheekfraude in hoger beroep

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 4 juni 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:2122

Met betrekking tot het vermeende dienstverband van de verdachte met meubelonderneming 1 B.V. bevinden zich diverse bescheiden bij de processtukken. Voorts bevinden zich salarisspecificaties bij de processtukken die betrekking hebben op door de verdachte verrichte werkzaamheden in de periode van januari tot en met september 2010. Het hof merkt op dat uit deze specificaties blijkt dat zij, gezien de aanmaakdatum, steeds uiterlijk ongeveer een maand na de maand waarop de specificatie betrekking heeft zijn opgemaakt. Op deze salarisspecificaties is tevens telkens een loonheffingsnummer van de werkgever vermeld, zodat er a prima facie vanuit mag worden gegaan dat de werkgever als inhoudingsplichtige loonbelasting en premies heeft afgedragen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Directeur fruitbedrijf aangehouden voor witwassen

In een onderzoek naar onverklaarbaar bezit hebben rechercheurs van de Landelijke Eenheid van de politie dinsdag de directeur van een fruitoverslagbedrijf aangehouden. In zijn woning en in twee bedrijfspanden zijn doorzoekingen geweest. Bij de doorzoekingen zijn auto’s en geld in beslag genomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^