Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (EOM) in consultatie

Op 12 april jl. is het voorstel voor de Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (EOM) in consultatie gegaan. Het EOM zal bevoegd zijn inzake de vervolging van bepaalde strafbare feiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden. Het EOM is een orgaan van de Europese Unie en deelt zijn bevoegdheid met de lidstaten. Het EOM heeft hierbij wel een voorrangsrecht, doordat het kan besluiten een EU-fraude zaak die binnen de gedeelde bevoegdheid valt aan zich te trekken teneinde die zaak te onderzoeken en vervolgen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt twee verdachten aan in onderzoek naar Hawalabankieren

De FIOD heeft in een strafrechtelijk onderzoek naar Hawalabankieren twee mannen aangehouden die worden verdacht van het verlenen van betaaldiensten zonder vergunning. De 36-jarige man uit Eindhoven en de 43-jarige man uit Utrecht hebben vermoedelijk voor derden in totaal duizenden euro’s overgemaakt. De verdenking is dat de twee mannen ook geld hebben overgemaakt naar mensen in gebieden die onder controle stonden van IS.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling geldezel voor gewoontewitwassen van grote hoeveelheden van bitcoinbeurs

Rechtbank Rotterdam 13 maart 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2408

De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen. De verdachte trad gedurende een jaar op als “geldezel” en ontving in die hoedanigheid grote hoeveelheden geld op zijn bankrekeningen tot een totaalbedrag van meer dan één miljoen euro, afkomstig van een bitcoinbeurs.

Read More
Print Friendly and PDF ^

BFT en Belastingdienst: Coulant handhavingsbeleid Wwft met betrekking tot objectieve indicator Wwft derde hoog risico landen

Op 25 februari 2019 heeft het Ministerie van Financiën het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 ter consultatie aangeboden. Onderdeel van deze voorgestelde wijzigingen betreft het schrappen van de objectieve landenindicator uit de bijlage Indicatorenlijst bij het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. De Wwft toezichthouders Bureau Financieel Toezicht, Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft ontvangen veel vragen van instellingen hoe om te gaan met de meldingsplicht van de objectieve landenindicator.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt: 'verbergen' en 'verhullen' hebben betrekking op gedragingen die erop zijn gericht het zicht te bemoeilijken op wie de rechthebbende op een voorwerp is

Hoge Raad 2 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:474

Gelet op deze wetsgeschiedenis hebben 'verbergen' en 'verhullen' als bedoeld in art. 420bis, eerste lid onder a, Sr, betrekking op gedragingen die erop zijn gericht het zicht te bemoeilijken op – voor zover hier van belang – wie de rechthebbende op een voorwerp is. Die gedragingen moeten tevens geschikt zijn om dat doel te bereiken. (Vgl. HR 14 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:236.)

Read More
Print Friendly and PDF ^